U STRAŠNA VREMENA – BEZ STRAHA Kršćani su sasvim sigurni

Mal 3, 19-20a; 2 Sol 3, 7-12; Lk 21, 5-19 Odlomak iz Knjige proroka Malahije bavi se temom dana Gospodnjega. O toj temi govorio je...

ISUSOV DOKAZ O USKRSNUĆU PRIJE USKRSNUĆA Kršćanski život nije uzaludan

2 Mak 7, 1-2. 9-14; 2 Sol 2, 16 - 3, 5; Lk 20, 27-38 Druga knjiga o Makabejcima donosi primjere vjernih Židova koji ni...

TRIDESET I PRVA NEDJELJA KROZ GODINU Poziv u Božje kraljevstvo i slavu

Mudr 11, 22 - 12, 3; 2 Sol 1, 11 - 2, 2; Lk 19, 1-10 Židovu helenističkoga razdoblja nije jasno kako to Bog dopušta...

TRIDESETA NEDJELJA KROZ GODINU Bog će dati »vijenac pravednosti«

Sir 35, 12-14. 16-18; 2 Tim 4, 6-8. 16-18; Lk 18, 9-14 Knjiga Sirahova podsjeća na Božju pravednost jer on je »sudac i ne gleda...

PORUKA 29. NEDJELJE KROZ GODINU Molitva je odraz vjere

Izl 17, 8-13; 2 Tim 3, 14 - 4, 2; Lk 18, 1-8 Odlomak iz Knjige Izlaska govori o bitci između Amalečana i Izraelaca kod...

SAMARIJANČEV POUČAK Isusovo smilovanje ne poznaje nacionalna ograničenja

2 Kr 5, 14-17; 2 Tim 2, 8-13; Lk 17, 11-19 U prvom čitanju aramejski vojskovođa Naaman, koji je imao gubu, slijedi upute proroka Elizeja...

BOG NE NUDI INSTANTNA RJEŠENJA Strpljivost je blagotvorna

Hab 1, 2-3; 2, 2-4; 2 Tim 1, 6-8. 13-14; Lk 17, 5-10 Prvo čitanje donosi dva odlomka iz Knjige proroka Habakuka za koju se...

DVADESET I ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU S Bogom ustrajati do kraja

Am 6, 1a. 4-7; 1 Tim 6, 11-16; Lk 16, 19-31 Već uvodni redak prvoga čitanja koje je preuzeto iz proroka Amosa govori o »bezbrižnima...

DVADESET I PETA NEDJELJA KROZ GODINU Krist je umro da se svi ljudi spase

Am 8, 4-7; 1 Tim 2, 1-8; Lk 16, 1-13 Prorok Amos djeluje u vrijeme gospodarskoga procvata kojim se kraljevi koriste za uvećanje svojega ugleda...

IZGUBLJENI I NAĐENI Kristovo spasenje nadilazi spašenika

Izl 32, 7-11. 13-14; 1 Tim 1, 12-17; Lk 15, 1-32 Na više mjesta na području današnjega Izraela nađena su svetišta s uspravljenim kamenima koji...

NAJNOVIJE OBJAVE

MAGAZIN PRILIKA