MEĐU ČETIRI SNAŽNA ŽENSKA GLASA Pastorova kći o ženama kao nositeljicama života

Penny Nance Young
»Christian Post« prozvao ju je jednim od četiri najsnažnija ženska glasa koja snažno zagovaraju svetost života

Izvršna direktorica i predsjednica Zabrinutih žena za Ameriku (CWA), nacionalne kršćanske organizacije za kulturna, dječja i ženska pitanja koja promiče kršćansko učenje u školama, Penny Young Nance rođena je 21. veljače 1965. u obitelji pastora Edwarda i Mone Young te je odgajana uz snažna kršćanska uvjerenja. Diplomirala je komunikacije na Sveučilištu »Liberty« u Virginiji. Sa suprugom Willom ima dvoje djece. »Christian Post« prozvao ju je jednim od četiri najsnažnija ženska glasa koja snažno zagovaraju svetost života protiveći se pobačaju koji prkosi kršćanskomu moralu i tradicionalnim obiteljskim vrijednostima. Svoja uvjerenja i stajališta objavljuje i na društvenim mrežama: »Način na koji vidim javnu politiku izravno je pod utjecajem mojega vjerovanja u Sveto pismo… Vjeru ne možemo prakticirati samo na bogoslužjima. Žene su nositeljice života. Kao ljudi koji vjeruju u život i prihvaćaju ga, moramo se zalagati za njega.«