DOZNAJEMO KAKVU CRKVU SANJAJU HRVATSKI KATOLICI Što donosi nacionalni sinodski sažetak koji je HBK poslala u Vatikan?

O dokumentu o sinodskim zasjedanjima koji je HBK poslao u Vatikan govori pastoralni teolog dr. Stanislav Šota
Snimila: A. Banović | Pastoralni teolog dr. Stanislav Šota

Prva, dijecezanska faza sinode o sinodnosti završila je sredinom kolovoza, sada slijedi kontinentalna razina, a u Glavno tajništvo Biskupske sinode stiglo je više od 100 nacionalnih sažetaka sinodskih rasprava koje su poslale biskupijske konferencije, među kojima je i sažetak iz Hrvatske biskupske konferencije. To je sažetak rasprava koje su održane diljem župa, vjerskih zajednica i udruženja, duhovnih pokreta, a na temelju rezultata savjetovanja s Božjim narodom i razlučivanja biskupskih konferencija slijedi novi korak Sinode. Kakav je doprinos dao dokument koji je Hrvatska biskupska konferencija poslala u Vatikan govori za Glas Koncila pastoralni teolog dr. Stanislav Šota s Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta u Đakovu koji je imao uvid u nacionalni sinodski sažetak.

Spremnost zajedničkoga hoda

O hrvatskim specifičnostima sažetka sinodskih zasjedanja u odnosu na univerzalnu Crkvu naš sugovornik kaže: »Čini mi se da Crkva u Hrvatskoj može obogatiti univerzalnu Crkvu činjenicom da njezini članovi naglašenije, ili u većoj mjeri, žele primati i slaviti sakramente. Sinodski je hod pokazao da vjernici očekuju pobliže upoznavanje naravi i značenja slavlja sakramenata. Naime, ne samo da velik broj djece pristupa prvoj pričesti, mladići i djevojke sakramentu Duha Svetoga, nego i mnogi mladi žele sklopiti i sklapaju crkvenu ženidbu. U tom kontekstu pred Crkvom u Hrvatskoj stoji velika zadaća i poslanje, ne samo sakramentalizirati djecu i mlade, nego i evangelizirati, posebice katehizirati.

»Crkva u Hrvatskoj može obogatiti univerzalnu Crkvu činjenicom da njezini članovi naglašenije, ili u većoj mjeri, žele primati i slaviti sakramente«

Učiniti važne i nužne iskorake u župnoj katehezi te pastoralu braka i obitelji.«

Zamoljen da iz sinodskoga sažetka Hrvatske biskupske konferencije istakne dijelove koji u pastoralnom i eklezijalnom pogledu imaju posebnu važnost i težinu, dr. Šota je odmah primijetio da se u sinodskom hodu prepoznala komunitarna narav Crkve. »Znakovita je činjenica da su vjernici, živeći u svijetu individualizma, svjesni da je hod u vjeri nemoguć bez zajednice. Uočeno je da su vjernici zainteresirani za izgradnju kvalitetnijih odnosa u zajednici kako bi zajednički hod u vjeri bio što vjerodostojniji. Istaknuta je važnost uključivanja svih krštenika u život župne i (nad)biskupijske zajednice. Svjesni svih teškoća, vjernici izražavaju spremnost i osobno se uključiti u pastoralno i evangelizacijsko poslanje Crkve. Uočena je velika spremnost zajedničkoga hoda u vjeri među mladima i obiteljima, što je također poziv Crkvi u Hrvatskoj da sustavnije, kvalitetnije i sveobuhvatnije prione na pastoral mladih i pastoral braka i obitelji. Izražena je želja za što boljom kvalitetom slušanja i uzajamne komunikacije između župnika i vjernika. Uočena je određena distanca između hijerarhije i vjernika. Predlaže se da Crkva u dijalogu bude jasna, da se poboljša komunikacija između klera i laika. Iako je prepoznata važna uloga vjernika laika i njihovih karizma u izgradnji i životu Crkve, znakovito je da se svećenici župnici žale da teško pronalaze suradnike te da je otežano suodgovorno dijeljenje, napose supsidijarni način života i rada u župnim zajednicama«, rekao je đakovački pastoralni teolog dr. Šota.

Što donosi sažetak?
Vjernici za izgradnju kvalitetnijih odnosa u zajednici. Istaknuta je važnost uključivanja svih krštenika u život župne i (nad)biskupijske zajednice. Vjernici izražavaju spremnost i osobno se uključiti u pastoralno i evangelizacijsko poslanje Crkve.
Predlaže se da Crkva u dijalogu bude jasna, da se poboljša komunikacija između klera i laika. Izražena je želja za što boljom kvalitetom slušanja i uzajamne komunikacije između župnika i vjernika. Uočena je određena distanca između hijerarhije i vjernika.
Svećenici župnici žale se da teško pronalaze suradnike te da je otežano suodgovorno dijeljenje, napose supsidijarni način života i rada u župnim zajednicama.
Iskazana je želja za transparentnijom Crkvom.
Tegobe klerikalizma

Nastavio je naš sugovornik nizati teme koje su još spomenute u nacionalnom sažetku, poput ekumenizma i ekumenskih nastojanja, posebno prema istočnim Crkvama, iskazane želje za transparentnijom Crkvom, krize autoriteta i poslanja, očitovane u klerikalizmu, pogrješnom shvaćanju autoriteta i autoritarnom modelu župnika… Sve je sažeo dr. Šota pod zajednički nazivnik sinodnosti. »Sinodska su zasjedanja pomogla vjernicima da postanu svjesniji potrebe vidljivoga zajedništva, aktivnijega sudjelovanja i hrabrijega ulaženja u prostore evangelizacijskoga poslanja Crkve. Snažno je naglašena potreba razvijanja sinodnosti kada su u pitanju marginalizirani u vjeri, zatim rastavljeni i civilno vjenčani, oni koji ne vjeruju itd. Potrebni su iskoraci u hrabrijem sinodskom, a time i pastoralnom praćenju, razlučivanju i odlučivanju. Vrlo je važan (samo)odgoj u sinodnosti, utemeljen na molitvi i zajedništvu, kao i umrežavanje raznih župnih struktura i zajednica, napose živih vjerničkih krugova koje nerijetko djeluju odvojeno, ponekad i konkurentno.

»Sinodska su zasjedanja pomogla vjernicima da postanu svjesniji potrebe vidljivoga zajedništva, aktivnijega sudjelovanja i hrabrijega ulaženja u prostore evangelizacijskoga poslanja Crkve«

Zajedničko je mišljenje da odgoj za sinodnost počinje malim koracima, a prolazi kroz otvoreni odnos i izgradnju odnosa povjerenja između svećenika i laika.«

Na tragu rečenoga dr. Šota daje i osobnu ocjenu viđenoga sažetka riječima: »Sinodski hod ima vrlo dobrih dijagnoza stanja, pa i usmjerenja, no ne iščitavam sveobuhvatniju eklezijalnu i pastoralnu dijagnozu Crkve u Hrvatskoj jer je izostala dublja i cjelovitija rasprava.« Na pitanje jesu li u središtu završnoga dokumenta dobro »dijagnosticirani« izazovi za Crkvu u Hrvatskoj pastoralni teolog uočava dvije »loše dijagnoze«. »Prva dijagnoza leži u činjenici da Crkva u Hrvatskoj u zadnja tri desetljeća, nakon tvrde sekularizacije i sekularizma tijekom komunističkoga režima, umjesto da je postala naglašenije aktivan dio procesa humanizacije društva i demokratizacije, umjesto da je stavila naglasak na evangelizaciju i razvoj civilnoga društva, umjesto da je od početka logikom kapilarnoga i kategorijalnoga pastorala pružila veći obol u stvaranju društva koje počiva na evanđeoskim vrijednostima, ona se gotovo utopila u nastojanjima oko restitucije nekadašnjih odnosa, prava, posebice materijalnoga vlasništva koji joj je komunizmom oduzet i usredotočenošću na (iz)gradnju materijalnoga, zatvorila se u sebe, izgubila vjerodostojnost te na taj način napustila pastoralnu poljanu, omogućivši pri tome nesmetano tržišnomu fundamentalizmu u potpunosti obuzeti individualiziranoga čovjeka«, kaže dr. Šota. Drugi prisutni problem vidi u klerikalizmu te klerikalno obojenu pastoralu i mentalitetu u Crkvi. »Tegobe klerikalizma očituju se i u tome što se daje prednost moći pred istinom, zakonu pred ljubavlju, posjedovanju istine pred traženjem istine, improvizaciji vjere pred osobnom vjerom, moraliziranju i osudi pred poniznošću i milosrđem«, govori dr. Šota.

Kultura srca u kulturi susreta

A što je s nuđenjem rješenja u dokumentu sinteze sinode HBK-a, ima li naznaka na koji način u duhu nove evangelizacije i aktualnoga hrvatskoga društvenoga trenutka pastoralno djelovati? Naš sugovornik odgovara da je istaknuta velika potreba njegovanja kulture susreta u Crkvi: »Smatram da kulturom srca u kulturi susreta Crkva danas treba i može uspješno pastoralno djelovati. Kulturu susreta u pastoralnom djelovanju treba promatrati, doživljavati, u konačnici i živjeti logikom mnogobrojnih svakodnevnih susreta, u osobnoj disponiranosti i raspoloživosti susretati se s ljudima oko nas. Kultura susreta u pastoralu sadrži živi hod i svjedočanstvo osobe, vjernika i pastira koji će nenametljivom ljubavlju obogatiti i prenijeti osobne življene vrjednote, nadahnute i utemeljene na Isusovu i evanđeoskom duhu.«

Dvije strane sinodskoga sna hrvatskih katolika
San ima »dvije strane medalje«. Tim je riječima pastoralni teolog dr. Stanislav Šota odgovorio na pitanje kakvu sliku Crkve donosi dokument čiji je nacionalni sažetak poslan u Vatikan i kakvu Crkvu sanjaju hrvatski katolici. »S jedne strane naši vjernici sanjaju Crkvu koja je Drugim vatikanskim koncilom opisana kao otajstvo zajedništva, Božji narod na putu, zajednica vjere, nade i ljubavi, stado u kojem se jedni brinu o drugima, ovčinjak u kojem se svi osjećaju prihvaćeno, zaručnica koja ljubi svoga zaručnika, majka koja prihvaća svu djecu, obitelj u koju su svi dobro došli, dom u koji svi slobodno dolaze i blaguju, kuća u kojoj se može odmoriti i otpočinuti, hram u koji mogu doći nesmetano Boga slaviti, Tijelo koje ne može bez ijednoga uda. Živopisne slike pokazuju kako s jedne strane vjernik u Hrvatskoj ‘sanja’ kapilarni način življenja evanđelja, a župna zajednica osnažena dijalogom, solidarnošću i otvorenošću pozvana je biti utočište, središte i svetište prave i istinske misijske ispostave misionarskoga nastojanja«, kaže dr. Šota. No s druge strane medalje jasno se iščitava i negativna strana sna vjernika katolika u Hrvatskoj danas, za koje naš sugovornik kaže da su u velikoj mjeri sekularizirani, individualizirani, indiferentni, pasivni, klerikalno obojeni, vjerski nepoučeni, eklezijalno i pastoralno udaljeni i nesuživljeni s Crkvom, pa ističe da od pastira očekuje »servisni« ili uslužni pastoral, nerijetko čisto administrativno-sakramentalni pastoral. »Za negativnu stranu sna naših vjernika i stvorenoga mentaliteta najveća odgovornost leži u njezinim pastirima koji teško napuštaju tradicionalni konzervativni, površno angažirani i najamnički pastoral, a upravo su oni pozvani stvarati ozračje isusovske i evanđeoske Crkve koja pristupom i sadržajem Isusa Dobroga Pastira mijenja ‘lice zemlje i stvara novo nebo’«, promišlja dr. Šota.