O ADVENTSKIM »ODRICANJIMA« GOVORI PROF. DR. ZORAN ZORIČIĆ, PREDSJEDNIK SVJETSKOGA UDRUŽENJA KLUBOVA LIJEČENIH ALKOHOLIČARA »Trebamo više vjere u terapijski potencijal duhovnosti«

Snimio: B. Čović | Prof. dr. Zoran Zoričić, predsjednik Svjetskoga udruženja klubova liječenih alkoholičara
»Ovisnost o medijima hvata sve generacije, više ili manje, i adiktolozima kao struci izazov je kako pristupiti ovisniku budući da način života i tehnologije nalažu svakodnevnu uporabu ‘ekrana’. Tu najviše pomaže strukturalizacija vremena provedena za ekranom i poticanje pojedinca da slobodnim aktivnostima i hobijima obogati život. Jer ako ne uživa u životu, nego se pati apstinencijom, uživat će u recidivu.«

Moderno doba vrvi mnoštvom izazova, posebno onih koji su podložni suvremenoj tehnici, tehnologiji, medijima, raznim ovisnostima, a da to često pojedinci i ne primjećuju. No i dalje prednjače ovisnosti o alkoholu, različitim drogama, kockama. U pojedinim razdobljima pojedinci se pokušavaju odreći svojih manjih ili većih ovisnosti, pogotovo u vremenu došašća ili korizme. No što ako s tim nastave? O problemima ovisnosti i načinu njihova nadilaženja govori stručnjak svjetskoga glasa prof. dr. Zoran Zoričić, koji je predsjednik Svjetskoga udruženja klubova liječenih alkoholičara. Uz brojne znanstvene i stručne radove, kao stručnjak, vjernik, održao je diljem svijeta niz predavanja. U suradnji s Crkvom nastoji oživjeti duhovnu dimenziju ljudske osobnosti u borbi protiv ljudske slabosti.

Međuigra svih faktora
Svojim djelovanjem svrstali ste se među vodeće europske psihijatre koji čovjeka gledaju u cjelini, dakle kao psihosomatsko biće u socijalnom okruženju. Koji vanjski čimbenici utječu na promjene prvotno u psihijatriji, pa i u osobnosti pojedinca?

PROF. DR. ZORAN ZORIČIĆ: Zahvaljujem na iskazanu komplimentu, ali mi iskustvo i mudrost nalažu da ga odbijem ne samo iz gole uljudnosti, a građanski odgoj jest važan, nego i iz jednostavne činjenice da sa životnom zrelošću i stručnim iskustvom shvaćam koliko je veliko područje moga osobnoga i cjelokupnoga stručnoga nedovoljnoga znanja. Svjedoci smo propitivanja stajališta, znanja i autoriteta u okviru postmodernističke misli i razdoblja, kao i promjena što su se, ili se zapravo nisu, dogodile u psihijatriji u zadnjih dvadesetak godina. Ljudska psiha i misao, kao i ljudsko biće, multifaktorno su uvjetovani, čovjek je produkt kako biološkoga, genetski uvjetovanoga, tako i epigenetskih promjena, zatim psihologije razvojnoga doba formiranja ličnosti, socijalnih odnosa u društvu, kao i duhovnosti, unutar čega i religioznosti. Međuigra svih navedenih faktora utječe na razvoj pojedinca, pri čemu međusobna komunikacija ima odlučujući utjecaj na subjektivni osjećaj kvalitete obiteljskoga života, a pravednost i osjećaj mogućnosti napredovanja na zadovoljstvo društvenim odnosima.

Terapijski je potencijal utjecaj na drugoga čovjeka
Vaša je realnost promatranje pojedinca u zajednici, traženje modela pomoći. Koji su današnji izazovi?

PROF. DR. ZORIČIĆ: Čovjek je društveno biće, a grupa ili zajednica, bilo u obliku obitelji, susjedstva ili šire sredine, formira ga, prilagođava, i taj je proces kod zdravoga pojedinca stalan, traje sve do kraja života. Upravo je u prilagodbi i stalnom dozrijevanju i mijenjanju ljepota življenja i snaga pojedinca i društva. Bit socijalne psihijatrije u užem je smislu riječi da na pojedinca terapijski djeluje upravo kroz grupu, kroz zajednicu. Socijalna se psihijatrija pri tome koristi metodama terapijske zajednice, parcijalne hospitalizacije, zaštitne radionice, stanovanja u zajednici. Više od dvadeset godina svjedočim svakodnevno golemomu terapijskomu potencijalu koji čovjek ima u odnosu na drugoga čovjeka, bilo kroz grupe vođene stručnjakom, bilo kroz grupe samopomoći. U vremenima sve većega otuđenja pojedinac je sve manje navikao na grupu, ne koristi se njezinim zaštitnim potencijalima, i često vodi samotnjački život sa surogatima društvenoga i simbolima materijalnoga uspjeha. Na žalost, unatoč relativnoj funkcionalnosti, uspjeh se nema s kime podijeliti i plaća se cijena bilo kroz poremećaje osobnosti, bilo kroz prazninu sebičnosti, bilo kroz uživanje u jeftinim i lako dostupnim aktivnostima ili psihoaktivnim sredstvima.

Klubove vode svećenici
Kao psihijatar bavite se ovisnošću, posebno alkoholizmom, i to na svjetskoj razini. Edukator ste ruskih psihijatara, u što je maksimalno uključena Crkva. Možete li malo to približiti javnosti, o čemu je riječ?

PROF. DR. ZORIČIĆ: Unazad nekoliko godina edukator sam i savjetnik u radu klubova liječenih alkoholičara u Moskvi i nekim drugim gradovima Rusije. Naime, kao predsjednik Svjetskoga udruženja klubova liječenih alkoholičara prihvatio sam poziv kolege Alekseja Baburina, predsjednika ruskih klubova, koji je i psihijatar i ruski pravoslavni pop. On se prije tridesetak godina, boraveći u Rimu i Italiji na svećeničkoj razmjeni i suradnji, upoznao s doktrinom rada Hudolinovih klubova te me molio za pomoć u ustrojavanju sustava u Moskvi. Riječ je o vjernicima koji u obiteljima imaju problem alkoholizma te polaze klubove koje vode stručni djelatnici, po uzoru na zagrebačku alkohološku školu. Tako sada u Moskvi djeluje tridesetak klubova, a isto toliko ih imamo i izvan Moskve. Ruski klubovi, koje često vode svećenici, ili pak članovi obitelji koje su se susrele s problemom pijenja, surađuju sa strukom, koja podržava njihov rad. Uz prijatelje iz Rusije pomažemo i mnogim drugim zemljama, posebno iz okruženja, da u teškim vremenima održe kvalitetan rad na području alkohologije. Primjer međunarodne suradnje klubova jest i tradicionalni kongres duhovnosti koji se više od dvadeset i pet godina odvija u Asizu, gdje se pokraj kripte svetoga Franje, u najboljem duhu ekumenizma, sastaju klubovi koji pripadaju različitim konfesijama. Duhovnost, vjera u Boga i pridržavanje dvanaest tradicija u temeljima je aktivnosti i »AA grupa«, anonimnih alkoholičara, koje su kao najveće svjetsko udruženje samopomoći bili uzor za naše klubove liječenih alkoholičara, koji za razliku od njih njeguju obiteljski pristup i imaju stručnoga ili dostručnoga djelatnika.

Zabrinjavajuće je da mlađi uzimaju alkohol
Kakvo je stanje s alkoholizmom u Hrvatskoj? Koliko je registriranih alkoholičara, koliko potencijalnih, koliko onih koji shvaćaju i prihvaćaju svoje stanje te traže pomoć?

PROF. DR. ZORIČIĆ: Stanje u Hrvatskoj je stabilno, rekao bih da je broj ukupnih ovisnika u stagnaciji ili blažem padu, ali imamo eksperimentiranja u sve mlađim životnim skupinama, s nizom posljedica na planu ozljeda, slabijega školskoga uspjeha, delinkventnoga ponašanja, neželjenih trudnoća… U pravilu u svijetu najviše pije bijela rasa, i to europske zemlje, ponajviše baltičke i zemlje slavenskoga svijeta. Potrošnja alkohola u zapadnoj i sjevernoj Europi je 4-8 litara čistoga alkohola po stanovniku godišnje, a na istoku Europe 10-15 litara.

Kontinentalni i mediteranski oblik pijenja
Kako se postaje alkoholičar? Navodili ste primjere sjevernoga i južnjačkoga modela pijenja i pijanstva…

PROF. DR. ZORIČIĆ: Ovisnikom o alkoholu postaje se prekomjernim dugotrajnim pijenjem alkohola. Prekomjerno je sve više od tri pića dnevno. Tu ulazi 2 dl razblaženoga vina, 2,5 dl piva, 0,3 dl žestokoga pića. A dugotrajno je kod muškaraca 5-10 godina, kod žena 2-5. Modele pijenja ugrubo dijelimo na kontinentalni i mediteranski. U okviru mediteranskoga modela pije se svakodnevno između pola litre i litre vina, sa sposobnošću kontrole, ali ne i apstinencije. U kontinentalnom modelu, na primjer kod nas u Jastrebarskom, Zelini, Zagorju, postoji mogućnost apstinencije, često se u radne dane ne pije, ali nema kontrole količine alkohola u dane vikenda. Taj kontinentalni model socijalno je vidljiviji. Mediteranci često dođu na liječenje u pedesetim godinama tvrdeći da ih nikad nitko nije vidio pijane. Često govore istinu, ali pola litre do litra vina na dvadeset do trideset godina uzrokuje teška jetrena i druga somatska oštećenja. Prometne nezgode, nasilje i socijalni problemi češći su kod kontinentalnoga modela pijenja.

Život kockara je manipulacija
Koje su druge današnje ovisnosti s kojima se suočavate? Kakvo je stanje s kockom s filmskim serijama, kladionicama, mobitelima, računalima? Gdje su tu emocije, ljubav, racionalnost?
»U svijetu postmoderne zajednica je u defenzivi, stjerana u kut, povlači se u relikte društvenosti, sve više ustupajući mjesto egoizmu pojedinca, a taj egoizam ispraznošću i simbolima ne može nahraniti dušu.«

PROF. DR. ZORIČIĆ: Suvremeni svijet, baš kao i Hrvatska, susreće se s tzv. bihevioralnim ovisnostima, gdje smo robovi ponašanja, a ne kemijske tvari. Primjer su igre na sreću i suvremeni mediji. Kod igara na sreću imamo simbiozu industrije igara na sreću i politike koja porezima na promet popunjava proračun. Na žalost, cijenu plaća nezreo i lakovjeran pojedinac, njegova obitelj i cijelo društvo. Civilizacija kocka već nekoliko milenija, i mi kao struka propagiramo pojam odgovornoga priređivanja igara na sreću, ali i odgovornoga pristupa pojedinca igri. Teško je pojedincu uskratiti zabavu, što kocka u početcima jest. Kockar vidi dvostruku dobit, zabavu i eventualni novčani dobitak. Ipak, jedina konstanta života kockara je manipulacija, laž, kako sebe tako i svih oko sebe. Ovisnost pak o medijima hvata sve generacije, više ili manje, i adiktolozima kao struci izazov je kako pristupiti ovisniku budući da način života i tehnologije nalažu svakodnevnu uporabu »ekrana«. Tu najviše pomaže strukturalizacija vremena provedenoga za ekranom i poticanje pojedinca da slobodnim aktivnostima i hobijima obogati život. Jer ako ne uživa u životu, nego se pati apstinencijom, uživat će u recidivu.

»Trčimo« za svojim pacijentima
Psihijatar je jedini liječnik koji hoda za pacijentom jer »čovjeku nije problem što ima problem, nego što ne vidi da ima problem«. Kako zajednica može pomoći ovisniku da dođe na put sretna života?

PROF. DR. ZORIČIĆ: Mi psihijatri i adiktolozi pomalo smo ljubomorni jer za razliku od drugih kolega za kojima pacijent trči i traži od njih pomoć, mi »trčimo« za svojim pacijentima uvjeravajući ih da imaju problem i da potraže pomoć. U toj borbi najveću pomoć možemo dobiti od obitelji čovjeka koji je u problemu tako da ona prestane biti nesvjesni sudionik u igri zvanoj »ovisnik u obitelji« saniranjem posljedica te najzad odlučno suoči člana s posljedicama tražeći ultimativno liječenje. U svijetu postmoderne zajednica je u defenzivi, stjerana u kut, povlači se u relikte društvenosti, sve više ustupajući mjesto egoizmu pojedinca, a taj egoizam ispraznošću i simbolima ne može nahraniti dušu.

Nije točka u vremenu, nego proces liječenja
Ušli smo u advent, predbožićno je vrijeme. Mnogi će se nakratko odreći pojedinih ovisnosti, koje će nastaviti kasnije. Kakva je svrha toga?

PROF. DR. ZORIČIĆ: Svrha je umirivanje savjesti i pokazivanje sebi i drugima da se može prestati s uzimanjem tvari na neko vrijeme. U pravilu, tko ima takve potrebe da stane na neko vrijeme, prešao je Rubikon ovisnosti. Svaki se ovisnik samozavarava da će u trenutku kad prepozna da je pred vratima ovisnosti biti u stanju prikočiti. Rubikon nije točka u vremenu, nego proces, i ovisnik ga nikad ne prepoznaje. Tek s razvojem tjelesnih, psiholoških, socijalnih i duhovnih komplikacija, te suočen s njima od drugoga, ovisnik se suočava s vlastitom ovisnošću. I tada bi se on riješio komplikacija ovisnosti, ali ne i nje same.

Osnovna znanja iz psihologije i psihijatrije
Koliko teološke studije treba ojačati stručnom psihijatrijom s vjerničkoga stajališta u borbi protiv ovisnosti?

PROF. DR. ZORIČIĆ: Mislim da i svećenik i psihijatar ispovijedaju, doduše »svaki na svoj način«, jer psihijatar nema sakramentalni vid opraštanja. No olakšanje savjesti i jačanje snage duše pojedinca zajednički je nazivnik. I svećenik treba određena osnovna znanja iz psihologije i psihijatrije kako bi mogao prepoznati gdje lijekovi imaju najveći potencijal djelovanja, a mi psihijatri vrišteći trebamo više vjere u važnost duhovnosti i njezin terapijski potencijal. U iščekivanju dosega desetljeća uma očekivali smo znatno potentnije i sigurnije lijekove za psihu nego što smo ih naposljetku dobili. Upravo razočaranja nedovoljno ostvarenim očekivanjima vraćaju psihijatrijsku struku na interdisciplinarnost, odnosno multikauzalnost. Godinama u radu s ovisnicima svih vrsta tražim pomoć Crkve upućujući na mogućnosti zajedničkoga pristupa obitelji. Ističem da sam u više navrata dobio potporu brojnih poznanika i prijatelja svećenika, pogotovo hercegovačkih franjevaca pošto sam u više navrata držao seminare u Međugorju. Isto tako, talijanski svećenici na čelu s otcem Danilom Salezeom, koji je nesebično cijeli život posvetio radu s ovisnicima u blizini Padove, bili su mi izvor nadahnuća, ali i vrelo znanja, za održavanje kontinuiteta motivacije i stalne dodatne edukacije.

Ovisničke su obitelji disfunkcionalne
Koliko je ovisnost nadomjestak nedostatka ljubavi i odgoja, a koliko rezultat upada osobe u loše društvo?

PROF. DR. ZORIČIĆ: Uzimanje psihoaktivnih sredstava najčešće je u početcima potaknuto potrebom za pripadnošću skupini koja i sama razvija rituale, bijegom od nezrela sukoba s autoritetom, gdje je grupno »ne« jače od individualnoga »ne«. U radu s grupama adolescenata, ali i odraslih ovisnika, radimo ne samo na zrelijem »ne«, nego i na svjesnom i zrelom »da«, najprije grupe, a onda i pojedinaca u njoj. Struka pojedincu ili grupi prilazi iz različitih teoretskih i terapijskih pravaca, ponekad koristeći se elementima suportivne psihoterapije, ponekad ego-stanja transakcijske analize, a ponajviše obiteljske sistemske terapije. Ovisničke obitelji u pravilu su disfunkcionalne obitelji, u kojima je zalaganjem drugih članova uspostavljenja kakva-takva homeostaza. I upravo se ona protivi guranju obitelji u poziciju krize, koja nosi potencijal promjene. Ponekad je razrješenje apstinencija i poticanje zdravijih međusobnih odnosa, nov životni stil pojedinca i cijele obitelji, a ponekad je to rastava, koju ipak doživljavamo neuspjehom.

Smijeh Boga pred čovjekom s čvrstim planovima
Kako opisati »mladenačka lutanja« u odnosu na zrelost? U kojoj su dobnoj fazi »žensko i muško« zreli da ne trebaju kasnije psihijatrijsku pomoć?

PROF. DR. ZORIČIĆ: Mladenačka bi lutanja do sredine dvadesetih u pravilu trebala biti okončana, ali naš društveni model iz različitih razloga, npr. zbog duga ostanka kod roditeljske kuće i nezaposlenosti, podržava regresiju mladih ljudi, odnosno projekciju odgovornosti na odrasle i učestale sukobe. U radu s mladima često navodim da nezrela osoba iznosi što bi željela, a zreo kaže »da« ili »ne«. Roditeljima nastojimo objasniti da jedino mirni ton i argumenti imaju potencijal promjene u razgovoru s adolescentom. U trenutku kad podigne glas roditelj je »izgubio« bitku, odnosno prenio je utakmicu na teren nezrela adolescenta. Terapijski je jako koristan bonus povjerenja koji mladi adolescent s problemom ovisnosti projicira na lik terapeuta kao sublimaciju (zamjenu) za lik otca. Najčešće terapeut vodi adolescenta onako kako bi ga i zreli otac vodio, ali mu to adolescent zbog narušenih odnosa i otpora ne dopušta. Jako je bitno naglasiti da u probleme ponašanja i ovisnosti nitko nije došao preko noći niti se preko noći može iz njih izvući. Potreban je višemjesečni, često i višegodišnji rad s cijelom obitelju kako bi se uspostavili zdraviji odnosi te stabilizirala uspostavljena apstinencija od sredstava. Upravo tu znatan dio obitelji posrće, želeći na brzinu rješavati probleme, odnosno tražeći promjenu a da se oni sami ne mijenjaju. Pri tome je ovisnik samo nositelj »obiteljskoga« simptoma, najtanja karika u narušenu i disfunkcionalnu sustavu. Život, godine struke i teorija naučili su me da je svaki čovjek, pa i onaj psihološki čvrst, sa zdravim stajalištima, racionalan i smiren, podložan stresu kroz cijeli život. A o visini stresa ovisi koliko će ga život zaljuljati. Rijetki su oni koji su u potpunosti otporni na egzistencijalne prijetnje, gubitak radne sigurnosti, prirodne katastrofe (o čemu svjedoči PTSP naših sugrađana nakon potresa), a o nenadanu gubitku voljenih osoba da i ne govorimo. Često rabim u terapijskom radu metaforu borbe s bikovima u koridi. Naime, ljudi su skloni sklanjati se u neurotske simptome, kao što su napadi panike, konverzivni poremećaji i povišena anksioznost, nastojeći poput toreadora bika (život) držati za rogove, ne dajući mu šansu da ih udari. To me podsjeća na onaj smijeh Boga pred čovjekom s čvrstim planovima za budućnost. Zdrava i jedino korisna reakcija jest pustiti bika jer život ne možemo kontrolirati unaprijed. Ako imamo samopouzdanje i povjerenje u ljude oko sebe, ostat ćemo na nogama nakon udarca bika. Što nas život jače udari, jače će nas i zaljuljati, ali ćemo na kraju ipak stajati. Jer, zar vrijedi unaprijed odustati od sreće i zadovoljstva i radi lažne sigurnosti provesti život u grču i strahu? Kršćanima, vjernicima, oslanjanje na Boga i Božju milost tu je od goleme podrške i važnosti.