ŽUPNA CRKVA SV. PETRA U SUPETARSKOJ DRAGI Ranokršćanska trobrodna bazilika

Na otoku Rabu (8)

Snimio: Z. Galić | Župna crkva sv. Petra u Supetarskoj Dragi

Uz samostan sv. Petra u Supetarskoj Dragi iz 11. st. nalazi se crkva s građevinskim naglascima ranokršćanske trobrodne longitudinalne bazilike iz 5. st. s trima apsidama na istočnoj strani. Današnje pročelje dobilo je formu u romanici 12. st. sa zabatom, polukružnih lukova u luneti koja je prazna, a oslanja se na konzole. Iznad portala postavljena su tri uska romanička prozora od kojih se onaj najviši nalazi ispod trokutastoga visokoga krovišta glavne lađe. Takva romanička pročelja istovjetna su onima iz crkava Zadra i Raba toga vremena.

S južne strane crkve, u razini portala, izdiže se masivan niski zvonik čiji je donji dio izgrađen u romanici, a gornji, s otvorenom galerijom za zvona, potječe iz g. 1906. Te je godine taj dio zvonika bio porušen i ponovno izgrađen. U njemu se nalazi najstarije gotičko zvono u Dalmaciji koje je izlio fratar Luka iz Venecije g. 1290. Manje zvono iz g. 1593. izlio je ljevač Jakov Caldelarius, majstor koji je napravio i veliko zvono rapske katedrale.

Unutrašnjost crkve sv. Petra podijeljena je na tri broda s pet para stupova i šest lukova te završetkom od tri polukružne apside. Imposti i kapiteli stupova izrazite su romaničke izvedbe. Kapiteli su klesani ukrasima s motivima palmina ili akantova lišća. Prije se u crkvi nalazio redovnički kor koji je bio odijeljen od ostaloga dijela crkve. Ukinućem samostana danas se na tom mjestu nalazi svetište s kamenim oltarnim stolom, novijim slikama Bogorodice i Gospe sa sv. Petrom i sv. Ivanom Krstiteljem u lijevoj apsidi, svetohraništem i slikom sv. Petra u desnoj. Drvena krovišta u bazilici su otvorena. Iznad glavnoga oltara u svetištu srednje apside visi veliko raspelo u bizantskom stilu.

Mise u crkvi sv. Petra su nedjeljom u 10.30 i 18 sati.