ŽUPNA CRKVA SV. SIKSTA U PRIBIĆU (I) »Papinska crkva« iz vremena hrvatskih kraljeva

Samoborsko-jastrebarskim krajem (95) Župna crkva sv. Siksta u Pribiću (I)

Snimio: Z. Galić | Župna crkva sv. Siksta u Pribiću - I.

Župa sv. Siksta u Pribiću Crkvenom, prema nekim mišljenjima i naslovniku crkve, postojala je u vrijeme hrvatskih kraljeva, ali u zapisu Ivana Arhiđakona Goričkoga iz 1334. godine, koji je naveo i druge rane crkve toga kraja, župa i crkva su iz toga vremena s nazivom »Iten sancti Syxti de Pribichi«.

Za Hrvate je značajan podatak o patronu crkve Petru IV. Zrinskom na čijem je posjedu izgrađena crkva sv. Siksta, kao i ona u Dolu Majke Božje Dolske. Pogubljenjem Petra Zrinskoga 30. travnja 1671., prema osudi za Zrinsko-frankopansku urotu, crkvi je određena uprava s grkokatoličkim vladikom Gabrijelom Palkovićem. On je pokopan u crkvi, a spomenploča na bočnom zidu spominje ga kao redovnika sv. Bazilija Velikoga, gorljivoga grkokatoličkoga župnika, misionara po Žumberku i zaslužnoga marčansko-križevačkoga biskupa koji je rođen 1718., a umro 25. veljače 1759. Prijateljstvo i zalaganje Zrinskih za grkokatolike kod Bečkoga je dvora od 1663. g., kada je vladikom Marčanske biskupije imenovan Gabrijel Mijakić. On je 1670. uhićen i osuđen za sudjelovanje u uroti, a umro je u tamnici u Grazu 25. listopada 1686.

Pribić i župna crkva važno su mjesto u životu kardinala Franje Kuharića. On je rođen 15. travnja 1919. u Gornjem Pribiću, a već je idućega dana kršten u toj crkvi. Na zidu u unutrašnjosti crkve postavljena mu je spomenploča na blagdan naslovnika 7. kolovoza 2002. Na ploči je zapisano o njegovu djelovanju kao »vjernoga tumača i svjedoka misli i djela bl. Alojzija Stepinca i borca za jedinstvo domovinske i iseljene Hrvatske«. Slijedi dio teksta s riječima: »Čovjek koji je ispunio svoje poslanje i koji će ostati trajno poštovan u srcu hrvatskoga naroda onako kao što je svojim životom svjedočio geslom Bog je Ljubav.«

Mise su nedjeljom u 12 sati. Proštenje je na blagdan 7. kolovoza.