VJERNIČKI ZAVJET ZA OBRANU OD KUGE Crkva Gospe od Zdravlja u Neviđanima

Na otoku Pašmanu (16)

Snimio: Z. Galić | Crkva Gospe od Zdravlja u Neviđanima

Crkva Gospe od Zdravlja izgrađena je u središtu Neviđana, a bila je župna crkva Neviđana do g. 1899. Te godine izgrađena je nova župna crkva Presvetoga Srca Isusova. U 16./17. st. kuga, koja je harala Dalmacijom i otocima, potaknula je stanovništvo na izgradnju zavjetnih kapela za vrijeme ili nakon haranja opake bolesti.

Kanonska vizitacija spominje zavjetnu crkvu Gospe od Zdravlja g. 1670., koja je podignuta u to vrijeme ili nešto ranije. Slične sakralne građevine jednostavnoga četvrtastoga tlocrta sa ili bez istaknute apside, pročelnoga zvonika na preslicu, plošnoga pročelja i skromno uređene unutrašnjosti niknule su na cijelom tom području. Njihova je uloga zavjet i utjecanje Bogu preko svetaca za zaštitu od zaraznih bolesti. Titulari su posvećeni sv. Roku ili Blaženoj Djevici Mariji.

U Neviđanima kapela je posvećena Gospi od Zdravlja (Prikazanje BDM u hramu). Izgradnjom nove župne crkve ta je kapela do kraja 19. st. postala ruševna i zapuštena. Zahvaljujući župniku Stjepanu Vinku (1971. – 1996.) i župljanima, 1983. godine kapela je temeljito obnovljena, a 21. studenoga iste godine blagoslovio ju je zadarski nadbiskup Marijan Oblak (1969. – 1996.). Titularni kip Bogorodice s malim Isusom prenesen je u župnu crkvu, iz koje se iznosi za blagdan i nosi u procesiji. Mise su 21. studenoga za blagdan Gospe od Zdravlja.

Neviđane su glagoljaška župa koja je iznjedrila 26 popova glagoljaša. Od g. 1665. do 1828. župne matice pisane su glagoljicom, ali su propale sredinom 20. st. zajedno sa sedam kodeksa koje je župa posjedovala. Očuvana su četiri tiskana glagoljska misala i brevijara te jedan u Mrljanama. Na putu za Dobropoljanu nalaze se ostatci ranokršćanske crkvice sv. Martina (7,50 x 5,70 m) s istaknutom polukružnom apsidom na lokalitetu ranije antičke građevine.