VJENČANJE ZAKAZANO, ALI OSTAJE PITANJE Je li dopušteno vjenčanje praunuka u Katoličkoj Crkvi?

Foto: Shutterstock

Moj pradjed i zaručnikov pradjed su braća. Planiramo svatove sljedeće godine i puno smo istraživali smijemo li se vjenčati ili ne. Vjera nam puno znači i htjeli bismo crkveno vjenčanje više od ičega. Molim vas da mi kažete i objasnite točno kakva je situacija. Je li ženidba moguća ili nije? Ići ćemo k župniku na razgovor, ali želimo se pripremiti i prije odlaska. Puno biste mi pomogli odgovorom.

Čitateljica

Vaša je odluka da odete k župniku na razgovor dobra, a mi ćemo Vam pomoći da se pripremite za razgovor. Vjerujemo da će i razgovor sa župnikom, kao i ovaj naš odgovor, razjasniti Vaše nedoumice o kojima smo već pisali u raznim zgodama u ovoj našoj rubrici, a na gotovo identično pitanje u broju 30 iz 2008. godine.

»Pod krvnim se srodstvom podrazumijeva veza među osobama, a koja proizlazi naravnim rađanjem jednih od drugih, ili rađanjem obiju iz nekoga zajedničkog korijena. Zavisno od toga rađaju li se osobe jedna od druge, ili imaju samo neki zajednički korijen, ističu crkveni pravnici, razlikuje se srodstvo ‘u ravnoj liniji’ i srodstvo ‘u pobočnoj liniji’.«

Početno možemo reći da za Vaše prilike vrijedi nekoliko propisa Zakonika crkvenoga prava koji govore o krvnom srodstvu. Tako se u sva tri paragrafa kanona 108 ističe: »§ 1. Krvno srodstvo računa se po linijama i stupnjevima. § 2. U pravoj liniji toliko je stupnjeva koliko je rođenja, ili koliko je osoba, pošto se oduzme korijen. § 3. U pobočnoj liniji toliko je stupnjeva koliko je osoba u objema linijama skupa, pošto se oduzme korijen«, a u kanonu 1091 točno se određuje: »§ 1. U pravoj liniji krvnoga srodstva nevaljana je ženidba među svim precima i potomcima, bilo zakonitim bilo naravnim. § 2. U pobočnoj liniji nevaljana je sve do četvrtoga koljena (stupnja) uključivo. § 3. Smetnja se krvnoga srodstva ne umnožava. § 4. Neka se nikad ne dopusti ženidba ako ima ikakve dvojbe da su stranke krvno srodne u nekom stupnju prave linije ili u drugom stupnju pobočne linije.«

Ravna linija i pobočna linija

Kako je vidljivo iz tih zakonskih propisa, rodbinska veza i krvno srodstvo u određenim je granicama »ženidbena zaprjeka«. »Pod krvnim se srodstvom podrazumijeva veza među osobama, a koja proizlazi naravnim rađanjem jednih od drugih, ili rađanjem obiju iz nekoga zajedničkog korijena. Zavisno od toga rađaju li se osobe jedna od druge, ili imaju samo neki zajednički korijen, ističu crkveni pravnici, razlikuje se srodstvo ‘u ravnoj liniji’ i srodstvo ‘u pobočnoj liniji’. One osobe koje potječu jedna od druge bilo neposredno (znači: otac/majka-sin/kći) ili posredno (znači: djed/baka-unuk/unuka), srodnici su u ravnoj liniji, a ako ne potječu jedna od druge, ali imaju zajedničke roditelje (brat i sestre) ili nekoga zajedničkog pretka, zajednički korijen, one su srodne u pobočnoj liniji.

Kada crkveni zakon određuje da je u pobočnoj liniji nevaljana ženidba sve do četvrtoga stupnja uključivo, onda to znači da je nevaljana ženidba između brata i sestre, polubrata i polusestre (drugi stupanj krvnoga srodstva), strica i nećakinje (treći stupanj), strica i nećakinjine kćeri (četvrti stupanj), između bratića i sestrične (četvrti stupanj), a vi niste ništa od toga.

Nikada nije moguće sklapanje braka između oca i kćeri, primjerice, ili između bake i unuka. Valja znati da krvno srodstvo nastaje bez obzira na to je li neka osoba rođena iz valjane ženidbe ili iz izvanbračnih spolnih odnosa«, pisali smo u našem tjedniku (br. 30/2008) te pojasnili da je u pobočnoj liniji srodstvo potpuno ili dvostrano (ako su osobama zajednički i otac i majka) ili jednostrano (ako im je zajednički samo otac, a različite majke; ili im je zajednička samo majka, a otčevi različiti). Osobe koje imaju zajedničkoga otca i majku zovu se »pravi, potpuni rođaci« i oni su »rođena braća, rođene sestre«. Oni koji imaju zajedničkoga samo otca ili pak majku nazivaju se »polurođacima«, pa otuda onda i naziv »polubraća« ili »polusestre«. Ni oni ne mogu međusobno sklapati brak.
Kako bi se izračunalo krvno srodstvo između Vas i Vašega zaručnika, treba znati da se ono računa po linijama (ili lozama) i po stupnjevima (ili koljenima). Linija, rečeno je, može biti ravna ili pobočna. Ravna je ona gdje postoji neprekinut niz osoba koje se rađaju jedna iz druge i ona je silazna ako se ide od predaka prema potomcima: pradjed/prabaka-djed/baka-otac/majka-sin/kći, ili pak uzlazna ako se ide od potomaka prema predcima: sin/kći-otac/majka-djed/baka-pradjed/prabaka. Pobočnu liniju – u koju bi spadalo računanje kod Vašega pitanja – tvore nizovi osoba preko kojih se uzlazno dolazi do nekoga zajedničkoga korijena za određene osobe iz tih nizova, ili silazno od zajedničkoga korijena do određenih osoba u tim nizovima. U pobočnoj liniji krvno srodstvo se računa na dva načina: »rimskim« ili »germanskim« načinom.

Obratiti se župniku

Katolička Crkva novim Zakonikom kanonskoga prava (iz 1983.) određuje računanje rimskim načinom. A takvo računanje u obzir uzima obje pobočne linije i sva rađanja u njima, odbivši zajednički korijen za osobe čije se krvno srodstvo određuje. Vama i Vašem zaručniku zajednički je korijen pradjed, a kada ga odbijemo, znači da se »ženidbena zaprjeka« na vas dvoje ne odnosi. Kada crkveni zakon određuje da je u pobočnoj liniji nevaljana ženidba sve do četvrtoga stupnja uključivo, onda to znači da je nevaljana ženidba između brata i sestre, polubrata i polusestre (drugi stupanj krvnoga srodstva), strica i nećakinje (treći stupanj), strica i nećakinjine kćeri (četvrti stupanj), između bratića i sestrične (četvrti stupanj), a vi niste ništa od toga.
No župnik kojemu se kanite javiti mora biti siguran da među određenim osobama (u ovom slučaju Vama i Vašim zaručnikom) koje namjeravaju sklopiti ženidbu ne postoji zaprjeka krvnoga srodstva. Kako bi sa sigurnošću utvrdio jeste li osobno krvno srodni te u kojemu stupnju ili koljenu, dobro je da za oboje on sam napravi rodoslovno stablo do granice do koje seže ženidbena zaprjeka, tj. do 4. koljena pobočne linije. Zato Vas još jednom ohrabrujemo da učinite kako ste odlučili, tj. da se obratite svomu župniku koji će Vam moći sasvim konkretno pomoći.

Zaključno, po kanonskom pravu vaše srodstvo nije zaprjeka i možete sklopiti crkveni brak.