ŽUPNA CRKVA U NEVIĐANIMA Okupljalište od kraja 19. stoljeća

Na otoku Pašmanu (15)

Snimio: Z. Galić | Župna crkva Presvetoga Srca Isusova u Neviđanima

Na udaljenosti od oko kilometar od Mrljana nalazi se mjesto Neviđane na istoimenom rtu i dijelu unutrašnjosti sjeveroistočne strane otoka Pašmana. Zajedno s Dobropoljanom naselja su pripadala istoj župi, a od g. 1740. odijeljena su u dvije samostalne župe. Dobropoljana je župa sv. Tome, a Neviđane i Mrljane župa sv. Mihovila. U svakom od tih mjesta nalazi se župna crkva.

Neviđane se u dokumentima spominju g. 1067. i kasnije g. 1344. imenom »ville di Nevigljane«. Moguće je da mjesto nosi ime od vremena kad se nalazilo u unutrašnjosti otoka i bilo »nevidljivo« s morske strane. Tada je bilo smješteno zapadnije oko predromaničke crkve sv. Martina, koja je zajedno s kućama napuštena sredinom 17. st. pojavom kuge. Novo naselje izgrađeno je oko kapele Gospe od Zdravlja iz g. 1670.

U Neviđanima je župna crkva Presvetoga Srca Isusova iz g. 1899. koja je g. 1999. za stotu obljetnicu postojanja temeljito obnovljena za vrijeme župnika Tihomira Vulina. Posvećena je 11. lipnja 1899. Nalazi se u središtu mjesta nedaleko od stare kapele Gospe od Zdravlja. Izgrađena je sa sakristijom, oktogonalnom apsidom, bočnim ulazom i zvonikom na preslicu s dva zvona. Pročelje je ukrašeno plitkim polustupovima, trokutastim nadvratkom i okulusom. Bočni zidovi imaju po tri polukružna visoka prozora na svakoj strani koji se nastavljaju na zidovima svetišta. U unutrašnjosti svetišta nalazi se kameni oltar, dar obitelji Kučina, u čijoj je niši smješten kip Srca Isusova. Ispred svetišta na zidovima trijumfalnoga luka postavljene su slike Srca Isusova i Marijina. Na bočnom oltaru s ostakljenom nišom nalazi se kip BDM s Djetetom iz crkve Gospe od Zdravlja. Taj se kip nosi u procesiji za Gospin blagdan. Crkva ima drveno pjevalište, križni put i nekoliko župnih zastava.

Nedjeljne mise su u 9.45 sati. Na prve nedjelje u mjesecu mise su u 18 sati s klanjanjem pred Presvetim.