Simpozij »Hrvatska književnost kršćanskoga nadahnuća«

Svake dvije godine u Križevcima se u suorganizaciji Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, Glasa Koncila i Udruge za promicanje znamenitih Križevčana »Dr. Stjepan Kranjčić« priređuju znanstveni skupovi pod nazivom »Hrvatska književnost kršćanskoga nadahnuća«. Na znanstvenom skupu sudjeluju znanstvenici iz cijele Hrvatske, a prvi su put 2014. godine tematizirana starija razdoblja hrvatske književnosti te druga polovica 20. stoljeća, dok su 2016. godine izlaganja bila posvećena razdoblju komunizma.

Premošćivanje umjetno stvorenih diskontinuiteta

Cilj znanstvenih skupova jest potaknuti istraživanje nedovoljno poznatoga te u povijestima hrvatske književnosti, znanosti i nastavi zanemarenoga dijela hrvatske književnosti sa željom premošćivanja umjetno stvorenih diskontinuiteta u hrvatskoj književnosti i kulturi općenito. Radovi sa znanstvenoga skupa recenziraju se i tiskaju u časopisu »Kroatologija«, a treći znanstveni skup »Hrvatska književnost kršćanskoga nadahnuća« najavljen je u jesen 2018. godine.