ISUSOVO RAZLIKOVANJE ZAKONA I PROPISA Kako se čovjek »onečišćuje«?

Pnz 4, 1-2.6-8; Jak 1, 17-18.21b-22.27; Mk 7, 1-8.14-15.21-23 Gotovo poput refrena ponavlja se u Ponovljenom zakonu poziv narodu na slušanje i vršenje zakona i uredba. Plod vršenja Božjih odredba jest život i zaposjedanje zemlje, što će poslije biti dodatno objašnjeno povezivanjem vršenja zapovijedi s jakošću naroda: »Držite sve zapovijedi što vam ih danas naređujem … Nastavi čitati ISUSOVO RAZLIKOVANJE ZAKONA I PROPISA Kako se čovjek »onečišćuje«?