ŽUPNA CRKVA SV. NIKOLE BISKUPA U ŽUMBERKU Srednjovjekovna crkva čija je sakristija čuvala posmrtne ostatke

Samoborsko-jastrebarskim krajem (130) Župna crkva sv. Nikole biskupa u Žumberku

Snimio: Z. Galić | Župna crkva sv. Nikole biskupa u Žumberku

Vjerojatno najstarija crkva žumberačkoga kraja nalazi se u središtu Parka prirode Žumberak u selu Žumberku, odnosno zaseoku Bernardićima. Župna crkva sv. Nikole ima spomen od 1349. g., a župa se nalazi i u popisu župa Zagrebačke biskupije Ivana Arhiđakona Goričkoga iz 1334. U 14. st. tim je područjem upravljala Akvilejska patrijaršija, sve do 1789. otkad je ponovno u sastavu Zagrebačke biskupije. U turskom prodoru 1469. na Žumberak pobijeno je mnogo žitelja, a ponovno naseljavanje na opustošena područja započelo je u 16. st. odlukom Bečke uprave.

Srednjovjekovna crkva s gotičkim elementima, koja je izgrađena u 16. st., barokizirana je 1654. te obnovljena 1894., ali je tijekom sljedećih desetljeća oronula i propala ponajviše zbog voda koje se slijevaju s okolnoga brda. Četiri je puta čišćena od naslaga pijeska koji se nataložio okolo crkve te je ona podizana za 1,5 m. Sakristija s lijeve strane crkve toliko je utonula u tlo da je postala podrumska prostorija. U nju je od 1894. do 2017. pohranjeno oko 500 posmrtnih ostataka iz grobova oko crkve. Zbog urušavanja prostorije i arheoloških iskapanja sve su kosti bile premještene u 64 mala lijesa i 2021. ukopane na novo groblje ispod crkve u koje se ukapa od 1780. S desne strane dodana je nova sakristija. Za vrijeme arheoloških iskapanja učvršćen je zvonik, a zategama je spojeno svetište s lađom crkve. Radovi će biti nastavljeni ove godine. U svetištu se vide ostatci nedavno otkrivenih zidnih slika s prikazom sv. Nikole, sv. Petra i Pavla. Na stropu su slike četvorice evanđelista i uskrsnuloga Krista, a u poligonalnom je svetištu svođeni strop. Crkva ima kor koji je postavljen na kamenim stupovima. Nedaleko od crkve ruševni su ostatci barokne kurije – župnoga dvora i zidanoga pila, kraj kojega se nalazila i škola.

Mise se slave svake nedjelje u 9 sati u kapeli sv. Roka u Kupčini Žumberačkoj. U župnoj crkvi mise se ne održavaju od 2004.