DREVNA LJEPOTICA NA OTOKU PAŠMANU Župna crkva sv. Tome apostola u Tkonu

Na otoku Pašmanu (1)

Snimio: Z. Galić | Župna crkva sv. Tome apostola u Tkonu

Otok Pašman (60 km2) smješten je u zadarskom arhipelagu, a povezan je mostom preko prolaza Ždrelac s otokom Ugljanom. Nalazi se nasuprot gradovima Biogradu i Zadru sa sjeverne i Kornatskomu otočju s južne strane. Župe Pašmanskoga dekanata u sastavu su Zadarske (nad)biskupije (od 341. do danas), osim kratkoga razdoblja (1050. – 1126.) kada su pripadale Biogradskoj biskupiji.

U bombardiranju 9. rujna 1944. znatno je stradala, a na obali i u mjestu poginulo je 19 mještana i djece. Spomenploča o tragičnom događaju postavljena je 2015. godine.

Crkva sv. Tome apostola iz 11. st. u Tkonu u svojoj jezgri ima atribute srednjovjekovne bazilike. Izgrađena je u središtu naselja iznad luke. Ona je trobrodna romanička građevina s odijeljenom sniženom pravokutnom apsidom bačvastoga stropa i romaničkom kamenom rešetkom začelnoga prozora, korom, grobovima u pločniku i zvonikom. Apsida je u visini bočnih lađa, a srednja glavna lađa uzdignuta je i završava otvorenim drvenim krovištem. Do g. 1215. crkva je nosila titular sv. Marije. Godine 1718. vizitator biskup Vicko Zmajević (1713. – 1746.) navodi da je crkva u lošem stanju. Do g. 1730. izvršeni su popravci, a 8. srpnja 1742. posvetio ju je isti biskup (ploča u svetištu). Obnovljena je g. 1938. donacijom Šibenske biskupije, prema nacrtima Emilija de Erca i dragovoljnim radovima župljana. U bombardiranju 9. rujna 1944. znatno je stradala, a na obali i u mjestu poginulo je 19 mještana i djece. Spomenploča o tragičnom događaju postavljena je g. 2015. Crkva je obnovljena g. 1953. zaslugom o. Martina Kirigina i ostalih koludara iz benediktinskoga samostana na Ćokovcu. U crkvi je pet mramornih oltara sa slikama koje uglavnom prikazuju Blaženu Djevicu Mariju sa svetcima i jednim prikazom Kalvarije. Šest stiliziranih stupova s kapitelima i arkadama odjeljuju lađe iznad kojih je matroneum (u srednjem vijeku galerija za odličnike). Na glavnom oltaru uz niz kipova nalazi se slika Bogorodice nepoznatoga autora iz 12. st. (ili zadarskoga svećenika Petra Jordanića iz 15. st.), i kip sv. Šimuna (mletački rad).

Nedjeljne mise su u 11, a blagdanima i subotom u 8 sati.