NOVA KNJIGA Jednostavno hvala

»Jednostavno hvala« naslov je knjige meditacija i molitava vlč. Ivana Cestara, svećenika Zagrebačke nadbiskupije na službi u Essenu, koja je objavljena u izdanju Glasa Koncila.

Tekstovi su nastajali tijekom 2020. i 2021. godine, u vrijeme velikih teškoća uzrokovanih pandemijom korona virusa. U njima vlč. Cestar daje pronicavu dijagnozu današnjega vremena i svijeta (suzne doline), u kojemu s jedne strane vladaju žurba, težnja za uspjehom, često zanemarivanje onoga što je bitno, dok s druge strane živi čežnja za dobrim riječima, ljepotom i smislom. Vrijeme korone, uza sve svoje negativne posljedice nemogućnosti ikakvoga planiranja i izazivanja nepoželjnoga samosažaljenja, ipak je vrijeme prigode i milosti da se život započne promatrati drugačijim, Božjim očima.

U tom smislu riječi vlč. Cestara potiču čitatelja da na vlastiti život gleda kao na dar i priliku za zahvalnost, slavljenje (i ples), molitvu, blagoslov, praštanje, preobrazbu, (snažnu) blagost, svetost koja liječi, poniznost, slobodu, smirenost, mir i mnogo toga lijepoga i dobroga što je i sakriveno i otkriveno u redcima knjige.

U izboru tema i sadržaja autor je bio nadahnut crkvenim liturgijskim vremenom, a neki od naslova izišli su i izvan tog okvira. Zajednički je nazivnik i poruka svih tekstova kako Bog sve vodi prema dobru.