Glas Koncila br. 36/2020

INTERVJU: DOC. DR. JOSIP BOŠNJAKOVIĆ
»Ima smisla dugoročno planirati, ali ne i dugoročno se brinuti«
NADA IVOŠEVIĆ
»Ni u vrijeme ranoga kršćanstva nije bilo 'atraktivno' biti kršćanin«
PRILIKA
Smirivanje »pandemije straha«
KOMENTAR