ŽENE U EVANĐEOSKIM IZVJEŠTAJIMA O USKRSNUĆU I ŽENE U ZAJEDNICI USKRSNULOGA DANAS »Svjedokinje prisutnosti živoga Krista u Crkvi«

Žene su u svim evanđeljima prikazane kao one koje najviše sudjeluju u otajstvu križa i uskrsnuća. Misu pobjegle u kritičnom trenutku. Dok su ga učenici odbacili, žene su ga slijedile

Govor o potrebi za većom prepoznatljivošću žene i tipično ženskoga u Crkvi, koji je aktualan u posljednje vrijeme, a posebno mjesto zauzima na Sinodi o sinodnosti Crkve, razlog je više posvetiti se činjenici koja inače upada u oči kad se čitaju uskrsni dijelovi četiriju evanđelja. Koliko god se izvještaji u pojedinostima razlikovali, sva četiri evanđeliste govore o tome da su se prve s otajstvom uskrsnuća susrele – žene. Zašto? I što nam to danas govori? Odgovore na ta pitanja Glas Koncila je potražio kod proučavatelja Svetoga pisma s kojima u posljednje vrijeme tijesno surađuje.

Dr. Massimo Grilli: »Žena u svom tijelu živi dvoboj između života i smrti koji obilježava postojanje ljudskih bića, jer ona u svom tijelu doživljava paradoks života koji se rađa iz smrti… i to je možda najdublji razlog prisutnosti žena u Isusovoj muci a onda i u izvještajima o uskrsnuću«

U izdanju Glasa Koncila ovih je dana, naime, izišao i treći svezak komentara nedjeljnih i blagdanskih čitanja (godina C) pod naslovom »Na izvoru života« koji zajednički potpisuju dr. Silvana Fužinato, izvanredna profesorica na KBF-u u Đakovu i Filozofsko-teološkom institutu Družbe Isusove u Zagrebu, te dr. Massimo Grilli, profesor emeritus Papinskoga sveučilišta »Gregoriana«.

Nisu pobjegle

Dr. Grilli uskrsna iskustva žena promatra u povezanosti s njihovim iskustvom Isusove smrti. »Istina je: žene su u svim evanđeljima prikazane kao one koje najviše sudjeluju u otajstvu križa i uskrsnuća. Evanđelist Marko, na primjer, jasno kaže da su u Getsemaniju, u trenutku uhićenja, Isusa ‘svi ostavili i pobjegli’, ali u trenutku raspeća i smrti nalazimo žene koje su ‘izdaleka promatrale’ što se događalo. Marko izričito govori da su to bile iste žene koje su ga već slijedile dok je bio u Galileji, koje, dakle, nisu pobjegle u kritičnom trenutku. Taj mi se aspekt čini važnim s povijesnoga gledišta jer je ‘sequela crucis’, to jest nasljedovanje na križnom putu, strukturni činitelj Isusova navještaja i učeništva. Dok su ga učenici odbacili, žene su ga slijedile. Pritom Marko upotrebljava za žene tipične glagole učeništva, pratiti (‘akolouteô’) i posluživati (‘diakoneô’). Važno je to!« kaže dr. Grilli citirajući odgovarajuća mjesta iz Evanđelja po Marku.

No osim povijesnoga postoji i dublje, »antropološko i teološko gledište«, koje naglašava evanđelist Ivan »nudeći najdublji razlog za sudjelovanje žena«, kako u boli tako i uskrsnoj proslavi. »Ivan, naime, izričito uspoređuje Isusov ‘čas’, tj. njegovo vazmeno otajstvo, s ‘časom’ žene koja rađa (16, 21). To bi bilo dovoljno da se naglasi važnost žene u životu vjernika. Žena u svojem tijelu živi dvoboj između života i smrti koji obilježava postojanje ljudskih bića, jer ona u svojem tijelu doživljava paradoks života koji se rađa iz smrti. Porođaj je vrlo snažan antropološki simbol jer govori da se život novoga bića rađa upravo iz iskustva strašne boli i napuštanja životnih sila koje pogađa porodilju. Žena je vrlo snažno antropološko i teološko raskrižje i to je možda najdublji razlog prisutnosti žena u Isusovoj muci, a onda i u izvještajima o uskrsnuću«, kaže dr. Grilli.

Okrenula leđa grobu, smrti i prošlosti

No i za žene vrijedi ono o čemu evanđelja svjedoče o zajednici njegovih učenika: nisu oni stvorili, iskonstruirali Krista uskrsnuloga, nego je on »stvorio« njih, upalivši u pouskrsnim susretima s pripadnicima zajednice prestrašenih iskru toliko snažnu da će oni njome kasnije zapaliti cijeli svijet.

Dr. s. Silvana Fužinato: »I žene će, poput učenika, slijedeći Isusa na njegovu putu ispunjenja Očeva spasenjskoga nauma ljubavi u muci, smrti i uskrsnuću, prijeći iz tame u svjetlo, iz smrti u život, iz straha i beznađa u hrabro svjedočenje i radosni navještaj Uskrsnuloga«

Žene na grob vodi duboka odanost i pijetet, ali još ne i vjera u pravom smislu te riječi. Ističući da su žene pratile Isusa još za njegova zemaljskoga života, dr. Fužinato primjećuje: »I žene će, poput učenika, slijedeći Isusa na njegovu putu ispunjenja Očeva spasenjskoga nauma ljubavi u muci, smrti i uskrsnuću, prijeći iz tame u svjetlo, iz smrti u život, iz straha i beznađa u hrabro svjedočenje i radosni navještaj Uskrsnuloga. Istina, u susretu s mladićem u praznom grobu (Mk 16, 5-7) žene će se prestrašiti jer je riječ o događaju koji ih je duboko potresao i koji nisu mogle razumjeti. Jednako tako Marija Magdalena, shrvana Isusovom smrću i nemogućnošću pronalaska njegova tijela, stoji izvan groba i plače, nemoćna suočiti se sa smrću ‘oči u oči’. Mrak za vrijeme kojega je došla ujutro rano na Isusov grob pomazati njegovo tijelo mrak je boli, tuge, beznađa… koji je prožimao njezin život. No u osobnom susretu s Uskrsnulim, na njegovo pitanje: ‘Ženo, što plačeš? Koga tražiš?’ (Iv 20, 15) Magdalena će okrenuti leđa grobu, smrti i prošlosti, pobijediti nemoć i strah te živjeti svoju pripadnost Učitelju na putu vjere i navještaja Uskrsnuloga.«

Evanđelja ne prave razliku

Bez obzira na razlike u pojedinostima, žene su u svim izvještajima pozvane javiti učenicima, zajednici da je Isus živ. U drugom dijelu svih izvještaja o uskrsnuću Isus se ukazuje zajednici učenika, daje im poslanje i odlazi k Ocu, biva uznesen… Žene se više zasebno ne spominju… Znači li to da je tek zajednica, Crkva, subjekt vjerovanja u uskrsnuće u pravom smislu riječi? Odgovarajući na to pitanje, dr. Grilli je među ostalim rekao: »Čini mi se da se ne govori toliko o Crkvi kao ‘subjektu vjere’, koliko o ženama koje postaju svjedoci prisutnosti živoga Krista u Crkvi… (…) Patrijarhalna struktura toga vremena zamaglila je ulogu žena u kontekstima Crkve u nastajanju, ali evanđelja su jasna: žene su svjedoci, očevidci Isusova života, njegove smrti, njegova ukopa i njegova uskrsnuća«, odgovara sugovornik. Evanđelja govore o susretima Uskrsnuloga i s muškarcima i sa ženama. »Teško je tu napraviti neku klasifikaciju prema važnosti, jednostavno zato što evanđelja nisu zainteresirana za tu distinkciju. Ponavljam, kasnije su strukture djelovale u tom smislu, praveći razlike, ali svjedočanstvo Uskrsnuloga povjereno je i učenicima i učenicama«, kaže dr. Grilli.

Kako možemo zanemariti ulogu žene?

Na zamolbu da rečeno pokuša aktualizirati, dr. Grilli upućuje na epizodu koja na prvi pogled nije uskrsna, no u kontekstu Evanđelja po Ivanu koje već na križu vidi Kristovu proslavu i pobjedu zapravo dubinski jest, jer je Crkva uskrsna stvarnost. Riječ je o prisutnosti majke i učenika kojega je Isus ljubio podno križa. »Ljubljeni učenik pod križem predstavlja vjernika u Krista. A žena, postavši majkom učenika, slika je žene sionske koja u trudovima rađa novi mesijanski narod. Vraća se u sjećanje redak o trudovima i porodu: nemoguće je zamisliti Crkvu bez toga rađanja«, kaže sugovornik navodeći odgovarajuće retke iz proroka Izaije. I zaključuje: »Kako, dakle, možemo zanemariti ulogu žene na sinodskom putu Crkve ako žena predstavlja novi mesijanski narod, a odnos s ljubljenim učenikom jest uzor odnosa unutar toga naroda? Iz toga bismo mogli izvući važne teološke i pastoralne naznake na sinodskom putu Kristovih učenika, kao i o ulozi žena u našim crkvenim zajednicama, gdje je njihova odlučujuća važnost, čini mi se, bila zamagljena u mnogim stoljećima povijesti.«

Marija Magdalena: tražila Raspetoga, a susrela Uskrsnuloga
Već će i površnomu čitatelju evanđeoskih izvještaja o uskrsnuću zapeti za oko jedan ženski lik: Marija Magdalena. Među ženama koje su u nedjeljno jutro došle na grob iskazati poštovanje Isusovu tijelu sva sinoptička evanđelja (Matej, Marko, Luka) ne samo da je spominju, nego je u nabrajanju stavljaju na prvo mjesto. Četvrti evanđelist daje joj pak posebnu ulogu. »Evanđelist Ivan«, kaže dr. Fužinato, »Mariji Magdaleni povjerava posebno poslanje oslikavajući u njezinu putu traženja Raspetoga i osobnoga susreta s Uskrsnulim model autentičnoga vjernika i navjestitelja Uskrsnuloga. Naime, prema Ivanovu evanđelju Uskrsnuli se najprije ukazuje Mariji Magdaleni koja ujutro rano, još za mraka, sama odlazi na grob pomazati Isusovo tijelo. Ključan trenutak njezina puta traženja Raspetoga osobni je susret s Uskrsnulim u kojem će njezin put vjere dosegnuti svoj vrhunac i u kojem će primiti poslanje: ‘Idi mojoj braći i javi im’ (Iv 20, 17). Tako Marija Magdalena postaje prva navjestiteljica Krista uskrsnuloga učenicima, koje prvi i jedini put u Ivanovu evanđelju Isus naziva svojom braćom. Zato će joj tradicija i pridati prelijep naslov: ‘Apostola apostolorum’, apostolica apostola. Put traženja koji je započela plačem nad Isusovim praznim grobom Marija Magdalena završava susretom s Uskrsnulim, primanjem poslanja i preuzimanjem odgovornosti za naviještanje Uskrsnuloga. Uskrsnuloga, kojega je za njegova zemaljskoga života slijedila na njegovu putu, od sada će susretati na putu prema braći navješćujući: ‘Vidjela sam Gospodina!’«