IRSKI PSIHOLOG I TERAPEUT FERGAL ROONEY O ŠTETNOSTI PORNOGRAFIJE Internetska pornografija sve je intenzivnija, slikovitija i nasilnija

Fergal Rooney
»Trostruki motor« anonimnosti, pristupačnosti i priuštivosti pokreće bujanje pornografije, što znači da svatko može pristupiti pornografiji lakše nego otići na kavu

Da pornografija čini čak četvrtinu internetskoga prometa, podatak je koji već po sebi zabrinjava. A kada se zna da je masovna distribucija internetske pornografije dostupna svima, besplatno, uz nekoliko klikova i bez kontrole te u mnogih stvara i ovisnost, to postaje društveni problem. Društveno zlo pornografije i njezina problematična uporaba utječe na mnoge aspekte ljudskoga života, a upravo o tim pojavnostima u intervjuu Glasu Koncila govori irski psiholog i terapeut Fergal Rooney. Potaknuti nedavnim Papinim riječima o pornografiji, kao i organiziranoj konferenciji Europskoga saveza udruga katoličkih obitelji (FAFCE) u Europskom parlamentu odlučili smo dati prostor stručnjaku da progovori o temi štetnosti pornografije sa psihološkoga vidika.

Nedavno je papa Franjo u obraćanju bogoslovima i mladim svećenicima govorio o pornografiji. Je li Papa u pravu kada kaže da redovnice, svećenici i druge Bogu posvećene osobe nisu imune na pornografiju?

Pornografija je vrlo lako dostupna na internetu. Takozvani »trostruki motor« anonimnosti, pristupačnosti i priuštivosti – koji omogućuje dostupnost pornografije – znači da svatko s pristupom pametnomu telefonu, tabletu ili računalu može jednostavno i brzo pristupiti pornografiji. Prvotna privlačnost pornografije jest u univerzalnom spolnom nagonu i želji za intimnošću. Ljudi koji žive predanim vjerskim životom podložni su privlačnosti seksualne radoznalosti i uzbuđenja koje potiče pornografija kao i bilo koja druga osoba.

Papa je rekao da pornografija slabi dušu te da »đavao iz nje vreba«. Znam da ste psiholog i psihoterapeut, a ne teolog… No stoji li takva izjava?

U svojoj ulozi kao psiholog pristupam pitanju pornografije kroz prizmu njezina utjecaja na funkcioniranje i dobrobit osobe. Iako priznajem valjanost perspektive o kojoj govori papa Franjo, temi pornografije ne pristupam iz etičke, teološke ili moralne perspektive. Gledajući iz psihološke perspektive, uvjeren sam da se pornografija ne može promatrati kao benigni podražaj. Pornografija utječe na psihoseksualno iskustvo svakoga tko ju gleda i koristi, na razumijevanje spolnoga odnosa i spolnosti, kao i na seksualna maštanja te na način kako osoba izražava vlastitu spolnost u odnosu s drugim ljudima. Nezdrava uporaba pornografije obično tjera pojedinca da se povuče iz smislenih i iskrenih međuljudskih odnosa, uključujući i intimne partnere. Nadalje, pretjerana uporaba pornografije može utjecati na cjelokupnu spolnost i želju za spolnom intimnošću.

Kada govorite o pretjeranoj uporabi pornografije, postoje li određeni sociološki, demografski ili psihološki činitelji koji su karakteristični za osobe koje su suočene s problematičnom uporabom pornografije?

Iako je teško predvidjeti tko bi mogao postati žrtvom problematične uporabe pornografije, raste svijest o nizu bioloških, psiholoških i socijalnih činitelja koji utječu na sposobnost onoga tko koristi pornografiju da razumije, ograniči i regulira takav sadržaj. Stručnjaci za razvoj djeteta pozivaju se na potencijalna traumatska iskustva iz djetinjstva koja uključuju fizičko, emocionalno, društveno i spolno zanemarivanje ili zlostavljanje. Onima koji su se susreli s takvim životnim iskustvima ponekad nedostaje psihološka otpornost da se nose s pornografijom u vlastitom životu i stoga se bore s obuzdavanjem njezine upotrebe.

Često se čuje da pornografija sprječava ljude da imaju sretne odnose. Što pokazuje Vaše iskustvo rada kao psihoterapeuta? Je li moguće gledati pornografiju i imati uspješan bračni ili svećenički život?
Pornografija se ne može promatrati kao benigni podražaj. Pornografija utječe na psihoseksualno iskustvo svakoga tko ju gleda i koristi, na razumijevanje spolnoga odnosa i spolnosti, kao i na seksualna maštanja te na način kako osoba izražava vlastitu spolnost u odnosu s drugim ljudima. Nezdrava uporaba pornografije obično tjera pojedinca da se povuče iz smislenih i iskrenih međuljudskih odnosa, uključujući i intimne partnere

Istraživanje Patricka Carnesa u Sjedinjenim Američkim Državama pokazalo je da približno 85 posto onih koji gledaju pornografiju to može činiti bez vidljiva utjecaja na njihov osobni, društveni ili spolni život. Međutim, u otprilike 15 posto onih koji gledaju pornografiju može se pojaviti niz teškoća u različitim područjima života. Dok neki mogu tvrditi da je 15 posto relativno mali udio, šteta i »trošak« uporabe pornografije za one koji je gledaju i njihove voljene mogu biti veoma znatni. Pornografija u njih može izazvati znatne teškoće u intimnim odnosima, obiteljskom i poslovnom životu. Problematična uporaba pornografije može dovesti do prekida odnosa, do gubitka posla, pa čak i do pravnih problema.

Jesu li to i najčešći problemi s kojima Vam se javljaju ljudi koji dolaze u Vašu kliniku u bolnici »Sveti Ivan od Boga« u Dublinu zbog problematične uporabe pornografije?

Da, najčešće dolaze zbog problema u vezi, ali i zbog problema s poslodavcima jer je gledanje pornografije ušlo čak i na radno mjesto ili utječe na radnu produktivnost osobe. Također, javljaju se osobe koje imaju teškoće s erekcijom i spolnom intimnošću. Pravne teškoće kao rezultat uporabe pornografije isto tako nisu zanemariv razlog zbog kojih osobe dolaze potražiti pomoć i terapiju.

Kako radite s ljudima koji se žele riješiti ovisnosti o pornografiji? Neki kažu da se ne mogu primjenjivati obrasci koji su uspješni kod nekih drugih vrsta ovisnosti…

Kao i kod svake ovisnosti, oporavak od ovisnosti o pornografiji proces je koji traje nekoliko godina, a rješavanje ovisnosti cjeloživotni je projekt. Za razliku od ovisnosti o određenim supstancama, kod problematične upotrebe pornografije nije prikladno pojedinca poticati da potpuno apstinira od svega spolnoga, pa je potrebna nijansiranija intervencija. Intervencije bi trebale biti utemeljene na dokazima i usmjerene prema klijentu s ciljem suočavanja sa psihosocijalnim činiteljima koji služe kao temeljni uzroci ovisnosti, umjesto da se jednostavno fokusiraju na ovisničko ponašanje.

Kako pornografija utječe na psihoseksualni razvoj mladih?
U tradicionalnom shvaćanju ljudskoga razvoja psihoseksualni razvoj promatran je kao postupni informirani proces koji se zbivao istodobno s obrazovnim, društvenim, moralnim i profesionalnim razvojem i ulaskom u mladu odraslu dob. Takvo razumijevanje gledalo je svijet u kojem su djeca i adolescenti imali vremena i mogućnosti za rad kroz razvojne zadatke i procese. Odražavao je svijet u kojem je sigurnost djece bila usredotočena na prilično poznate prijetnje. Čak je i tradicionalnomu pornografskomu sadržaju bilo teško pronaći izvor i ostao je rezervat nekolicine. Međutim, suvremeni život donosi radikalne promjene u spolnom razvoju. Spomenuti »trostruki motor« anonimnosti, pristupačnosti i priuštivosti pokreće bujanje pornografije, što znači da svatko može pristupiti pornografiji lakše nego otići na kavu. Generacija milenijalaca, u dobi od 19 do 33 godine, spolno obrazovanje stekla je ponajprije preko interneta. Današnja internetska pornografija sve je intenzivnija, slikovitija i nasilnija. Naše tradicionalno shvaćanje psihoseksualnoga razvoja više ne vrijedi budući da su naša djeca i adolescenti uključeni u proces psihoseksualnoga razvoja kao nikada prije.

 

Kako onda izgleda cijeli taj dugotrajni proces? Možete li ga podrobnije opisati?

Početna faza oporavka od ovisnosti uključuje potporu pojedincu da uspostavi apstinenciju. To može zahtijevati da pojedinac ukloni sve što omogućuje pristup pornografiji. Savjetovanje voljenih osoba o njihovim teškoćama još je jedan ključni element ranoga procesa oporavka, kao i osiguravanje vanjske potpore u održavanju »trijeznosti«. Redovita terapija i kontakt s grupom za potporu, poput primjerice »Anonimnih ovisnika o seksu i ljubavi«(Sex and Love Addicts Anonymous – SLAA) ili »Anonimnih seksoholičara« (Sexaholics Anonymous – SA). Potporna terapija kritična je u tom trenutku budući da je pojedinac obično obuzet emocijama srama, straha i očaja. Potrebna je temeljita procjena pojedinca kako bi se identificirale moguće druge ovisnosti i/ili potrebe mentalnoga zdravlja. Važno je osigurati da partneri u tom trenutku imaju pristup odgovarajućim informacijama i terapijskoj potpori.

Srednja faza javlja se kada pojedinac ponovno uspostavi razinu ravnoteže i svakodnevnoga funkcioniranja. To je razdoblje tijekom kojega se mogu postići znatniji terapijski rezultati u potpori pojedincu kako bi identificirao izvore vlastite ovisnosti i da ih terapijski riješi. Takozvana »pokliznuća« i recidivi rabe se kao »terapeutski materijal« kako bi pojedinac naučio uspostaviti bolje unutarnje razumijevanje i kontrolu nad vlastitim ovisničkim ponašanjem. U toj fazi procesa oporavka može biti indicirana partnerska terapija.

U fazi održavanja oporavka pojedinac održava apstinenciju nakon što je izgradio temeljito razumijevanje vlastitih osobnih potreba te uspostavio resurse za zdrav i smislen život. Kao i kod svih putova oporavka od ovisnosti, savjetuje se kontakt s terapeutom, iako na manje redovit i intenzivan način.

Koliko ste uspješni kada je riječ o opisanom procesu oporavka od ovisnosti o pornografiji?

Oporavak od ovisnosti o pornografiji izazovan je i često uključuje razdoblja nazadovanja. Motivacija i spremnost pojedinca na promjenu najrelevantniji su pokazatelji uspješnosti oporavka. Proces oporavka može zahtijevati da se pojedinac pozabavi i temeljnim ranjivostima kako bi uspostavio zdrav život. Mnogi koji pohađaju našu kliniku uspješni su u tome, ali to podrazumijeva proces koji traje nekoliko godina.

Kada većina ljudi pomisli na nastojanja da se podigne svijest o štetnim učincima pornografije, slika koja im pada na pamet je »religiozna« i »konzervativna«. Postoji li danas široki konsenzus o štetnosti pornografije? Predstavlja li se pornografija kao problem koji treba riješiti?

Pitanja pornografije, njezina mjesta u društvu te utjecaja na pojedince mogu izazvati podjele i sporove. Prevladavajući uvid iz istraživanja o utjecaju pornografije naglašava tvrdnju da ona nije benigni podražaj te da djeluje na onoga koji se njome koristi. Nadalje, pornografija može stvoriti izazovne psihosocijalne teškoće za znatan dio njezinih korisnika. Kao takva, pornografija i njezin utjecaj zahtijevaju uravnotežen i promišljen odgovor svih dionika – zakonodavaca, pružatelja internetskih usluga, nastavnika, roditelja… Čini se da je to imperativ: da se svi dionici uhvate u koštac s fenomenom pornografije kako bi se osigurala zaštita onima koji su ranjivi i kojima nedostaju osobni resursi za upravljanje pornografijom u njihovim životima.

Neka istraživanja o prosječnoj dobi prvoga kontakta s pornografijom pokazuju da je ta granica zabrinjavajuća. Što pokazuju Vaša istraživanja?

U Irskoj je 2021. godine objavljeno »Nacionalno istraživanje djece, njihovih roditelja i odraslih u vezi sa sigurnošću na internetu«. Prateći format pitanja iz europske studije »EU Kids Online« irski uzorak identificirao je slične obrasce koji se pojavljuju u zemljama koje su uključene u to istraživanje. Utvrđeno je da su djeca od devet godina izložena pornografskomu sadržaju kroz niz medija – tradicionalne i internetske. Gotovo 40 posto ispitanika između 9 i 17 godina izjavilo je da nailazi na seksualne slike na internetu barem svaki tjedan ili svakodnevno. Pristup pametnim telefonima i izloženost pornografiji znatno se povećavaju za dobnu skupinu od 15 do 17 godina.

Pornografija i njezin utjecaj zahtijevaju uravnotežen i promišljen odgovor svih dionika – zakonodavaca, pružatelja internetskih usluga, nastavnika, roditelja… Čini se da je to imperativ: da se svi dionici uhvate u koštac s fenomenom pornografije kako bi se osigurala zaštita onima koji su ranjivi u tom pogledu

Američko istraživanje daje još bolju sliku – svakoga sata 600 djece u dobi između 12 i 16 godina vidjet će prvu seksualnu scenu na internetu, a njih 85 mlađe je od 10 godina. Dio njih, oko 200, doživotno će imati problema s pregledavanjem spolno eksplicitnoga sadržaja na internetu.

Situacija nije baš ohrabrujuća ni kada vidimo da djeca sve ranije dobivaju mobitel i pristup internetu…

Kompulzivno ponašanje na internetu prevladava u svim dobnim skupinama, a vidljivo je u djece i adolescenata. Internetska sučelja kojima se koristimo osmišljena su tako da optimiziraju vrijeme koje provodimo u virtualnom svijetu. Svi smo podložni tomu i izlažemo se riziku onoga što nazivam »neprestanom djelomičnom otuđenošću« u kojoj se naša želja da budemo u virtualnom svijetu prisutna kao neprestano pjevušenje tijekom dana. Razmislite: jeste li ikada posegnuli za mobitelom i onda se zapitali što ste htjeli učiniti na njemu? Neprestana djelomična otuđenost prisutna je u djece i mladih koji su od rođenja okruženi sadržajem s mobilnih uređaja. Suvremena internetska pornografija opisana je kao »supernormalna stimulacija« – iskustvo koje je toliko moćno da se utiskuje u naše umove i u naš evoluirajući osjećaj samih sebe kao spolnih bića. Djeci i adolescentima to je vrlo uzbudljiv dio njihova svijeta koji treba istražiti, čak i ako im je u početku bio zastrašujući.

Spomenuli ste štetne učinke pornografije. No kada smo usmjereni prema utjecaju na djecu i mlade, možete li podijeliti što se na biološkoj razini događa kod pretjerane i problematične upotrebe pornografije?

Znatni pomaci koje je donijela neuroznanost omogućuju da shvatimo kako uzbuđenje i moć pornografije utječu na ljudski mozak jer potiču lučenje goleme doze dopamina. Dopamin je naravno onaj moćni neurotransmiter koji omogućuje da čovjek osjeti zadovoljstvo i koji pojačava zadovoljstvo tjerajući da ga se traži još dalje, ostavljajući osjećaj: »Ako je nešto dobro, više je bolje.« U zdravu mozgu taj proces užitka ima povratne mehanizme za zasićenje, odnosno da kaže »dosta«. Međutim, u nekih »prekidač za isključivanje« postaje preopterećen. Iako smo u vrlo ranoj fazi razumijevanja utjecaja toga puta užitka koji je pojačan pornografijom za djecu i adolescente, prisutna je sve veća zabrinutost među istraživačima i kliničarima da je pornografija velika prijetnja mozgovima djeteta i adolescenata koji se razvijaju. Neki tvrde da se suočavamo s epigenetskom krizom za mlade ljude u kojoj će se značajna genetska promjena dogoditi u samo jednoj generaciji. Otvoreno govoreći, suvremena pornografija jednostavno je previše za dječji i adolescentski mozak.

Koliko roditelji tomu posvećuju pozornost? Događa li se da roditelji podcjenjuju utjecaj pornografije na djecu?

Roditelji i odgojitelji imaju veliku ulogu u osiguravanju da djeca i mladi ostanu sigurni od potencijalne štete koju uzrokuje rano izlaganje pornografiji. Europske studije o ponašanju djece i mladih na internetu pokazuju da roditelji nisu uvijek u tijeku s internetskim aktivnostima svoje djece. Nadalje, čini se da roditelji precjenjuju odgovornost koju će njihova djeca imati u pristupu neprikladnu sadržaju na internetu.

Biografija Fergal Rooney irski je savjetodavni i forenzički psiholog te vodeći kliničar u Klinici za psihološke usluge za zdrave odnose i spolnost u bolnici »Sveti Ivan od Boga« u Dublinu u Irskoj. Područje ljudske spolnosti u središtu je njegova rada i djelovanja već dva desetljeća. Predaje na programu doktorske psihologije savjetovanja na »Trinity Collegeu« u Dublinu, održava radionice i seminare za zdravstvene djelatnike i pruža kliničku superviziju nizu stručnjaka koji rade s forenzičkim terapeutskim uslugama.