KRIZMA KAO PRILIKA ZA OBNOVU VJERE U OBITELJI, ALI I ŽUPNE ZAJEDNICE Sakramenti kao susreti s Kristom u konkretnim trenutcima života

Snimio: Z. Atletić
Duh Sveti snaga je i sila po kojoj su pomazani kraljevi i proroci, po kojoj je Isus utjelovljen, po kojoj je Isus uskrsnuo, koja je poslana Crkvi za njezino utemeljenje i rast. Stoga, nema razloga da On ne djeluje u životima obitelji krizmanika.

Nalazimo se u vremenu slavlja sakramenata i nema župne zajednice u kojoj se ona ne organiziraju. No kako se pripremiti za slavlje sakramenta koji nazivamo i sakramentom zrelosti, sakramenta potvrde ili krizme? Ako polazimo od toga da potvrda daruje neizbrisiv znak suobličenja Kristu, može se reći da je sam učinak sakramenta potvrde primanje dara Duha Svetoga. Tim se sakramentom krizmanici, darovani Duhom, tješnje pridružuju Crkvi. Duhom obdareni, osobito su osnaženi u svjedočenju vjere. Naime, Duh Sveti, čiji pečat krizmanici primaju, rasvjetljuje, oživljava, štiti i ravna Crkvu, čisti sve njezine članove ako se ne protive milosti. Njegovo djelovanje, koje prodire do dna duše, osposobljuje čovjeka da može odgovoriti zapovijedi Kristovoj: Budite savršeni kao što je savršen vaš Otac koji je na nebesima! Stoga je slavlje sakramenta potvrde prilika za obnovu vjere u obitelji, kao i za obnovu župne zajednice.

Na Duha Svetoga treba računati

No kako pripremiti obitelj na slavlje potvrde? Taj je proces potrebno »opremiti« katehezom za roditelje kako bi se ukazalo na snagu Duha Svetoga. On, Duh Božji, moć je koja oblikuje svaki život, božanska snaga o kojoj ovisi unutarnji i izvanjski život. Roditeljima je nerijetko u odgojnim pitanjima ta snaga potrebna da izdrže u svojim roditeljskim obvezama. U katehezama s roditeljima može im se dati prilika da obnove vlastitu vjeru, osjete Božju snagu u vlastitom životu i da se kao obitelj oslone na njezino trajno nadahnuće i vodstvo.

U dobi kada krizmanici proživljavaju najintenzivnije razdoblje duhovnoga, tjelesnoga i psihičkoga razvoja važno je uputiti obitelj na silu i snagu Duha Svetoga u njihovim odnosima i životima. Duh Sveti snaga je i sila po kojoj su pomazani kraljevi i proroci, po kojoj je Isus utjelovljen, po kojoj je Isus uskrsnuo, koja je poslana Crkvi za njezino utemeljenje i rast. Stoga, nema razloga da On ne djeluje u životima obitelji krizmanika. Na tu silu i snagu treba ukazati, s njom računati i njoj se utjecati!

Kateheza o Duhu Svetom potrebna je i mladima i roditeljima

U katehezi obitelji, kada se i roditelji i krizmanici susreću s važnim životnim pitanjima, potrebno ih je usmjeriti na Duha Istine. On koji upućuje u svu istinu ujedno je i zagovornik. On je Duh Branitelj koji čuva članove obitelji na okupu i u zajedništvu s crkvenom zajednicom. Kateheza o Duhu Svetom potrebna je mladima i njihovim roditeljima. Prvima da se više povjeravaju njegovu zagovoru, da se puste njegovu nadahnuću i krenu u život bez straha te da se ucijepe u župnu zajednicu. Drugima da se oslone na njegovu snagu, kako bi pružili svjedočanstvo vjere. No kateheza je najpotrebnija župnoj zajednici da se ona obnovi, okupi oko sile i snage Duha Branitelja koji sve čini novo.

Župna zajednica prostor prisutnosti i djelovanja Duha

Naime, katehezom pokrenuto sudjelovanje mladih u životu župne zajednice može biti prilika da se mladi nadahnuti zajedništvom i dalje nastave družiti, biti aktivni u crkvenom sastavu, Caritasu, skupini volontera… Roditelji koji su imali priliku međusobno se upoznati kroz molitvene susrete u župnoj zajednici s drugim obiteljima imaju priliku iskusiti crkvenu zajednicu kao snagu i poticaj za obnovu vlastite vjere i podršku za daljnji razvoj molitvenoga i duhovnoga života. Svjedočanstvo obitelji koje zajednički mole, koje su uključene u život crkvene zajednice, može biti poticajno i za druge da obnove vjeru u vlastitoj obitelji. Stoga slavljem sakramenta krizme župna zajednica postaje prostor prisutnosti i djelovanja Duha. On je sila koja djeluje u kršćanima, dajući im mudrost u naviještanju, snagu u svjedočenju i neustrašivost u podnošenju patnji u službi radosne vijesti i obnovi cijele zajednice.