KARITATIVNA DJELATNOST BL. ALOJZIJA STEPINCA »Ujedinjeni jugoslavenski front uživao je zaštitu Karitasa«

Karitativna djelatnost bl. Alojzija Stepinca (64)

Dr. Julije Budisavljević s obitelji

Dr. ing. Marko Vidaković, voditelj dobrotvorne organizacije Unutarnji jugoslavenski front u Zagrebu, nastavlja u dokumentu od 15. svibnja 1945. nizati sve karitativne akcije u kojima je surađivao i izravno bio uključen i zagrebački nadbiskup Alojzije Stepinac:

»2) Ženski logor u Lobor-gradu i Gornjoj Rijeci, prehrana privatnom akcijom i akcijom UJF (paketi) te šiljanih odjevnih predmeta sakupljenih u Zagrebu i Sarajevu. Akcija sakupljanja novca u Zagrebu i Srijemu se razvija i kupuje hranu. Likvidacija Lobor grada, 146 žena i djece odlaze našom intervencijom u Beogradu (doček na kolodvoru, hrana i lijekovi od Slovenskog crvenog križa), hrana za dječji i ženski logor u Gornjoj Rijeci kod Križevaca i likvidacija istog (dr. Bresler), te šiljanje živih, nakon epidemije pjegavca, u Jasku na oporavak (supruzi Dragišić)« (»Blaženi Alojzije Stepinac – svjedok Evanđelja ljubavi«, knjiga 3., priredio dr. Juraj Batelja, Postulatura blaženoga Alojzija Stepinca, Zagreb, 2010., str. 126.).

»Za zarobljenike svih narodnosti«
»Pribavljanje kapitala za rad UJF (Ujedinjenog jugoslavenskog fronta) bilo je rukovaocem organizirano, pa se ubrane svote kreću oko 10,000.000 kuna. Taj rad se temeljio na neograničenom povjerenju rukovaoca. Potvrde se nisu davale ni primale. Darovaoci se nisu registrirali, novac se predavao ili lično rukovaocu ili putem blagajne HCK, dr. Stepinca ili Karitasa. Novac se nije držao tesauriran, tek kratko vrijeme u zemaljskoj banci pod imenom ‘Dječji fond’.«

»3) pojava logora u Sisku, šiljanje odjevnih predmeta i najzad likvidacija istog, preuzimanje djece u Zagrebu i kolonizacija (Karitas),

4) pojava logora Jasenovca i Stare Gradiške, pomoć u hrani privatno i putem HCK (fond) i organizacija kapitala u tu svrhu uplaćivanog HCK-u u spomenuti fond,

5) potpora povratnicima iz logora putem fonda, koji je osnovao UJF kod HCK,

6) potpora obiteljima justificiranih očeva putem UJF,

7) potpora obiteljima kojima su očevi bili u oslobodilačkim redovima putem UJF,

8) potpora pod 6) u novcu i hrani od strane HKC inicijativom UJF,

9) potpora pod 7) kao i pod 8)

10) potpora pod 6) i 7) u hrani i novcu putem UJF primljenih od zdravstvenog zavoda,

11) dobava mlijeka iz Švicarske za gore spomenutu djecu oko 10.000 lt. i dijeljenje putem sestara pomoćnica Medulićeva ul. Akcija pomoći međunarodnog CK traje još danas. Švicarske franke kupila UJF putem dr. Kostrenčića,

12) pomoću dr. Pollmanna (šefa Arbetseinsatza) izvlačenje zatočenika iz logora i prebacivanje istih na rad u Austriju tt. Carnelutti gdje su bili pod našom evidencijom,

13) putem dr. Pollmanna preuzimanje na prolazu kao pod 12) 538 ljudi iz Jasenovca za Austriju (Linz), na kolodvoru hrana, cigarete i vitamini i sastanak s obiteljima (HCK),

14) putem dr. Pollmanna preuzimanje povratnika iz Njemačke i ostalih logora u Zagrebu i kolonizatora (Karitas),

15) putem dr. Pollmanna informacije u logorima i intervencije u zamjenu s partizanima,

16) preuzimanje otpuštenih žena, djece i muževa iz Sudbenog Stola (Mitrovica, Požega, Stara Gradiška, intervencijom i pomoći dr. Save Besarovića, dr. Ivana Ilića i predsjednika Sudbenog Stola Bravara) i kolonizacija putem karitasa (popis) a prehrana istih putem HCK,

17) isto kao pod 16) iz Savske ceste

18) pribavljanje hrane zatočenicima Sudbenog Stola putem HCK

19) pribavljanje hrane za logor u Kustošiji putem HCK i privatnih akcija UJF za zarobljenike svih narodnosti. Unašanje hrane putem međunarodnog CK« (str. 126.-127.).

Pomoć zatočenicima, trudnicama, djeci…

»20) poboljšanje hrane za rekonvalescente, zatočenike, nalazeće se u kužnoj bolnici u Zgbu (dr. Merdžo, dr. Borčić) većinom od preležanog pjegavca. Hrana i vitamini međunarodnog i HCK a novac UJF,

21) isto kao pod 20) za turbekulozni dispanzer Zagreb (rukovodilac gđa Džakula),

22) upozoravanje dr. Stepinca na sve važnije političke momente, prijedlog za prijelaz u oslobodilačke redove,

23) isto kao pod 22) ing. Košutiću, dr. Pernaru i dr. Torbaru,

24) pribavljanje tekstila za koloniziranu djecu (oko 30.000 metara, čarapa 6.000 pari),

25) besplatno liječenje i starijih koji su stajali pod zaštitom UJF (dr. Thaler, dr. Malojčić, dr. Stojčić, dr. Marchesi, dr. Dragišić, lijekovi Pliva i Brodjovin),

26) pomoć djeci putem ‘Kumovske akcije’ iz Švicarske,

27) stalna pomoć nekim obiteljima koje su primile našu djecu, ali su dugim trajanjem rata ekonomski oslabile,

28) pomoć povratnicama majkama i djeci putem fonda UJF kod Karitasa ‘Dijete k majci’,

29) dopisivanje s našim radništvom u Njemačkoj (Vukosavljević) po pitanjima kolonizacije djece, fotografije djece kad su došla i nakon nekog vremena kod hranitelja,

30) pomoć trudnicama u mlijeku i pelenicama te platnom za košuljice (mgs Zane, dr. Malojčić, dr. Borčić),

31) sahrana umrlih i očuvanje grobova djece i starijih, izbjeglica i zatočenika umrlih u Zagrebu,

32) sabiranje fotografija i podataka o njemačkim i ustaškim zvjerstvima (ing. Vasilić, ing. Subotić) i prebacivanje ovog materijala putem naših veza u Beograd (Pribić) i u inozemstvo (Švicarska, Vatikan)« (str. 127.-128.).

Karitasovo opskrbljivanje iskaznicama

»Napominje se da je UJF uživao zaštitu Karitasa, zaštitu putem suradnika iz Gestapa kapetana Aleksandra Šeste, pa je tako stan voditelja UJF bio cijelo vrijeme rata nezapažen od jedne i druge vlasti.

Pribavljanje kapitala za rad UJF bilo je rukovaocem organizirano, pa se ubrane svote kreću oko 10,000.000 kuna. Taj rad se temeljio na neograničenom povjerenju rukovaoca. Potvrde se nisu davale ni primale. Darovaoci se nisu registrirali, novac se predavao ili lično rukovaocu ili putem blagajne HCK, dr. Stepinca ili Karitasa. Novac se nije držao tesauriran, tek kratko vrijeme u zemaljskoj banci pod imenom ‘Dječji fond’, nego je bio odmah izdavan putem rukovaoca i drugih povjerljivih osoba. Rukovaocu je dobro poznato kome je novac davan.

Kartoteka djece i popis odraslih se nalaze:

1) kod dr. Julija Budisavljevića prva i osnovna, s popisom imena djece kao i popisom bezimene djece, njihove fotografije i ostali podaci,

2) kod Gluhonijemog zavoda sve djece poslane na kolonizaciju (odraslije),

3) kod Karitasa, Vlaška 36, sve djece koja su kolonizirana (oko 5.000), te popis svih zatočenika i koloniziranih izbjeglica,

4) kod bivšeg Ministarstva udružbe (dr. Kamilo Bresler),

5) kod nadbiskupa dr. Stepinca prepis kartoteke UJF a još jedan takav primjerak nalazi se kod gđe Džakule, Kamaufova 9,

6) kod HCK kartoteka zatočenika, kojima je šiljana hrana u Jasenovac, Staru Gradišku i Lepoglavu, nadalje kartoteka obitelji justificiranih očeva i onih koji su se nalazili u oslobodilačkom pokretu, te onih kojima su očevi u logorima.

Rukovaoc ovog fonda dobio je legitimaciju za preuzimanje zatočenika iz zatvora i logora putem dr. Save Besarovića biv. ministra, koji je uvijek stajao na raspolaganju UJF-u, te dr. Ivana Ilića, jer se često događalo, da su otpušteni zatočenici odmah uhvaćeni i uvršteni među taoce. Spomenute zatočenike je UJF prehranio kod HCK i dao novaca, a putem Karitasa ih je opskrbljivao iskaznicama izbjeglica (nezatočenika) i tako ih kolonizirao. Popis takovih slučajeva se nalazi kod Karitasa« (str. 128.-129.).

NASTAVLJA SE