ŽUPNIKOVA ŽELJA KAPELANU Anegdota iz kleričkoga života

Ostarjeli i bolesni župnik dobio je novoga kapelana, pomalo grube i otresite naravi. Tjerao je sve po svome, ne osvrćući se na župnikove savjete i ne mareći za njegovo stanje. Kao što često tako biva, kapelan je uskoro dobio premještaj na drugu župu, a stari župnik zaželio mu je sreću rekavši: »Dragi kapelane, ništa vam drugo ne želim nego da jednoga dana kada budete bolesni kao što sam ja, dobijete kapelana kao što ste vi!«

(Po tekstu »Župnik kapelanu na oproštaju« iz knjige
»Anegdote iz kleričkoga života« nadbiskupa u miru Marina Srakića)