ZAVJETNA KAPELA MILOSRDNOGA ISUSA U STUPNIKU »Precima čije su kosti nađene na povijesnom groblju«

Samoborsko-jastrebarskim krajem (77) Kapela Milosrdnoga Isusa u Stupniku

Snimio: Z. Galić | Kapela Milosrdnoga Isusa u Stupniku

Crkveni kompleks u Stupniku sa župnom crkvom sv. Ivana Nepomuka, grobljem, mrtvačnicom, župnim stanom, popratnim zgradama, igralištem, perivojem, parkiralištem, kapelom Blažene Djevice Marije Lauretanske i nedavno izgrađenom kapelom Milosrdnoga Isusa čini zatvorenu i jedinstvenu cjelinu sakralnih i profanih objekata zahvaljujući aktivnosti župnika Dubravka Škrlina Hrena i suradnika.

U neposrednoj blizini župne crkve i ulaza u groblje g. 2021. izgrađena je kapela posvećena Milosrdnomu Isusu. Kapela je četvrtastoga tlocrta s nešto dužim bočnim stranicama od prednjega i stražnjega dijela. Prekrivena je šiljastim drvenim krovištem na kojem se nalazi tornjić s križem. Iznad prostranoga ulaza s rešetkastim vratima postavljen je natpis »Isuse, uzdam se u tebe!«. Na bočnim stranama veliki su vitražni prozori, dar dviju obitelji, s prikazima milosrdnoga Samarijanca i povratka izgubljenoga sina. U kapeli je na oltaru postavljena slika Milosrdnoga Isusa, a bočno kipići Blažene Djevice Marije i sv. Antuna Padovanskoga. Natpis spomena izgradnje i blagoslova od 11. travnja 2021. nalazi se ispod slike naslovnika i govori da je kapela ispunjenje zavjeta Ilije Ike Tadića, koji ispunjavaju njegovi potomci uz pomoć obitelji Julardžija, Katičić i Katić. Postavljena je i druga ploča s tekstom: »Precima čije su kosti nađene na povijesnom groblju pred crkvom, neka je mir i pokoj! A. D. MMXXI«. Ispred ulaza u župnu crkvu, okrenut licem prema njoj, postavljen je spomenik bl. Alojziju Stepincu povodom posjeta sv. Ivana Pavla II. Hrvatskoj 3. listopada 1998.

U župnoj crkvi sv. Ivana Nepomuka zidne slike koje su rađene prema predlošcima iz grafičke mape J. A. Pfeffela prikazuju scene: kralj Vaclav dodjeljuje svetu prepozituru u Višegradu, ranjeni sv. Ivan Nepomuk, sv. Ivan kao hodočasnik u Altbunzlau, uhidba sv. Ivana, apoteoza te na medaljonima scene iz života svetca, a na galeriji njegova mučenička smrt.