GOSPODARSTVO I EPIDEMIJA »COVID-19« Otpis obveza, a ne odgoda!

Snimio: B. Čović
Zbog zamiranja gospodarstva pojavljuje se problem ostvarivanja socijalnih prava i problem plaćanja obveznih poreza i doprinosa. S tim u vezi ponovno se aktualizira pitanje solidarnosti koju liberalni kapitalizam maksimalno zanemaruje.

Pravo na zaštitu zdravlja spada u temeljna ljudska prava. Pošast pandemije koronavirusa izazvala je i gospodarsko zamiranje, a gospodarske posljedice bit će teže za Hrvatsku od razvijenijih zemalja. Bit će to dijelom zbog pretjeranoga zapostavljanja razvitka materijalne proizvodnje i poljoprivrede i prevelikoga oslanjanja na turizam. Postoji opravdana bojazan da će se Hrvatska suočiti s gospodarskim posljedicama pandemije u težem obliku nego što su bile posljedice nakon Domovinskoga rata.

Kako ravnomjerno raspodijeliti?

Zbog zamiranja gospodarstva pojavljuje se problem ostvarivanja socijalnih prava i problem plaćanja obveznih poreza i doprinosa.

Odgoda je na štetu dužnika pa se predlaganjem odgađanja naplate obveza poreza, prireza i doprinosa samo prividno pomaže dužnicima. Tobožnja »dobrota« davanjem odgoda nije pravedna ni solidarna jer zbog očekivanoga zamiranja gospodarstva izazvanoga pandemijom dužnici trpe trajnu štetu bez vlastite krivnje.

S tim u vezi ponovno se aktualizira pitanje solidarnosti koju liberalni kapitalizam maksimalno zanemaruje. Vjerovnici nastoje ostvarivati svoja potraživanja, a dužnici nastoje izboriti oslobađanje od svojih obveza. Te suprotnosti postavljaju pred tijela državne vlasti glavno pitanje: Kako ravnomjerno raspodijeliti odricanja vjerovnika i obveze dužnika, dakle oživjeti solidarnost?

»Solidarnost je zauzimanje za drugoga.« Važnost zauzimanja za drugoga posebno naglašava i papa Franjo, a u našoj svakodnevici to naglašavaju i izjave odgovornih osoba stožera za obranu protiv COVIDA-19, ponajprije izjave ministra zdravstva, koji stalno poziva građane na zajedničku solidarnost u obvezi maksimalne izolacije i izbjegavanja međusobnih kontakata. To je primarno, jer zdravlje i životi važniji su od svega te nije prihvatljivo nikakvo političko ni taktičko nadmudrivanje, posebice unutar medicinske struke. Liječnička komora prigovara stručnomu timu javim diskvalifikacijama da »neki to rade bolje«, ali uopćeno i bez valjanih argumenata. No stanje je previše ozbiljno za takva prepucavanja, koja podsjećaju na specifični »hrvatski jal«.

U »sukobu interesa«
Takvo ponašanje zanemaruje činjenicu da je Hrvatska poduzela i poduzima sve što je moguće i ostvarljivo s obzirom na materijalne, medicinske i tehničke mogućnosti u svrhu usporavanja širenja bolesti. Maksimalno se postupalo u skladu s uputama medicinske struke, bez nepotrebnoga uplitanja političara. Zato podatci potvrđuju da je Hrvatska u tome daleko uspješnija od većine razvijenijih i bogatijih država (Italije, Španjolske, SAD-a), a to je zajednička zasluga struke, politike i građana.
Glede odnosa države prema gospodarstvu treba reći da naplata poreza i doprinosa ne spada u temeljna ljudska prava jer su to prava vjerovnika. No i kod namirivanja međusobnih obveza i potraživanja solidarnost je također bitna, ali se može nijansirati. Vjerovnici bi htjeli naplatu, a pristali bi samo na odgodu te naplate na neko vrijeme. Nasuprot tomu dužnici smatraju da je u ovim gospodarskim nemogućnostima potreban oprost, odnosno otpis njihovih dugovanja. Vjerovnici su država, odnosno njezina porezna uprava, mirovinsko i zdravstveno osiguranje i druge javne institucije za koje se naplaćuju porezi i doprinosi ili se plaća za njihove usluge (struja, plin, voda, razne pristojbe i sl.). Dužnici su svi oni koji plaćaju poreze, doprinose i prireze, a to su građani, obrtnici, poljoprivrednici, samostalne djelatnosti, gospodarstvenici i druge pravne osobe. Država i lokalna samouprava kao najveći poslodavac istodobno se određuje kao vjerovnik i kao dužnik, pa se nalazi, uvjetno rečeno, u »sukobu interesa«. Kako je država više vjerovnik (državni proračun) nego dužnik, postoji tendencija i opasnost da će radije pogodovati svojim interesima kao vjerovnik. Dakle, u gospodarskom zamiranju koje nastaje radije će svoja potraživanja odgađati, a teže će pristajati na oprost.
Sliči ratnomu stanju

Odgoda je na štetu dužnika pa se predlaganjem odgađanja naplate obveza poreza, prireza i doprinosa samo prividno pomaže dužnicima. Tobožnja »dobrota« davanjem odgoda nije pravedna ni solidarna jer zbog očekivanoga zamiranja gospodarstva izazvanoga pandemijom dužnici trpe trajnu štetu bez vlastite krivnje. Potrebno je utvrđivanje tko dobiva više, a tko manje. To opravdava zahtjeve da se prednost treba davati oprostu u odnosu na odgodu naplate. Radi pronalaženja rješenja valja podsjetiti vladajuću strukturu, ali i oporbu, kako se te probleme rješavalo nakon Domovinskoga rata. Tada je država, iako nije bila u težoj situaciji, imala daleko više razumijevanja za svoje dužnike, pa i one neopravdane. Donesen je poseban »Zakon o naplati dospjelih a nenaplaćenih poreza, carina, doprinosa i državnih jamstava« (Narodne novine, br. 11/01), koji je propisivao brojne ublažene uvjete i način naplate obveza dužnika, pravnih i fizičkih osoba. Dopuštali su se u određenim slučajevima oprosti dugovanja, odgode dugovanja, pa i smanjivanje dugovanja. Detalje je regulirao i poseban »Naputak o kriterijima za reprogram dospjelih a nenaplaćenih potraživanja« (Narodne novine, br. 4/02), koji je donio ministar financija. Svrha tih propisa bila je ublažavanje posljedica ratnih šteta zbog razaranja, smještaja izbjeglica i prognanika u hotelima i drugim smještajnim objektima. Polazilo se od činjenice da bi u protivnom bez tih oprosta mnogi obveznici propali. Uz njih su se prošvercali i brojni novopečeni tajkuni, kojima se godinama toleriralo neplaćanje doprinosa i poreza, što je dovelo u velike gubitke mirovinsko i zdravstveno osiguranje, a kasnije se za to krivilo umirovljenike.

Danas je porezna uprava daleko modernija, što znači da bi mogla puno lakše i detaljnije provoditi oproste obveza ili umanjivanjima ili otpisima, umjesto odgode, koja ništa ne rješava. Današnja situacija izazvana koronom sliči ratnomu stanju s teškim posljedicama na živote i zdravlje ljudi i gospodarstvo pa je potrebno ovo podsjećanje na ponašanje vladajućih prije 20 godina, a na ministru financija i Vladi ostaje odluka.