NOVI POREDAK Milosrđe uključuje prihvaćanje različitih

Pnz 30, 10-14; Kol 1, 15-20; Lk 10, 25-37 Odlomak Ponovljenoga zakona sadrži zaključne riječi Saveza. To je ponajprije poziv na »slušanje« glasa Gospodnjega i...

PORUKA 14. NEDJELJE KROZ GODINU Bog kao brižna majka

Iz 66, 10-14c, Gal 6, 14-18, Lk 10, 1-12.17-20 U odlomku iz zadnjega dijela Knjige proroka Izaije, po povratku i ponovnom zaposjedanju zemlje nakon babilonskoga...

POZIV NA NASLJEDOVANJE NA ISUSOVU PUTU Na slobodu pozvani!

1 Kr 19, 16b. 19-21; Gal 5, 1. 13-18; Lk 9, 51-62 Prorok Ilija koji se u Izraelu borio za vjeru u jedinoga Boga pošao...

POVEZANOST SAKRAMENTA KRSTA I VJERE Baština slobode u Kristu

Zah 12, 10-11; 13, 1; Gal 3, 26-29; Lk 9, 18-24 Odlomak iz Knjige proroka Zaharije nastao je vjerojatno nakon što je područje Bliskog istoka...

OD MUDROSTI DO MILOSTI Život kršćanina nemoguć je izvan života Trojstva

Izr 8, 22-31; Rim 5, 1-5; Iv 16, 12-15 Starozavjetni odlomak koji je izabran za nedjeljno bogoslužje pripada proslovu Knjige Izreka sastavljenomu od niza naputaka...

UZ NEDJELJU PEDESETNICU Ljubav je dar Duha Svetoga

Dj 2, 1-11; Rim 8, 8-17; Iv 14, 15-16. 23b-26 U odlomku iz Djela apostolskih učenici su okupljeni »zajedno na istom mjestu«. Riječ je o...

UZ 7. VAZMENU NEDJELJU Ljubav stvara jedinstvo

Dj 7, 55-60; Otk 22, 12-14; Iv 17, 20-26 Djela apostolska potvrđuju da je kršćanski navještaj pravi nastavak Staroga zavjeta. I sam pisac Djela apostolskih,...

NEBESKI GRAD KAO CIJELI SVIJET Zašto je Duh Sveti »Branitelj«

Dj 15, 1-2.22-29; Otk 21, 10-14.22-23; Iv 14, 23-29 U Antiohiji, odakle je Pavao kretao na svoja putovanja, bilo je mnogo »neobrezanih« koji su prihvatili...

ZAR SE USPROTIVITI VOLJI BOŽJOJ? Izvor poslanja nije u čovjeku, nego u Bogu

Dj 14, 21b-27; Otk 21, 1-5a; Iv 13, 31-33a. 34-35 Pavlov povratak iz Male Azije prema sirijskoj Antiohiji, koja je bila ishodište njegovih misija, a...

POBJEDA PRIPADA SVIMA Obraćanje poganima odraz je Božje volje

Dj 13, 14.43-52; Otk 7, 9.14b-17; Iv 10, 27-30 Odlomak iz Djela apostolskih govori o onome što se događalo kad su Pavao i Barnaba bili...

NAJNOVIJE OBJAVE

MAGAZIN PRILIKA