SVEMOGUĆI BOG OD VIJEKA SIĐE OTKUPIT ČOVJEKA. ZAŠTO? Razmatranje Darka Posarića u 1000 stihova

U nakladi Glasa Koncila objavljena je knjiga razmatranja o Božjem otkupljenju čovjeka »Svemogući Bog od vijeka siđe otkupit čovjeka. Zašto?«. Ukupno 1000 stihova o »povijesti spasenja« kako ga vidi autor Darko Posarić. Obrađujući ključno teološko pitanje otkupljenja čovjeka na vrlo pristupačan i lagan način, a s naglaskom na refleksivnu dimenziju o odnosu dobra i zla te čovjekova kolebanja između njih sa svim padovima i usponima, ova će poema podjednako biti privlačna kako teolozima tako i običnomu puku.

Recenzenti knjige su prof. dr. sc. don Josip Mužić i prof. dr. sc. Anica Bilić.

Prvo izdanje ovoga teksta izdavačke kuće HKD sv. Jeronima iz 2015. godine pod naslovom »Bilo kakav spas bi moguć, križ odabra Bog Svemoguć. Zašto?« sadržavalo je 850 stihova. U njemu sam iz kuta stvaranja čovjeka, njegova pada i kazne, življenja pod teretom grijeha te naposljetku njegova otkupa prikazao odnos Boga Stvoritelja i njegova paloga anđela Lucifera, koji mu je postao protivnikom. Pri opisivanju događaja, koji su nam danas poznati kao povijest spasenja, posebnu sam pozornost posvetio psihološkomu aspektu sukoba Boga i Sotone, dakako prema mojemu promišljanju. Kasnije sam shvatio da nisam dobro obrazložio razloge Božjega osobnog utjelovljenja. Iako je iz prvoga izdanja teksta bilo jasno da je Bog k nama došao iz ljubavi, nisam dovoljan naglasak stavio na pravednost, na kojoj je Bog utemeljio svijet. Tek ovako uobličen ovaj tekst dobiva svoj puni smisao i cjelovitost. A cjelovit i zaokružen postao je i broj stihova.

Darko Posarić, autor

O AUTORU
Darko Posarić rođen je u Vinkovcima 1970. godine. Na Šumarskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1996. godine. Zaposlen je u Hrvatskim šumama d.o.o., u stručnim službama Uprave šuma Podružnice Vinkovci. Do sada je objavio desetak stručnih članaka te knjigu »Vodič za revirničke poslove s primjerima iz spačvanskih nizinskih šuma«.
Književni prvijenac bila mu je zbirka pjesama »Život i druge stvari«, objavljena 2010. godine. Iduće godine, povodom Međunarodne godine šuma, Hrvatske šume izdale su mu zbirku »Hrastova šuma u stihu« te još jednu, »Da bi hrast mogao rast«, 2020. godine.