POTRESOM POGOĐENE CRKVE ZAGREBAČKE NADBISKUPIJE Župa sv. Jurja – Gornja Stubica

Snimio: M. Erceg

Potres 22. ožujka osjetio se i s druge strane Medvednice, a razorne posljedice ostavio je posebice na sakralnim i drugim objektima župe sv. Jurja u Gornjoj Stubici. U župnoj crkvi stradali su gornji dijelovi zidova i cijeli strop. Potres je na svodovima ostavio mnogobrojne pukotine, a sva je žbuka sa stropa uglavnom popadala. Teško je stradala i apsida iznad glavnoga oltara. U pokrajnjim lađama crkve napuknuli su gornji dijelovi zidova. Kor je također oštećen, a glavna puknuća vidljiva su na svodu iznad orgulja. Oštećenja zvonika vidljiva su i izvana i iznutra, no ne predstavljaju neposrednu prijetnju za župnu crkvu i vjernike.

Potres je ostavio posljedice i na župnoj kući, premda ju je čvrsta statika krova s čeličnim konstrukcijama spasila od većih oštećenja. U župnoj crkvi postavljene su skele i zasad je popravljen veći dio stropa, a očekuje se da će prvi dio obnove, koji će omogućiti okupljanje vjernika na liturgiji u crkvi, biti završen početkom studenoga. Redovite mise, kao i prve pričesti i krizme, za ljetnih su se tjedana slavile na otvorenom, pred župnom crkvom.

Među svim stradalim župnim objektima najteže je pogođena kapela sv. Fabijana i Sebastijana u Slanom Potoku. Na pročelju je vidljiva okomita pukotina koja se proteže od ulaznih vrata sve do krova kapele. Na prednjem i stražnjem zidu kapele vidljiva su i pomaknuća za nekoliko centimetara. U unutrašnjosti su na svakom zidu vidljiva znatnija puknuća, a prema ocjeni statičara kapela je nesigurna jer postoji mogućnost urušavanja.

Na prostoru župe stradale su brojne obiteljske kuće te kulturni i gospodarski objekti. U najteže pogođenim selima Slani Potok, Jakšinec i Karivaroš oko trideset objekata označeno je za rušenje jer su posljedice potresa onemogućile obnovu.

Prvi spomen župne crkve sv. Jurja seže u 1209. godinu, a prvi detaljniji opisi očuvani su iz kanonskih vizitacija iz 17. stoljeća. U župi danas živi oko 4600 vjernika, a osim velikoga područja od 50 kvadratnih kilometara, župa je specifična i po svojim mnogobrojnim kapelama – njih trinaest. Župna crkva obnavljana je nakon potresa 1880. i nakon potresa 1907. godine. Crkva sv. Jurja preuređena je 1937. godine, kada je prošireno svetište i izgrađene su dvije pokrajnje lađe.