ZAGREBAČKA UDRUGA »NISMO SAME« Da ne ostanu same

Udruga žena oboljelih i liječenih od raka »Nismo same«, Zagreb
Ivana Kalogjera, predsjednica Udruge žena oboljelih i liječenih od raka »Nismo same«, Zagreb

Rak dojke najučestaliji je tumor u žena u Hrvatskoj i među najučestalijim tumorima uopće. Na osnovi iskustva vlastite kože Ivana Kalogjera pokrenula je stranicu (blog) »Nismo same«, a potom osnovala i istoimenu udrugu. Na stranici je iznijela svoju borbu s rakom te pozvala druge žene da podijele svoje priče te se i tako zauzmu za destigmatizaciju oboljelih. Na stranici je do sada podijeljeno više od 150 priča žena oboljelih od raka, članova njihovih obitelji i prijatelja, ne samo iz Hrvatske. Udruga ‘Nismo same’ u javnosti je poznata po projektu socijalne usluge, prijevoza žena na kemoterapiju pod nazivom »Nisi sama – ideš s nama«. Projekt je nastao na osnovi osobnih iskustava i istraživanja koje je udruga provela u suradnji sa zakladom »Solidarna«, a koje je pokazalo da svaka četvrta žena koja se liječi od raka nema riješeno pitanje prijevoza na kemoterapiju. Od 2018. do danas udruga je bila potpora za 252 žene te im je osigurala više od 8000 vožnji. Partner na tom projektu je udruženje »Radio Taxi Zagreb«, a suradnja je uspostavljena i s KBC-om Zagreb te Klinikom za tumore KBC-a »Sestre milosrdnice«. U sklopu toga projekta početkom 2018. otvorena je rubrika »Nisi sama – pitaj bez srama!«, s ciljem pružanja internetske podrške osobama koje se liječe ili su se liječile od maligne bolesti i članovima njihovih obitelji. Za pomoć i podršku do kraja 2019. obratilo se 167 osoba. Godine 2017. pokrenuta je i kampanja »Lila tjedan – Tjedan ženskoga zdravlja« da bi se upozorile žene da moraju voditi brigu o svom zdravlju pod motom »Budi sebi prva!«. Prošle godine na projektu je uspostavljena suradnja sa šest bolnica u Zagrebu, Rijeci, Osijeku, Splitu i Sisku. U sklopu kampanje također se organizira »Lila kava« namijenjena zdravim, ali i bolesnim ženama, na kojoj u neformalnu razgovoru s liječnicima i stručnjacima mogu saznati više o ženskom zdravlju. Udruga je 2019. snimila videospot o samopregledu dojke koji je u tri mjeseca pregledan više od 163 000 puta, a pet žena potaknutih videom otkrilo je kvržice u dojci i sada su u procesu liječenja. Udruga je pokrenula i brojne druge projekte podrške ženama oboljelim od karcinoma dojke, osvojila brojne nagrade, no nema svoj prostor pa članovi rade od kuće, potpuno volonterski.