»VIDIM ŽIVOT« Kako mlade umrežava Maria Formosa s Malte

Maria Formosa

Voditeljica pokreta za život na Malti Maria Formosa, sa stečenom diplomom prvostupnice iz računovodstva i ekonomije, gorljiva je zagovornica prava na život od začeća do prirodne smrti, aktivistica je i motivacijska govornica na mnogim skupovima. S četvero prijatelja pokrenula je mrežnu grupu »I See Life / Vidim život« čija je misija brinuti se i braniti pravo na život, dajući glas nerođenima i snagu ranjivima. Grupu čine mladi ljudi koji se zauzimaju za svetost života u kojoj mogu podijeliti svoja stajališta i govoriti otvoreno bez straha. »S inicijativom smo krenuli nakon što smo primijetili da na Malti ima mnogo mladih koji su za život. Međutim boje se progovoriti. Željeli smo stvoriti platformu na kojoj se mladi mogu osjećati sigurno. Vjerujemo da je život dar koji treba živjeti, čuvati i uživati. Istinska radost počinje u zajedništvu s onima koji trpe. Srećom smo na Malti, jednoj od rijetkih zemalja koje štite majku i dijete«, rekla je.