ZAJEDNICA HRVATSKA UZDANICA Vole svoju zemlju

Foto: Badrov | Večer hrvatskih povratnika
Dr. Ivan Radić, predsjednik »Hrvatske uzdanice«

Udruga za promicanje domoljublja »Hrvatska uzdanica« djeluje u domovinskoj i iseljenoj Hrvatskoj već desetljećima. Ustanovljena je 1938. godine, bila je za ratnih zbivanja ugašena te je ponovno ustanovljena pod nazivom Hrvatska mladež u Australiji 1964. Nakon povratka nekolicine članova u Hrvatsku osnovana je glavna podružnica »Hrvatske uzdanice« 1992. godine i aktivna je i danas.

Udruga aktivno sudjeluje u promicanju temeljnih vrijednosti hrvatskoga naroda i države pružanjem podrške i pomoći potrebitima te promicanjem kulturnih, socijalnih i humanitarnih vrijednosti. Glavni je cilj djelovanja trajni doprinos očuvanju, potvrdi i rastu ugleda Hrvatske i hrvatskoga naroda u domovini i iseljeništvu, koji se ostvaruje vlastitim djelovanjem, svekolikom potporom i suradnjom s udrugama i pojedincima istih i bliskih opredjeljenja. Udruga djeluje na prepoznavanju problema i pružanju pomoći Hrvatima u cijelom svijetu te organizira susrete Hrvata u domovinskoj i iseljenoj Hrvatskoj te se na tim skupovima organiziraju određene humanitarne akcije za pomoć potrebitima. Udruga posebno pomaže onima koji su zaboravljeni, a njihovi su roditelji i bližnji dali znatan doprinos za hrvatsku slobodu.

Pojedini članovi udruge koje okuplja hrvatska dijaspora diskretno materijalno pomažu potrebitima u domovinskoj Hrvatskoj. U želji da se što više mladih vrati u Hrvatsku, udruga pomaže i Hrvatima useljenicima u matičnoj domovini pri ishođenju potrebne dokumentacije, npr. ako je riječ o drugoj ili trećoj generaciji Hrvata koji žele nastaviti školovanje u Hrvatskoj. Pri daljnjem školovanju usmjerava ih se na tečajeve jezika i druge vrste pomoći za lakše savladavanje zaprjeka.

Udruga vodi brigu i o hrvatskoj povijesti, pa je tako izdala više knjiga, a među njima i monografiju o prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu. Organiziraju razna druženja, predavanja, okrugle stolove i kulturne programe kojima je cilj očuvanje hrvatske tradicije te oživljavanje hrvatski običaja i dijalekata. U inozemstvu podružnice »Hrvatske uzdanice« djeluju u sklopu nogometnih klubova i kulturno-umjetničkih društava. To je zajednica ljudi koji vole svoju zemlju te žele pridonositi boljitku domovine. Sjedište udruge u Frankopanskoj 9 u Zagrebu mjesto je susreta i zajedništva gdje članovi raznim projektima međusobno i s ostalima koji su s njima povezani nastoje pomagati i davati potporu jedni drugima.