ŽENIDBENE ZAPRJEKE Do kojega je koljena moguća ženidba?

Foto: Shutterstock

Blizu sam zaruka s momkom za kojega se ispostavilo da mi je rod. Njegova prabaka i moj djed brat su i sestra. Do kojega je koljena moguća ženidba? Bi li naše vjenčanje bilo dopušteno u Crkvi? Trebamo li tražiti neko posebno dopuštenje?

Odgovor na Vaše pitanje najbolje je potražiti u Zakoniku crkvenoga (kanonskoga) prava koji govori o krvnom srodstvu, o čemu smo već višekratno – u sličnim slučajevima – pisali. Tako se u sva tri paragrafa kanona 108 ističe: »§ 1. Krvno srodstvo računa se po linijama i stupnjevima. § 2. U pravoj liniji toliko je stupnjeva koliko je rođenja, ili koliko je osoba, pošto se oduzme korijen. § 3. U pobočnoj liniji toliko je stupnjeva koliko je osoba u objema linijama skupa, pošto se oduzme korijen«, a u kanonu 1091 točno se određuje: »§ 1. U pravoj liniji krvnoga srodstva nevaljana je ženidba među svim precima i potomcima, bilo zakonitim bilo naravnim. § 2. U pobočnoj liniji nevaljana je sve do četvrtoga koljena (stupnja) uključivo. § 3. Smetnja se krvnoga srodstva ne umnožava. § 4. Neka se nikad ne dopusti ženidba ako ima ikakve dvojbe da su stranke krvno srodne u nekom stupnju prave linije ili u drugom stupnju pobočne linije.«

Konkretno, iz zakonskih je propisa jasno da su rodbinska veza i krvno srodstvo u određenim granicama ženidbena zaprjeka, a pod krvnim srodstvom podrazumijeva se veza među osobama koja proizlazi naravnim rađanjem jednih od drugih ili rađanjem obiju iz nekoga zajedničkoga korijena. Ovisno o tome rađaju li se osobe jedna od druge ili imaju samo neki zajednički korijen, ističu crkveni pravnici, »razlikuje se srodstvo ‘u ravnoj liniji’ i srodstvo ‘u pobočnoj liniji’«. »Osobe koje potječu jedna od druge bilo neposredno (znači: otac/majka-sin/kći) ili posredno (znači: djed/baka-unuk/unuka), srodnici su u ravnoj liniji, a ako ne potječu jedna od druge, ali imaju zajedničke roditelje (brat i sestre) ili nekoga zajedničkog pretka, zajednički korijen, one su srodne u pobočnoj liniji.« Nikada nije moguće sklapanje braka između oca i kćeri, primjerice, ili između bake i unuka. Valja znati da krvno srodstvo nastaje bez obzira na to je li neka osoba rođena iz valjane ženidbe ili iz izvanbračnih spolnih odnosa, o čemu smo već pisali (br. 30/2008; br. 4/2017.) te pojasnili da je u pobočnoj liniji srodstvo potpuno ili dvostrano (ako su osobama zajednički i otac i majka) ili jednostrano (ako im je zajednički samo otac, a različite majke; ili im je zajednička samo majka, a očevi različiti). Osobe koje imaju zajedničkoga oca i majku zovu se »pravi, potpuni rođaci« i oni su »rođena braća, rođene sestre«. Oni koji imaju zajedničkoga samo oca ili pak majku nazivaju se »polurođacima«, pa otuda onda i naziv »polubraća« ili »polusestre«, pa ni oni ne mogu međusobno sklapati brak.

Kako bi se izračunalo krvno srodstvo između Vas i Vašega zaručnika, treba znati da se ono računa po linijama (ili lozama) i po stupnjevima (ili koljenima). Ravna je linija ona gdje postoji neprekinut niz osoba koje se rađaju jedna iz druge i ona je silazna ako se ide od predaka prema potomcima: pradjed/prabaka – djed/baka – otac/majka – sin/kći, ili pak uzlazna ako se ide od potomaka prema predcima: sin/kći – otac/majka – djed/baka – pradjed/prabaka. Pobočnu liniju – u koju bi spadalo računanje kod Vašega pitanja – tvore nizovi osoba preko kojih se uzlazno dolazi do nekoga zajedničkoga korijena za određene osobe iz tih nizova ili silazno od zajedničkoga korijena do određenih osoba u tim nizovima. U pobočnoj se liniji krvno srodstvo računa na dva načina: »rimskim« ili »germanskim« načinom. Katolička Crkva novim Zakonikom kanonskoga prava (iz 1983.) određuje računanje rimskim načinom. A takvo računanje u obzir uzima obje pobočne linije i sva rađanja u njima, odbivši zajednički korijen za osobe čije se krvno srodstvo određuje.

Vama i Vašemu zaručniku zajednički su korijen prabaka i djed, a kada ga odbijemo, znači da se »ženidbena zaprjeka« na vas dvoje ne odnosi. Kada crkveni zakon određuje da je u pobočnoj liniji nevaljana ženidba sve do četvrtoga stupnja uključivo, to znači da je nevaljana ženidba između brata i sestre, polubrata i polusestre (drugi stupanj krvnoga srodstva), strica i nećakinje (treći stupanj), strica i nećakinjine kćeri (četvrti stupanj), između bratića i sestrične (četvrti stupanj), a vi niste ništa od toga.

No kako je uvijek riječ o delikatnim pitanjima koja se tiču vas i vaših obitelji, potičemo vas da odete svojemu župniku jer i on mora biti siguran da među određenim osobama koje namjeravaju sklopiti ženidbu ne postoji zaprjeka krvnoga srodstva. Kako bi sa sigurnošću utvrdio jeste li osobno krvno srodni te u kojem stupnju ili koljenu, dobro je da za oboje on sam napravi rodoslovno stablo do granice do koje seže ženidbena zaprjeka u pobočnoj liniji. Ako smo mi dobro izračunali, po kanonskom pravu vaše srodstvo nije zaprjeka i možete sklopiti crkveni brak, ali preporučujemo provjeru sa župnikom.