KAPELA SV. IVANA NEPOMUKA U MORAVČU Crkvica s tri barokna oltara

Na obroncima Medvednice (90)

Kapela sv. Ivana Nepomuka u Moravču

Ime Moravče slavenskoga je podrijetla i vjerojatno je povezano s doseljenjem stanovništva iz Moravske, što donekle potvrđuje i titular kapele sv. Ivana Nepomuka na ulazu u mjesto. Na području župe nalazilo se nekoliko utvrđenih gradova sa svojim posjedima i kmetovima. Danas su im se izgubile lokacije osim za gradove Kuzelin (950 m) i Glavnicu.

Kasnobarokna kapela sv. Ivana Nepomuka nalazi se uz cestu koja se kroz Moravče nastavlja za Mariju Bistricu. Cesta je izgrađena g. 1998. za pohoda sv. pape Ivana Pavla II. svetištu Marija Bistrica. U znak zahvale za taj posjet i proglašenje blaženim Alojzija Stepinca uz cestu 4 km od mjesta (ispod Kuzelina) postavljeno je mramorno raspelo, dar obitelji Strugar, koje je blagoslovio Lovro Cindori.

Kapelu iz g. 1750., koja je bila uništena vlagom, i njena tri barokna, drvena, polikromirana, rezbarena i pozlaćena oltara temeljitom restauracijom obnovili su g. 2013. radnici Gradskoga zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode iz Zagreba. Crkvica je jednobrodna s južnim bočnim četvrtastim prozorima, polukružnom sniženom apsidom i zvonikom iznad zabata pročelja. Sanacija je započeta uklanjanjem vlage i zaštitom od ulaska ptica i šišmiša koji su se naselili u njoj. Izvršeni su stolarski i restauratorski radovi na kipovima na oltaru, a dvije slike sv. Roka i sv. Florijana s bočnih oltara pohranjene su u župnoj crkvi Presvetoga Trojstva. Glavni oltar u apsidi kapele u niši ima postavljen titularni kip, a bočno kipove sv. Ane i Joakima te dvije nepoznate svetice na kruništu oltara. Bočna su krila oltara ukrašena i izrezbarena. Dva oltara ispred trijumfalnoga luka slična su glavnomu. Na njima su bočno od retabla za sliku postavljeni kipovi nepoznatih svetaca.

Od središta Moravča ispod župne crkve započinje planinarska staza br. 72 na odredišta istočne Medvednice, Grohot (tri sata) i Kladeščicu (tri i pol sata).