ŽUPNA CRKVA UZNESENJA BDM U RABU Katedrala s brojnim umjetninama

Snimio: Z. Galić | Župna crkva Uznesenja BDM u Rabu

Prijelaz iz gotike u barok očitovao se u rapskim crkvama i samostanima s preinakama u unutrašnjosti ili izgradnjom novih objekata. U katedrali su izrađeni novi barokni oltari, a na glavnom je oltaru na antependiju izveden mramorni lik sv. Kristofora, zaštitnika biskupije. Na sjevernoj strani u kapeli »Zudenigo« obnovljen je oltar sa svetohraništem i štukaturama na stropu. Danas je to kapela sv. Sakramenta s monumentalnim svetohraništem i dvama kipovima anđela. Današnji strop nad glavnim brodom crkve postavljen je nakon uklanjanja svoda iz 18. st. Stari svod izveli su braća Giacomo i Clement Ticiano i majstor Sommazzi te su napravili štukoreljef na kojem su likovi sv. Kristofora, sv. Marina i sv. Lea (legende o osnivačima gradova San Marino i San Leo). Iza glavnoga oltara s ciborijem postavljeno je ulje na platnu s prikazom Uznesenja Marije koja lebdi uz mnoštvo ljupkih anđela slikara Antonija Grapinellija (oko g. 1750.) u maniri kasnobarokne razigranosti. Godine 1756. katedrala je dobila vrijedne orgulje graditelja Petra Nakića koje su postavljene na pjevalištu iznad glavnoga ulaza. U kapeli biskupa Scaffe uz zdenac nalazi se slika s prikazom oslobođenja sv. Petra. Južna strana crkve ima dva bočna izlaza koja vode na terasastu šetnicu s vidikom na more na koju je g. 2008. postavljen kip sv. Kristofora, rad kipara Kuzme Kovačića i poklon Rabljanina Josipa Bakote.

Rapska biskupija ušla je u sastav Krčke biskupije 6. siječnja 1963. te pripada Riječkoj metropoliji (osnovana 27. srpnja 1969.).

Mise su nedjeljom u 10 i 20, a ljeti i na talijanskom u 19 sati.