CRKVA I OGLAŠAVANJE

»Crkva i oglašavanje« nova je knjiga dr. sc. Jerka Valkovića objavljena u suizdanju Glasa Koncila i Hrvatskoga katoličkoga sveučilišta.

Knjiga na 164 stranice u devet poglavlja govori o oglašavanju i odnosu Crkve prema oglašavanju. Kako bi se izbjeglo pogrješno shvaćanje, Valković odmah u predgovoru ističe da Crkva ne nastupa kao ekspert u oglašavanju, nego je za njega zainteresirana upravo zato što ono govori o čovjeku i govori čovjeku. Oglašavanje nije neutralno kada govori o vrijednostima čovjeka i društva te tako može utjecati ili ograničavati slobodu izbora, propagirati različite životne stilove te prikazati svijet na različite načine.

Govor o oglašavanju pretpostavlja poznavanje osnovnih elemenata i karakteristika procesa oglašavanja pa je autor prva poglavlja posvetio oglašavanju, njegovoj naravi, vrstama i funkcijama.

Slijede poglavlja u kojima se odnos Crkve prema oglašavanju promatra u kontekstu odnosa Crkve i medija, tj. kroz analizu crkvenih tekstova koji govore o oglašavanju, prikazuje se u glavnim obilježjima razvitak odnosa Crkve i medija. U posljednjim poglavljima autor posebnu pozornost posvećuje etičkomu vidu oglašavanja, ističe glavne etičke izazove te predlaže smjernice za djelovanje, dajući poticaj za nova promišljanja o ulozi i utjecaju oglašavanja u današnjem društvu. Pri tome upućuje na važnu ulogu Crkve, ističući: »Polazeći od doprinosa, kao i opasnosti koje oglašavanje može imati, Crkva ukazuje na etička načela koja – oglašivačima, medijskim djelatnicima, onima koji kreiraju medijske ili oglašivačke politike, kao i samoj publici/potrošačima – mogu postati vrijedne smjernice i biti od velike pomoći.«