DA KRŠĆANI NE BUDU KAO MOST U AVIGNONU Nije dovoljno biti tek »dobar čovjek«

Iz 49, 3. 5-6; 1 Kor 1, 1-3; Iv 1, 29-34  »Evo Jaganjca Božjega koji odnosi grijeh svijeta«, piše sv. Ivan. Jaganjac Božji je pojam...

NEDJELJA KRŠTENJA GOSPODINOVA Kršćani se ne rađaju – oni postaju

Iz 42, 1-7; Dj 10, 34-38; Mt 3, 13-17 »Dođe Isus iz Galileje na Jordan k Ivanu da ga on krsti«, piše sv. Matej. Krštenje...

DRUGA NEDJELJA PO BOŽIĆU Punina istine i milosti

Sir 24, 1-2. 8-12; Ef 1, 3-6. 15-18; Iv 1, 1-5. 9-14 »Jedinorođenac od Oca - pun milosti i istine«, piše sv. Ivan. Punina milosti...

NEDJELJA SVETE OBITELJI U svijetu bez ljubavi

Sir 3, 2-6. 12-14; Kol 3, 12-21; Mt 2, 13-15. 19-23 »On tada ustade, uze noću dijete i majku njegovu te ode u Egipat«, kaže...

BOŽIĆ PRED VRATIMA »Bog s nama« je tajna i smisao

Iz 7, 10-14; Ps 24, 1-6; Rim 1, 1-7; Mt 1, 18-24 »I dat će mu ime Emanuel«, piše evanđelist Matej. U Isusu, Sinu Božjem,...

»PUSTINJA ĆE PROCVJETATI« Kroz nevolje do Spasitelja

Iz 2, 1-5; Rim 13, 11-14; Mt 24, 37-44 »Siromasima se propovijeda radosna vijest«, piše sv. Luka. Božji siromasi i maleni pate, ali imaju povjerenja...

PROMIJENITI NAČIN MIŠLJENJA I SKLONOSTI – PROMIJENITI MENTALITET Glas iz pustinje

Iz 11, 1-10; Rim 15, 4-9; Mt 3, 1-12 »Obratite se - jer je blizu kraljevstvo nebesko!« Glas je to iz pustinje, a izriče ga Božji...

MNOGO VEĆE I VAŽNIJE OD SKOROGA ISUSOVA ROĐENDANA Započeti s Bogom iznova

Iz 2, 1-5; Rim 13, 11-14; Mt 24, 37-44 »Budite pripravni jer će Sin Čovječji doći.« Još je prorok Danijel najavio da će vlast svijeta...

SVETKOVINA KRISTA KRALJA SVEGA STVORENJA Bez Boga svijet ne bi mogao postojati

2 Sam 5, 1-3; Kol 1, 12-20; Lk 23, 35-43 Prema izvještaju Knjige o Samuelu, nakon Šaulove pogibije i nakon borba s njegovim sinom Jišbaalom...

U STRAŠNA VREMENA – BEZ STRAHA Kršćani su sasvim sigurni

Mal 3, 19-20a; 2 Sol 3, 7-12; Lk 21, 5-19 Odlomak iz Knjige proroka Malahije bavi se temom dana Gospodnjega. O toj temi govorio je...

NAJNOVIJE OBJAVE

MAGAZIN PRILIKA