ZAGREBAČKI CENTAR ZA RAZVOJ VRIJEDNOSTI »Od dječjega osmijeha do životnoga uspjeha«

Snimio: B. Čović
Maria Tomić Preiner, Centar za razvoj vrijednosti, Zagreb

Udruga »Centar za razvoj vrijednosti« osnovana je s ciljem da različitim aktivnostima te senzibilizacijom društva utječe na osnaživanje djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji radi poboljšanja kvalitete života. U radu s djecom s teškoćama u razvoju često se nailazi na brige roditelja koji se pitaju hoće li njihovo dijete dobiti priliku ostvariti svoja prava te hoće li se ono unatoč poteškoćama koje život s invaliditetom nosi moći i znati za njih izboriti. Stoga je udruga, među ostalim, pokrenula projekt »Djeca s teškoćama u razvoju kao zagovaratelji svojih prava«.

Sudjelovanje u projektnim aktivnostima pridonijelo je da djeca s teškoćama u razvoju razviju socijalne vještine, samopouzdanje i samopoštovanje, što je izravno pridonijelo mogućnosti njihove kvalitetnije interakcije s vršnjacima koji nemaju poteškoće u razvoju.

Projektom se djeca s teškoćama u razvoju iskustvenim učenjem upoznaju s Konvencijom o pravima djeteta te ih se osnažuje da samostalno štite i pokreću inicijative za ostvarivanje svojih prava. Dio aktivnosti usmjeren je na senzibilizaciju djece bez teškoća za prava djece s teškoćama u razvoju. Provedbom toga projekta stvara se čitav set aktivnosti u kojima se podučava o aktivnom ostvarivanju prava djece s teškoćama u razvoju koja su im zajamčena Konvencijom o pravima djeteta.

Razvoj novih vještina

Osim stečenoga znanja, promjene se mogu vidjeti i u razvoju novih vještina u djece kao što su zastupanje svojih prava i socijalne vještine. Razvojem vještina djeca uče kako se u budućnosti mogu lakše izboriti za bolju kvalitetu života. Zahvaljujući usvojenim znanjima i razvijenim vještinama, djeca s teškoćama znat će da ako netko ne poštuje njihova prava, mogu o tome otvoreno govoriti i zatražiti pomoć od nadležnih institucija. Tako se u djece s teškoćama u razvoju razvija samosvijest i osjećaj vlastite odgovornosti za bolju budućnost. Sudjelovanje u projektnim aktivnostima pridonijelo je da djeca s teškoćama u razvoju razviju socijalne vještine, samopouzdanje i samopoštovanje, što je izravno pridonijelo mogućnosti njihove kvalitetnije interakcije s vršnjacima koji nemaju poteškoće u razvoju.

Osim navedenoga, razvojem njihovih socijalnih vještina oni postupno postaju samostalniji, snalažljiviji u problemskim i stresnim situacijama i motivirani da postignu određene ciljeve te da se na konstruktivan način suoče s poteškoćama koje nosi život s invaliditetom. U radionicama se povećala međusobna interakcija članova grupe, što je utjecalo na stvaranje novih prijateljstava. Moto udruge je: »Od dječjega osmijeha do životnoga uspjeha« pa su planovi i aktivnosti udruge usmjereni upravo na stvaranje ugodnoga okruženja, zadovoljstva i motivacije za iskorištavanje sposobnosti i talenata koje imaju djeca s teškoćama u razvoju.