DUHOVSKI POUČAK Kako je kula babilonska »dahom pala«

Pedesetnica - Dj 2, 1-11; Gal 5, 16-25; Iv 15, 26-27; 16, 12-15 Pisac Djela apostolskih izvješćuje o događajima koji su se zbili na »dan...

MOŽE SE UZVRATITI BOGU Ako vjernici jedni druge ljube, ljube Boga

Dj 1, 15-17. 20a. 20c-26; 1 Iv 4, 11-16; Iv 17, 11b-19 Središnji je lik odlomka iz Djela apostolskih Petar koji ustaje »među braćom«, to...

U ČEMU JE BIT ŽIVOTA VJERNIKA? Ljubiti Isusovom ljubavlju

Dj 10, 25-26. 34-35. 44-48; 1 Iv 4, 7-10; Iv 15, 9-17 U odlomku iz Djela apostolskih Kornelije hrli ususret Petru i klanja mu se....

KAKO DO PUNINE KRŠĆANSKOGA ŽIVOTA? U Isusu – plodovi života u ljubavi

Dj 9, 26-31; 1 Iv 3, 18-24; Iv 15, 1-8 Za Djela apostolska »ime Isusovo« izvor je snage i autoriteta prve zajednice. Ono i daje...

VJERNICI U SVIJETU Zašto je Božje sinovstvo nevidljivo?

Dj 4, 8-12; 1 Iv 3, 1-2; Iv 10, 11-18 Petar se nalazi pred jeruzalemskim Sanhedrinom, vrhovnim vjerskim, upravnim i sudskim tijelom. Pred tako važnom...

ISKAZNICA KRISTOVIH VJERNIKA Vidik Kristove žrtve seže do granica ljudskoga roda

Dj 3, 13-15. 17-19; 1 Iv 2, 1-5a; Lk 24, 35-48 Petrov govor iz Djela apostolskih želi pokazati kako su Isusova muka, smrt i uskrsnuće...

KAKVI SU SVE UČINCI ISUSOVA USKRSNUĆA? Duh rađa vjerom i ljubavlju

Dj 4, 32-35; 1 Iv 5, 1-6; Iv 20, 19-31   Odlomak iz Djela apostolskih sažetak je koji opisuje život prve Crkve, a kao temu ima...

VRHUNAC PASHALNOGA MISTERIJA Uskrsnuće – novost kršćanskoga života

Dj 10, 34a. 37-43; 1 Kor 5, 6b-8; Iv 20, 1-9 U odlomku iz Djela apostolskih Petrov navještaj počinje Ivanovim krštavanjem na Jordanu, a Isusovo...

CVJETNICA ZA OSVJEŠTENJE Poslušnost nosi posljedice

Iz 50, 4-7; Fil 2, 6-11; Mk 14, 1 - 15, 47 Početak Treće pjesme o Sluzi patniku iz Knjige proroka Izaije toga slugu prikazuje...

KAKO JE OTAC USLIŠIO SINA Iz napuštanja vlastitoga života nastaje život

Jr 31, 31-34; Heb 5, 7-9; Iv 12, 20-33 Prema proroku Jeremiji, Bog će sa svojim narodom sklopiti »Novi savez«. Stari savez pokazao se neuspjelim:...

NAJNOVIJE OBJAVE

MAGAZIN PRILIKA