NOVO Duhovno čitanje Evanđelja po Ivanu

»Evanđelje po Ivanu« u dva sveska, koje je priredio talijanski bibličar Giorgio Zevini, nova je knjiga u izdanju Glasa Koncila. Četvrta je to knjiga u biblioteci Duhovno čitanje Svetoga pisma kojoj je cilj vjernicima približiti pisanu Božju riječ kako bi ju mogli razumjeti, a prije svega kako bi se s njom mogli družiti te s njom i od nje živjeti.

Prvi svezak donosi dvije cjeline. Prva cjelina »Uvod u Ivanovu teologiju« donosi kratku sintezu Ivanove teologije, tj. prikazuje neke istaknute misaone pravce četvrtoga evanđelista koji će čitanje evanđelja učiniti razumljivijim. Slijedi prvi dio duhovnoga čitanja Ivanova evanđelja pod naslovom »Isusova poruka među ljudima«. Obuhvaća evanđelje od Iv 1, 19 do Iv 12, 50 te tumači Ivanovu dijalektiku između objave i vjere/nevjere.

Drugi svezak sadrži duhovno čitanje drugoga dijela Ivanova evanđelja od Iv 13, 1 do Iv 20, 31 pod naslovom »Isusov prijelaz k Ocu: muka, smrt, uskrsnuće, povratak u Duhu« koji je usredotočen na posljednje razdoblje Isusova života na zemlji. U epilogu (Iv 21, 1-25) tumači se posljednje ukazanje uskrsnuloga Isusa učenicima.

Na kraju obaju svezaka nalaze se bogata literatura i brojne bilješke koje donose pojašnjenja, omogućujući lakše razumijevanje povijesno-društvenoga konteksta u kojem je nastalo Ivanovo evanđelje.

Ivanovo je evanđelje »duhovno evanđelje« u teološkom smislu riječi te zbog toga možda više nego drugi spisi Novoga zavjeta zaslužuje biti predstavljeno u biblioteci duhovnih čitanja. Susret s Isusom za Ivana je bio nezaboravan događaj, a Evanđelje koje je on dao plod je toga otkrića Krista i iskustva s Kristom te je Ivanovo nastojanje prodrijeti – pomažući i suvremenomu čovjeku prodrijeti s njime – u otajstvo Sina Božjega. U tom pothvatu od velike će pomoći svim zainteresiranima biti upravo novoobjavljeno dvoknjižje duhovnoga čitanja.