ZA GROB MU SE NE ZNA 30. lipnja 1945. – ubijen književnik svećenik Kerubin Šegvić

Kerubin Šegvić

Novinar, historik, publicist, polemičar i poliglot don Kerubin Šegvić rođen je u Splitu 23. veljače 1867., kršten kao Matej Marin. Kao franjevački sjemeništarac pohađao je Talijansku gimnaziju u Zadru i uzeo redovničko ime Kerubin. Nakon studija povijesti i bogoslovije za svećenika je zaređen 1899. u Zadru. Godine 1890. otišao je u Zagreb na studij klasične filologije i slavistike. Istupivši 1898. iz franjevačkoga reda, od 1900. u Beču je bio na studiju arheologije.

Nadbiskup Stadler ga pozvao u Sarajevo

Kao već iskusna pisca, 1906. pozvao ga je nadbiskup Stadler u Sarajevo da uređuje »Hrvatsku narodnu zajednicu« i »Napredak«. Zbog sukoba s vlastima vratio se u Zagreb, gdje se uključio u polemiku između »mladih« i »starih« braneći stajalište da književnost treba »gojiti ljubav (vrhovno čuvstvo) prama Izvoru svakog dobra«. »Iz te ljubavi niče pravo nesebično otačbeništvo i nehinjena humanitarnost.« Godine 1911. izdao je »Povijest hrvatske (srbske) književnosti« te životopis Starčevićev, a 1913. sudjelovao je u osnutku »Kola hrvatskih književnika«. Od 1912. bio je župnik na Šolti, nakon rata vratio se u Zagreb i uređivao je novine »Hrvatsku državu«, a zatim i »Hrvatski list« u Osijeku.

Uoči kraja rata nije htio otići iz Hrvatske, no uhićen je i s više desetaka ljudi na jednodnevnom suđenju bez branitelja 29. lipnja 1945. osuđen na smrt strijeljanjem te ubijen sutradan.

Godine 1919. izabran je u Privremeno narodno predstavništvo Kraljevine SHS, a 1920. postao je član Ustavotvorne skupštine, ali nije glasovao za Ustav. Od 1933. izdavao je kulturnu reviju »Hrvatsku smotru« te radio kao dopisnik »Osservatorea Romana«.

Pomogao je čak i šoltanskim partizanima

Posvetivši se povijesnim istraživanjima, objavio je 1927. knjigu »Toma Splićanin – državnik i pisac (1200-1268)«. Od tada je započeo zastupati gotsku etnogenzu Hrvata. Za vrijeme NDH bio je djelatan u nekoliko diplomatskih misija u Vatikanu i Italiji, o čemu je napisao knjigu, ali je ustaški režim zabranio objavu. Objavio je »Gramatiku talijanskoga jezika« (1941.) i »Hrvatski jezik u katoličkom bogoslužju« (1942.).

Uoči kraja rata nije htio otići iz Hrvatske, no uhićen je i s više desetaka ljudi na jednodnevnom suđenju bez branitelja 29. lipnja 1945. osuđen na smrt strijeljanjem te ubijen sutradan. Šegvić, svjedoči u svojim uspomenama don Živan Bezić, koji je za rata bio zatočen u njemačkim logorima, nikada nije bio isključiv, nego je »pomagao svakomu bez obzira na političku orijentaciju, pa i zarobljenim šoltanskim partizanima«. Tako je u komunističkoj Jugoslaviji stradao čovjek kojega je Austro-Ugarska progonila, Kraljevina Jugoslavija bacala u zatvor, Banovina mu plijenila članke, a NDH zabranjivala knjige. Za grob mu se ne zna. (L)