DOBITNIK MEDALJE ZA IZVANREDNA NOVINARSKA POSTIGNUĆA 26. svibnja 1919. – rođen katolički novinar i komentator Stjepan Tomičić

Stjepan Tomičić

Hrvatski i austrijski katolički novinar i publicist Stjepan Tomičić rođen je 26. svibnja 1919. u Otočcu. Apsolvirao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu, gdje je 1938. počeo surađivati u katoličkom dnevniku »Hrvatskoj straži«, a neko je vrijeme bio njezin dopisnik iz Pariza, gdje je studirao i pisao za »Paris Soir«. Pisao je i u tjedniku »Obitelj« i časopisu »Hrvatska prosvjeta«. Uspostavom NDH neko je vrijeme pisao u »Hrvatskom glasu«, zatim je prešao raditi u Hrvatski državni ured »Croatia«. U »Hrvatskom narodu« objavljivao je članke o kulturi, reportaže, vojnopolitičke analize i razgovore, među ostalim s papinskim legatom Ramirom Marconeom. Godine 1942. i 1943. bio je odgovorni urednik hrvatskoga likovnoga polumjesečnika »Pokret«, zatim je bio na ratištima u Dalmaciji kao dopisnik, a od ljeta 1944. bio je novinski ataše u hrvatskom veleposlanstvu u Berlinu i dopisnik »Hrvatskoga naroda«. Pisao je i u tjedniku »Spremnost«, najviše o hrvatskoj kulturi. U svibnju 1945. probio se do Beča, a poslije u Salzburg, gdje je promijenio ime u Alfons Dalma te 1946. dobio austrijsko državljanstvo i započeo novu karijeru u »Salzburger Nachrichten«. Uskoro je postao šef odjela za vanjsku politiku i zamjenik glavnoga urednika. Od 1954. do 1967. bio je glavni urednik lista »Münchner Merkur« (bio je veliki podupiratelj politike šefa CSU-a Franza Josefa Straussa), razvijajući se kao stručnjak za stranu i obrambenu politiku, a ujedno je bio predavač na Fakultetu političkih znanosti u Münchenu, od 1982. redoviti profesor. Bio je stalni komentator bečkoga dnevnika »Die Presse« te od 1964. »Bayernkuriera« i časopisa »Wehrkunde«.

Godine 1967. imenovan je glavnim urednikom austrijske radio-televizije ÖRF, a 1974. odstupio je s dužnosti pod pritiskom vladajućih socijalista. Do umirovljenja 1986. bio je dopisnik ÖRF-a iz Rima i Vatikana. Radio je i kao prevoditelj pa je, uz ostalo, na njemački preveo čuvene humoristične romane Giovannina Guareschija »Don Camillo i Peppone« i »Don Camillo i njegovo stado«. Na njemačkom je objavio knjige »Pozadina berlinske krize« i »De Gaulle, Nijemci, Europa« te »Mjesta srednje Europe«. Za izvanredna novinarska postignuća Republika Austrija odlikovala ga je Zlatnim križem za zasluge. Umro je 28. srpnja 1999. u Beču. (L)