I SANDALE SU DIO POSLANJA Ne prorokuje se »protiv naroda«, nego u njegovu korist

Am 7, 12-15; Ef 1, 3-14; Mk 6, 7-13 Prorok Amos predstavlja se kao pastir iz Tekoe. Riječ je zapravo o vlasniku stoke, a ne...

TEŠKO JE BITI PROROK U SVOM SELU… Nevjera će biti pobijeđena

Ez 2, 2-5; 2 Kor 12, 7-10; Mk 6, 1-6 Prorok Ezekiel čuje glas Božji te se istodobno ispunja njegovim Duhom. Taj ga Duh podiže...

BOŽJI JE INTERES ŽIVOT NJEGOVIH STVORENJA Vjernici žive s Kristom

Mudr 1, 13-15; 2, 23-24; 2 Kor 8, 7. 9. 13-15; Mk 5, 21-43 U prvom dijelu Knjige Mudrosti Bog nije taj koji čovjeka osuđuje...

UZ SVETKOVINU ROĐENJA SV. IVANA KRSTITELJA Spasenjsko djelo širi se na sve ljude

Iz 49, 1-6; Dj 13, 22-26; Lk 1, 57-66.80 Drugi dio Knjige proroka Izaije nije pisao onaj prorok Izaija koji je živio u 8. st....

KAKO KRIST SUDI? Sila koja dovodi do punoga cvata

Ez 17, 22-24; 2 Kor 5, 6-10; Mk 4, 26-34 Odlomku iz Knjige proroka Ezekiela prethodi prozni tekst koji govori o kralju Sidkiji kojega je...

ISUSOV DEMANTI Što je grijeh protiv Duha Svetoga?

Post 3, 9-15; 2 Kor 4, 13 - 5, 1; Mk 3, 20-35 Starozavjetni odlomak preuzet je iz dijela Knjige Postanka u kojem je opisano...

ULOGA I VAŽNOST ZAKONSKIH PROPISA Čovjekovo dobro – krajnji kriterij

Pnz 5, 12-15; 2 Kor 4, 6-11; Mk 2, 23 - 3, 6 Odlomak iz Ponovljenoga zakona donosi dio Dekaloga koji je već prisutan i...

ISUSU JE DANA »SVA VLAST NA NEBU I NA ZEMLJI« Baštinici Božji po Duhu Svetom

Pnz 4, 32-34. 39-40; Rim 8, 14-17; Mt 28, 16-20 Tekst iz knjige Ponovljenoga zakona sav je koncentriran na ispovijest vjere u jednoga Boga. U...

DUHOVSKI POUČAK Kako je kula babilonska »dahom pala«

Pedesetnica - Dj 2, 1-11; Gal 5, 16-25; Iv 15, 26-27; 16, 12-15 Pisac Djela apostolskih izvješćuje o događajima koji su se zbili na »dan...

MOŽE SE UZVRATITI BOGU Ako vjernici jedni druge ljube, ljube Boga

Dj 1, 15-17. 20a. 20c-26; 1 Iv 4, 11-16; Iv 17, 11b-19 Središnji je lik odlomka iz Djela apostolskih Petar koji ustaje »među braćom«, to...

NAJNOVIJE OBJAVE

MAGAZIN PRILIKA