ŽUPNA CRKVA SV. JURJA U DRAGANIĆU (II) Podsjetnik na nekadašnje bogatstvo draganićke općine

Crkve i kapele (124) Samoborsko-jastrebarskim krajem Župna crkva sv. Jurja u Draganiću (II)

Snimio: Z. Galić | Župna crkva sv. Jurja u Draganiću (II)

Župna crkva sv. Jurja u Draganiću izgrađena je na uzvisini (Šipku) koja se nalazi sjeverno od prometnice Jastrebarsko – Karlovac. Na tom su mjestu vidici na sve četiri strane svijeta. Vidi se Klek, Zrinska gora, Plešivica, Zagrebačka gora te prostrane nizine karlovačkoga kraja. Crkva je jedna od najstarijih na tom području, s prvim spomenom g. 1334., a ujedno jedna od najvećih u Karlovačkoj županiji. U nedavnom potresu zadobila je određena oštećenja iznad oltara i na koru koja ne uzrokuju izostanak bogoslužja.

Današnji obli svod, koji dijeli crkvu na nekoliko dijelova, poduprt je masivnim polustupovima, od kojih su oni koji odjeljuju svetište najmasovniji. Stropovi su postavljeni g. 1757. Zvonik je g. 1771. pokriven šindrom, a g. 1837. povišen za jedan kat. Tada je dozidano i pjevalište. Ono se oslanja na jake stupove i čini predvorje kod ulaza u lađu crkve. Prije toga vremena, g. 1789., crkva je produžena, ali je zbog loše izvedbe ponovno obnovljena od 1824. do 1830. godine. Jednobrodna građevina s južnom sakristijom završava užim izdignutim svetištem u kojem je svetohranište, oltarni stol, ambon, kip Djevice Marije i svećeničke stolice. Na začelnom polukružnom zidu postavljen je veliki vitrajni prozor s prikazom sv. Jurja koji ubija zmaja (dar župljana).

Ispred svetišta, uz bočne noseće stupove trijumfalnoga luka, postavljeni su kipovi Srca Isusova i Majke Marije s malim Isusom. Vitraji u crkvi iz g. 1982./1983. dar su iseljenih Draganičaka iz Kanade. Na njima su prikazi sv. Obitelji, sv. Barbare, sv. Marije Magdalene, sv. Fabijana i Sebastijana i sv. Antuna pustinjaka. Na zidu pjevališta, na kojem su orgulje, nacrtani su likovi kralja Davida s citrom i sv. Cecilije za orguljama. Crkvu krasi lijep križni put i nekoliko slika hrvatskih svetaca. Crkva je u klasicističkom stilu s elementima baroka, a svojom masivnošću podsjeća na nekadašnje bogatstvo slobodne i plemenite draganićke općine. Mise su nedjeljom u 11 ili 19 sati, a ponekad i drugim danom u tjednu u 19 sati.