TREĆA KORIZMENA NEDJELJA Vremena spasenja i veće odgovornosti

Izl 3, 1-8a. 13-15; 1 Kor 10, 1-6. 10-12; Lk 13, 1-9 Prema izvještaju iz Knjige Izlaska, Mojsijev poziv dogodio se na brdu Horebu koje...

POGLED VJERNIKA U BUDUĆNOST Nebo je domovina vjernika

Post 15, 5-12. 17-18; Fil 3, 17 - 4, 1; Lk 9, 28b-36 U odlomku iz Knjige Postanka Bog Abrahamu obećava brojno potomstvo. Nema nikakva...

PRVA KORIZMENA NEDJELJA Isus – središte vjere

Pnz 26, 4-10; Rim 10, 8-13; Lk 4, 1-13 Odlomak iz Ponovljenoga zakona, koji sadrži jasnu ispovijest vjere, nalazi se gotovo na kraju dijela te...

PO ČEMU VRJEDNOVATI ČOVJEKA? Isus naglašava nutarnju dobrotu

Sir 27, 4-7; 1 Kor 15, 54-58; Lk 6, 39-45 Starozavjetno čitanje pripada dijelu Knjige Sirahove koji se bavi svime što narušava društvene odnose. Tako...

KAKO SE LJUBI (NE)PRIJATELJA Protiv proklinjanja – blagoslivljanje, a protiv zlostavljanja – molitva

1 Sam 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23; 1 Kor 15, 45-49; Lk 6, 27-38 Pripovijest iz Prve knjige o Samuelu situirana je u pustinju Zif,...

NEBESKA PLAĆA U prednosti su pravedni i slabi

Jr 17, 5-8; 1 Kor 15, 12. 16-20; Lk 6, 17. 20-26 Odlomak iz Knjige proroka Jeremije mudrosnoga je karaktera, a smješten je unutar zbirke...

NEODOLJIVOST BOŽJEGA POZIVA Očitovanje snage Božje

Iz 6, 1-2a. 3-8; 1 Kor 15, 1-11; Lk 5, 1-11 Izaija opisuje svoje viđenje Boga koji »sjedi na prijestolju visoku i uzvišenu«, a »skuti...

UZ ČETVRTU NEDJELJU KROZ GODINU Božja ljubav ne poznaje ograničenja

Jr 1, 4-5. 17-19; 1 Kor 12, 31 - 13, 13; Lk 4, 21-30 Odlomak s početka Knjige proroka Jeremije donosi Jeremijino svjedočanstvo o njegovu...

ISUS U SINAGOGI ISPUNIO PISMO Narod počinje plakati

Neh 8, 2-4a. 5-6. 8-10; 1 Kor 12, 12-30; Lk 1, 1-4; 4, 14-21 Odlomak Knjige Nehemijine govori o razdoblju povratka iz babilonskoga progonstva, kad...

KAKO SE BOG VJENČAO? S Isusom počinje razdoblje »dobroga vina«

Iz 62, 1-5; 1 Kor 12, 4-11; Iv 2, 1-12 Prvo čitanje sadrži veći dio druge pjesme o uskrsnuću Jeruzalema iz Knjige proroka Izaije. Već...

NAJNOVIJE OBJAVE

MAGAZIN PRILIKA