TREĆE IZDANJE Rat protiv čovjeka

Treće izdanje knjige »Rat protiv čovjeka« dr. Josipa Mužića dopunjeno je predgovorom bioetičara dr. Damira Šehića, autora knjige »Teološko-bioetičko vrjednovanje ustavnosudskih odluka o pobačaju«.

Dr. Mužić u knjizi razotkriva različite ideologije, od eugenike i depopulacije do transhumanizma, koje se sustavno nameću u ime tobožnje dobrobiti i napretka, a njihova je namjera potpuno zagospodariti životom čovjeka od začeća do smrti, s uvjerenjem da će tako ostvariti kvalitativni evolucijski iskorak.

Podijeljena je u četiri velike cjeline u kojima obrađuje neke od gorućih bioetičkih problema današnjice. Pisana je jasnim i razumljivim jezikom, a svrha je činjenica iznesenih u njoj čitatelje pozvati na razmišljanje i preuzimanje odgovornosti za čovječanstvo.