Glas Koncila br. 10/2020

INTERVJU: TANJA PAVELIN
Političke presude iz komunizma još čekaju reviziju
NIKOLINA RENIĆ
Župa je sredina u kojoj je sve usmjereno prema dobru
IUSTITIA ET PAX
Zaštita dobrobiti djece mora nadilaziti pojedinačne interese
KOMENTAR