VOLJA BOŽJA – KLJUČ ZA MOLJENJE Svaka prava kršćanska molitva uslišana i prije no što je izgovorena

Mudr 12, 13. 16-19; Rim 8, 26-27; Mt 13, 24-43 Odlomak iz Knjige Mudrosti koja je najvjerojatnije nastala u drugoj polovici prvoga stoljeća pr. Kr.,...

BLAGODAT »POSINSTVA« Jadan je čovjek bez Božje riječi

Iz 55, 10-11, Rim 8, 18-23; Mt 13, 1-23 Božja riječ u tekstu iz Knjige proroka Izaije uspoređena je s kišom i snijegom koji silaze...

UMNI, MALENI I UMORNI I OPTEREĆENI Jaram Isusov je način života

Zah 9, 9-10; Rim 8, 9. 11-13; Mt 11, 25-30 Tekst čitanja preuzetoga iz Knjige proroka Zaharije slijedi nakon prorokova opisa nove obećane zemlje. Čini...

VIŠESTRUKA VAŽNOST KRŠĆANSKOGA POZIVA Veliki zahtjevi i Božja zaštita

2 Kr 4, 8-11.14-16a; Rim 6, 3-4.8-11; Mt 10, 37-42 Čitanje iz Druge knjige o kraljevima bavi se čudesnim rođenjem Šunamkina sina. U čitanje nisu...

FIZIČKA SMRT SAMO JE BIOLOŠKA DATOST Što znači duhovna smrt?

Jr 20, 10-13; Rim 5, 12-15; Mt 10, 26-33 Jeremija je bio prorok koji je zbog svoga proročkoga djelovanja trpio progonstvo. Njegova sudbina utjecala je...

MOGUĆE JE IZBJEĆI »BUDUĆI GNJEV« Razlog za hvaljenje i uznositost kršćana

Izl 19, 2-6a; Rim 5, 6-11; Mt 9, 36 - 10, 8 Na Sinaju se Bog objavljuje Mojsiju i predaje mu naputke za cijeli »dom...

KAD SE LJUBAV TROJSTVA SPUSTI MEĐU LJUDE Čega je »sveti cjelov« znak?

Izl 34, 4b-6.8-9; 2 Kor 13, 11-13; Iv 3, 16-18 Prema pripovijedanju Knjige Izlaska, Izraelci su prekršili Savez izradom zlatnoga teleta dok je Mojsije bio...

ŠTO SE DOGODILO NA PRVU PEDESETNICU? Duh Isusovo poslanje čini poslanjem Crkve

Dj 2, 1-11; 1 Kor 12, 3b-7. 12-13; Iv 20, 19-23 Djela apostolska, kad govore o silasku Duha Svetoga, navode da su svi bili »zajedno...

TKO I ŠTO ČINI JEZGRU PRVE CRKVE? Spoznaja se događa preko ljubavi

Dj 1, 12-14; 1 Pt 4, 13-16; Iv 17, 1-11a Odlomak iz Djela apostolskih u obliku sažetka prikazuje jezgru prve Crkve. Na taj način prekida...

RECEPT 2000 GODINA STAR Zna se kako s onima kojima smetaju kršćanska uvjerenja

Dj 8, 5-8. 14-17; 1 Pt 3, 15-18; Iv 14, 15-21 Djela apostolska prikazuju širenje poslanja prve Crkve od Jeruzalema i Judeje preko Samarije sve...

NAJNOVIJE OBJAVE

MAGAZIN PRILIKA