ŽUPNA CRKVA SV. NIKOLE NA SUSKU Sedam romaničkih prozora

Otoci oko Lošinja (2)

Snimio: Z. Galić | Župna crkva sv. Nikole na Susku (II)
Trg »Kel crikve« je vjerojatno je nekadašnji klaustar dvaju dijelova samostana, muškoga i ženskoga. Zvonik iz g. 1770. (18 m) s južne strane crkve izrađen je od klesanoga kamena.

Ulazi u župnu crkvu sv. Nikole nalaze se na pročelju i sa sjeverne strane trga »Kel crikve«, koji je vjerojatno nekadašnji klaustar dvaju dijelova samostana, muškoga i ženskoga. Zvonik iz g. 1770. (18 m) s južne strane crkve izrađen je od klesanoga kamena. Pročelje ima dva rozetna, a crkva sedam romaničkih prozora s vitrajima iz g. 1997. (atelje B. Rogića). Ploče u crkvi i na trgu su kamene. Glavni barokni oltar od raznobojnoga mramora sa sarkofagom u podnožju (menza) i oltarnom palom sv. Nikole, Blaženom Djevicom Marijom, lađom na olujnom moru i vizurom Suska izradio je slikar Bruno Bulić 1964. Za vrijeme župnika Nikole Morina preuređeno je svetište prema nacrtima franjevca Vinka Fugošića. Iza oltarnoga stola, s ugrađenim moćima sv. Kresencija (+303.), postavljen je sedes. Odstranjena je oltarna pregrada, a svetohranište je postavljeno u desnu zidnu nišu. U niši lijevo je kip sv. Josipa. Krčki biskup Karmel Zaninović posvetio je oltar 6. rujna 1973. Sakristija se nalazi sjeverno kraj svetišta.

Na strani zvonika je kapela Gospe Karmelske (nekadašnje svetište benediktinske crkve) s baroknim oltarom i palom nepoznatoga slikara. Slika prikazuje čistilište iznad kojega su Gospa, mali Isus, apostoli Petar i Pavao te sv. Antun Padovanski i sv. Barbara. Tamo je i kip sv. Josipa. Na oltaru su četiri dorska mramorna stupa sa završnim vijencima. U predjelu glavnoga ulaza nalazi se niša s kipovima sv. Antuna Padovanskoga s Isusom i dječakom uz Antunove skute. U crkvi je kip Krista, a kipovi sv. Franje i sv. Nikole iz g. 1915. (tirolski drvodjelski rad). Na desnom zidu crkve postavljeno je raspelo »Veli Buoh«, kip Srca Isusova, slike križnoga puta i stalni postav božićnih jaslica.

Misa je nedjeljom u 10 sati.