ZAGREBAČKA UDRUGA ZA SINDROM DOWN U misiji poboljšanja kvalitete života

Natalija Belošević
Natalija Belošević, predsjednica Udruge za sindrom Down-Zagreb

Na području Zagreba i zagrebačke županije 20 godina djeluje Udruga za sindrom Down koja danas broji više od 240 članova koji uspješno rade na poticanju senzibilizacije zajednice za djecu s Downovim sindromom. Ta se djeca upisuju u sve vrtiće Grada Zagreba. Ako gdje bude problema, sve se rješava u suradnji s Gradskim uredom za obrazovanje, vrtićem i roditeljima.

Postoje predrasude

Ta se djeca upisuju i u velik broj osnovnih škola koje rade po prilagođenom programu ili po djelomičnoj integraciji. No javili su se problemi pri upisu djece u redovite srednje škole jer postoji još mnogo predrasuda za takvo obrazovanje, ali i taj se problem nastoji riješiti s Ministarstvom obrazovanja i Gradskim uredom za obrazovanje.

No javili su se problemi pri upisu djece u redovite srednje škole jer postoji još mnogo predrasuda za takvo obrazovanje, ali i taj se problem nastoji riješiti s Ministarstvom obrazovanja i Gradskim uredom za obrazovanje.

Nekoliko je djece zaposleno i još nekoliko je u planu za zapošljavanje – što je poseban cilj u djelovanju udruge jer je važno da oni budu prihvaćeni članovi zajednice i da imaju pravo na dostojanstven i kvalitetan život. Udruga ima dobru suradnju s rodilištima, fakultetima, ministarstvima i gradskim uredima. Pri pomoći u integraciji veliku ulogu imaju volonteri koji pomažu u raznim radionicama, događanjima, druženjima… Danas udruga provodi rehabilitacijske, logopedske i radno-terapijske individualne i grupne vježbe s djecom, likovne i glazbene radionice, razne športske aktivnosti poput taekwondoa, karatea, športa u dvorani, plivanja za školarce i terapija na bazenu za malu djecu te ples za odrasle osobe s Downovim sindromom.

Radionice za odrasle

Svaki mjesec provode se razne edukacije i savjetovanja za roditelje i stručnjake. U udruzi je zaposleno 14 osoba: 3 terapeuta (rehabilitator, logoped i radni terapeut) za direktan rad s djecom, 10 pomoćnika u nastavi i administrativni djelatnik. Po ugovoru o djelu uključuju se razni stručnjaci koji sudjeluju u projektima ili vode radionice. U suradnji s Centrom za rehabilitaciju Zagreb svakodnevno se provodi radionica za odrasle osobe s Downovim sindromom kao poludnevni boravak.

Udruga je dobila na korištenje prostor u Mjesnom odboru u Dubravi za provođenje kreativnih radionica za djecu iz tog područja. Provodi se i niz drugih projekata kojima je cilj podrška osobama s Downovim sindromom i njihovim obiteljima. U financiranju tih projekata pomažu razne korporacije, ali i državne institucije, lokalna zajednica te donacije građana. Udruga ima više od 240 članova od čega ih je sada 150 aktivno i svakodnevno se koriste uslugama koje udruga pruža.

Ostaje ipak problem oko dobivanja prava za djecu kao što je osobna invalidnina.