ZAR SE USPROTIVITI VOLJI BOŽJOJ? Izvor poslanja nije u čovjeku, nego u Bogu

Dj 14, 21b-27; Otk 21, 1-5a; Iv 13, 31-33a. 34-35 Pavlov povratak iz Male Azije prema sirijskoj Antiohiji, koja je bila ishodište njegovih misija, a...

POBJEDA PRIPADA SVIMA Obraćanje poganima odraz je Božje volje

Dj 13, 14.43-52; Otk 7, 9.14b-17; Iv 10, 27-30 Odlomak iz Djela apostolskih govori o onome što se događalo kad su Pavao i Barnaba bili...

UZ 3. VAZMENU NEDJELJU A ulov je tako obilan…

Dj 5, 27b-32. 40b-41; Otk 5, 11-14; Iv 21, 1-19 U odlomku iz Djela apostolskih veliki svećenik i saduceji, potaknuti zavišću, odlučuju poduzeti akciju protiv...

UZ ČITANJA 2. VAZMENE NEDJELJE »Kao što mene posla Otac i ja šaljem vas«

Dj 5, 12-16; Otk 1, 9-11a. 12-13. 17-19; Iv 20, 19-31 Odlomak iz Djela apostolskih u prvi plan stavlja čudotvornu moć što su je imali...

USKRSNA BIBLIJSKA PORUKA Kršćani – svjedoci vazmenoga otajstva

Dj 10, 34a. 37-43; 1 Kor 5, 6b-8; Iv 20, 1-9 Petrov govor pred poganinom Kornelijem, čiji dio donosi prvo čitanje, započinje riječima priznanja: »Sad...

UZ NEDJELJU MUKE GOSPODNJE Krist – uzor predanja

Iz 50, 4-7; Fil 2, 6-11; Lk 22, 14 - 23, 56 Starozavjetni odlomak donosi početak Treće pjesme o Sluzi Gospodnjem iz Knjige proroka Izaije,...

ISKUSITI MILOSRĐE Zašto su stariji prvi odbacili kamen?

Iz 43, 16-21; Fil 3, 8-14; Iv 8, 1-11 U odlomku iz Knjige proroka Izaije Bog navješćuje narodu u progonstvu da ga je on sam...

POLAZIŠTE ZA OBNOVU SVIJETA U središtu svemira je – čovjek

Jš 5, 9a. 10-12; 2 Kor 5, 17-21; Lk 15, 1-3. 11-32 Prema pripovijedanju Knjige o Jošui, Izraelci su prešli preko rijeke Jordana i tako...

TREĆA KORIZMENA NEDJELJA Vremena spasenja i veće odgovornosti

Izl 3, 1-8a. 13-15; 1 Kor 10, 1-6. 10-12; Lk 13, 1-9 Prema izvještaju iz Knjige Izlaska, Mojsijev poziv dogodio se na brdu Horebu koje...

POGLED VJERNIKA U BUDUĆNOST Nebo je domovina vjernika

Post 15, 5-12. 17-18; Fil 3, 17 - 4, 1; Lk 9, 28b-36 U odlomku iz Knjige Postanka Bog Abrahamu obećava brojno potomstvo. Nema nikakva...

NAJNOVIJE OBJAVE

MAGAZIN PRILIKA