PUSTINJAK: Sada će se pred nama redati proplamsaji jednoga života u petnaest postaja u kojima i svatko sebe i svoje može prepoznati. Slična sudbina svaku je ljudsku prošlost pratila, a ni budućnost joj ne će izmaći. I sam Bog jednom je u povijesti dobro i zlo dijelio s čovjekom. Svakodnevno prihvaćanje svoga križa pokazalo se uspješnim načinom suočavanja s nevoljama. Koliko god patnja ostaje tajna, ipak je znano da zrno pšenično ne donosi ploda dok ne istrune, a ni bisera biti ne može dok oštro zrno pijeska u bisernicu školjku ne upadne i smrtno je ne počne probadati. 

Snimio: Z. Atletić

LJETOPISAC: PRVA POSTAJA – Isusa iz zavisti uhvatiše i osudiše na smrt.

PUSTINJAK: Da ne bismo sami bili osuđeni, druge ne osuđujmo – preporučio nam je Isus! Ali ovaj svijet prepun je osuda i kleveta, jer ljudi olako izriču negativne sudove. U našem narodu, a i u mnogim drugima, kroz svu prošlost u domovini i izvan nje mnogi su nedužni na tamnice i smrt osuđeni, mnogi stradavali jer su ljubili svoj narod i borili se za vrijednosti slobode. Eto, i za samoga Isusa olako su prosudili: »Da nije zločinac, ne bismo ga predali tebi.«

MOLITELJ: Otče naš, pomaži nam da ne osuđujemo druge. Obrati sve male i velike sudce, posebice one koji su skloni govoriti negativno o tuđim životima, a stostruko nadoknadi štetu i muku žrtvama svih vrsta sudaca i procjenitelja! Daj da svi otkrivamo i ističemo ono što je lijepo i dobro u ljudima kraj nas! Molimo te, neka bude tako!

Snimio: Z. Atletić

LJETOPISAC: DRUGA POSTAJA – Isus prima na se križ.

PUSTINJAK: Svi mi imamo svoje javne ili samo duši znane križeve. Ali nije samo zato znak križa u našoj kući, na vratu, u autu… Križ je također zov da se borimo za bolji život i da patnju i zlo nadvladamo kad god je to moguće. Što više želimo postići, moramo teže križeve nositi i više se truditi!

MOLITELJ: Otče naš, daj da se vladamo dostojno križa koji častimo i svoje zadaće najbolje što možemo ispunjamo! Jačaj nam ljubav, grij nadu i umnažaj vjeru, razvij do punine sve što si u nama dobro začeo te ne daj da nam teškoće uguše polet i radost! Crkvu i narod naš obdari svim time i pošalji nam sposobne vođe koji ne će gledati vlastitu korist, nego razvijati vrijednosti dobrote i poštenja brinući se svim snagama za opće narodno dobro. Molimo te, neka bude tako!

Snimio: Z. Atletić

LJETOPISAC: TREĆA POSTAJA – Isus pada prvi put pod križem.

PUSTINJAK: Kad prihvatimo da u život neizbježno spada i sreća i nesreća, lakše ćemo ustati kad padnemo. Isus je svjedočio da će samo onaj tko izdrži do kraja spasiti i sebe i druge, a tko nedužan strada, njemu i njegovima sve će biti stostruko nadoknađeno! A što je s onima koji nisu uvijek nedužni? Mi sigurno pripadamo jednima i drugima! Pitam se gdje i na čemu to ja najčešće padam. Brinem li se više da prikrijem svoje slabe strane nego da ih popravim, a zdravije je hodati bez maske, postupati iskreno i priznati svoje mane. Tako ih se čovjek prije oslobodi!

MOLITELJ: Otče naš, koliko je samo tih prilika da se pogriješi i upadne u nevolju! A nismo, Gospodine, za patnju, nego za sreću stvoreni! Pomaži nam da učimo iz pogrješaka i shvatimo da nije opasno pasti, nego ne ustati. Daj nam snage da nikad ne prestanemo boriti se za mir, pravdu, zdravlje i blagostanje. Neka nas patnja ojača i neka je bez štete podnesemo! Molimo te, neka bude tako!

Snimio: Z. Atletić

LJETOPISAC: ČETVRTA POSTAJA – Isus susreće svoju majku.

PUSTINJAK: Udovica, prerano ostala bez muža, sad je ostala i bez sina jedinca. Od njega se nije odvajala od poroda, pa ni kad je s njim u naručju morala bježati u tuđu zemlju. To dobro razumiju toliki sinovi i kćeri hrvatskoga naroda, koji nose bolni križ napuštanja vlastite domovine i ostavljanja svojih najdražih. Mnogi nam krajevi ostaju pusti, gase se ognjišta, zatvaraju se škole, kuće se prodaju u bescjenje. O Bože, uzalud si nama dao prelijepu zemlju ako u njoj ne bude naših ljudi i dospije strancima u ruke te ako ne očuvamo njenu čarobnu prirodu i bogatu baštinu!

MOLITELJ: Otče naš, po zagovoru našega svetačkoga lika Alojzija Stepinca, koji je radije izabrao zatvor u domovini nego slobodu u tuđini, očuvaj naš narod od opustjelih kuća i krajeva. Prosvijetli naše ljude da bez golema razloga ne odlaze u tuđinu jer se mnogi u njoj izgube, ne nađu zadovoljstvo, a domovini nedostaju. I još te molimo da ne shvate prekasno da je čovjek duševno zdraviji i zadovoljniji i sa skromnijim životom u svojoj zemlji nego s većim materijalnim dobrima u tuđini. Našu zemlju obdari mirom i svakim napretkom te pomogni onima koji su otišli da se vrate na svoja ognjišta. Molimo te, neka bude tako!

Snimio: Z. Atletić

LJETOPISAC: PETA POSTAJA – Šimun iz Cirene pomaže Isusu nositi križ.

PUSTINJAK: Čovjek koji treba pomoć obično ne osjeti kako je biti odbijen dok njega ne odbiju. Može biti da današnji kršćani ne griješe toliko čineći zlo koliko propuštajući činiti dobro. Vrlina je pomoći ne očekujući ništa zauzvrat, jer činiti dobro samo onima koji to nama čine premalo je! I nije mudro brojiti samo one koji su meni prijatelji, nego se i pitati koliko ima onih kojima sam ja stvarno prijatelj?

MOLITELJ: Otče naš, koliko je nas, toliko je križeva i potreba. Oprosti nam sve ono što smo propustili dobra učiniti. Pomaži nam imati otvorene oči i veliko srce za ljude u nevolji kraj nas. Zahvaljujući ti, Gospodine, za svoju rodbinu i prijatelje, još te i za ovo molimo: ako bližnjemu ne možemo pomoći, daj da mu život ničim bar ne otežavamo! Molimo te, neka bude tako!

Snimio: Z. Atletić

LJETOPISAC: ŠESTA POSTAJA – Veronika pruža Isusu rubac da se otare.

PUSTINJAK: Veronika je bila hrabra djevojka koja je Isusa iskreno voljela. A i tada je bilo opasno biti na strani čovjeka koji je bio osuđen kao zločinac, kao neprijatelj naroda i države! Kad je potom sa svojim prijateljicama presretna otkrila da joj je na rupcu ostavio sliku svoga lica, to ju je još više potaknulo da bude slika i prilika Božja u svojoj duši i u svom ponašanju.

MOLITELJ: Otče naš, nauči nas odgovorno se koristiti svojim danima i primjereno postupati. Neka raste u nama svijest da što god drugima učinimo da smo to sebi i Bogu učinili, a što im ne učinimo da to nismo ni sebi ni svomu Bogu učinili. Hvala ti za sve one s kojima se volimo, za sve čestite i drage žene i muževe koje kroz život srećemo. Izgrađuj i vodi naša prijateljstva, čuvaj naše ljubavi! Molimo te, neka bude tako!

Snimio: Z. Atletić

LJETOPISAC: SEDMA POSTAJA – Isus pada drugi put pod križem.

PUSTINJAK: Bez obzira što slabosti i grijesi neizbježno pripadaju ljudskoj naravi, brojni kršćani nemaju dovoljno razumijevanja za tuđe padove. Očito, lako je s Bogom, ljudi su problem! Isus je govorio da je on upravo radi onih koji više od drugih padaju došao na ovaj svijet! Stoga, što čovjek dublje padne, tim je potrebnije prema njemu biti dobrostiv i razuman. Ni prema sebi nije dobro biti krut i nemilosrdan, makar se mnogo lakše progleda kroz prste sebi nego drugomu!

MOLITELJ: Otče naš, ne daj da se ikada tuđemu padu, tuđemu zlu veselimo i budemo teški jedni drugima, bez razumijevanja i blagosti. Kao što se ti najviše očituješ svojim milosrđem, daj da i mi jedni prema drugima, posebice prema slabijima od sebe, tako postupamo. Molimo te, neka bude tako!

Snimio: Z. Atletić

LJETOPISAC: OSMA POSTAJA – Isus tješi rasplakane žene.

PUSTINJAK: Unatoč pravilima onoga vremena, nevjerojatno je kako su žene bile bliske Kristu i on njima, premda su pismoznanci i crkveni službenici zbog toga mrmljali. A licemjerno je govoriti drugima iza leđa! Rasplakane žene tješio je i poticao da se što više posvete svojoj djeci.

MOLITELJ: Otče naš dobri, hvala ti što si ženama muškarce, a muškarcima žene namijenio. Molimo te, neka žene uvijek idu tragom čestitih i uspješnih žena, a neka ih muškarci drže sebi ravnima. Daj da i žene i muškarci budu svjesni svoje posebne zadaće i uspješno je izvrše. Pomaži nam da sve učinimo kako bi djeca doživjela toplinu obiteljskoga doma, kako bi dobar odgoj mogao biti temelj zdrava društva te da kao pojedinci i narod shvatimo da su nam imanja i zemlja bezvrijedni bez zdrave obitelji i djece. Molimo te, neka bude tako!

Snimio: Z. Atletić

LJETOPISAC: DEVETA POSTAJA – Isus pada treći put pod križem.

PUSTINJAK: Ovdje se pokazalo da čovjek najviše postigne kad se napregne svim svojim silama, a da tijek njegova padanja i ustajanja pripada ljudskomu življenju. Stoga nam se valja uvijek ponovno dizati, ne žaliti za prošlošću, nego sa srcem i glavom gore, upirati pogled naprijed.

MOLITELJ: Bože, i kad nas zlo i svake nevolje snađu, ne dopusti da na putu dobra sustanemo. Daj nam snage da u sebi i kraj sebe mijenjamo nabolje sve što je moguće, a prihvatimo ono što ne možemo promijeniti. Budi jakost poglavito ljudima koji su na izmaku svojih snaga zbog siromaštva, bolesti, nezaposlenosti, tuđine ili bilo koje nevolje. Pomaži nam da ustanemo, a pasti možemo i sami! Molimo te, neka bude tako!

Snimio: Z. Atletić

LJETOPISAC: DESETA POSTAJA Isus je nasilnički svlačen i žuči napojen.

PUSTINJAK: Ne, Isusa ni to nije dotuklo. Ne prijeti niti proklinje. Nije samo čovjek čovjeku vuk! Ni Bog se nije bolje proveo kad je dospio u ljudske ruke. Korisno je sebe ispitati: Koliko sam jak kad doživim poniženje, kad motive moga djelovanja okrenu na glavu ili mi lažno zvono objese? Uvijek se nađe zlih ljudi pa se treba odgojiti i za takve napore, postati toliko snažan da se čovjek »svučen« i osramoćen mogne, svemu usprkos, obući u ponosnu izdržljivost.

MOLITELJ: Otče naš, ojačaj nas da nam nanesene uvrjede ne umanje snagu za uspješno djelovanje i da ne uzvratimo istom mjerom. Oprosti nam što i sami znamo, najviše iz zavisti, umanjivati vrijednosti drugih. Odvrati zle ljude i dušmane od nas, ne dopusti da laži i klevete ubiju istinu o našem narodu, očuvaj nas od hrvatskoga jala i hrvatske šutnje. Ne prepusti našu baštinu sramoti i poruzi svijeta. Našim ljudima izvan domovine daj snage da čuvaju vrijednosti svoga naroda, a prihvaćaju ono što je plemenito u drugima. Daj da se u svojim nejasnim prilikama uvijek upitamo: Kako bi Isus postupio na mome mjestu? Molimo te, neka bude tako!

Snimio: Z. Atletić

LJETOPISAC: JEDANAESTA POSTAJA – Isusa pribijaju i podižu na križ.

PUSTINJAK: Isus je svojim mučiteljima samo uzvratio: »Oče, oprosti im, jer ne znaju što čine.« Jednomu od dvojice uz njega raspetih zločinaca koji mu se za pomoć obratio Isus reče: »Zaista, kažem ti, još danas ćeš sa mnom biti u raju.« I u svom smrtnom času on ostaje pribran i pomaže. A prisjetim se ovdje svojih i tuđih jeftinih isprika da se nešto ne učini: »Pusti me na miru, zar ne vidiš da sam zauzet« ili: »Zar ne vidiš da sam loše volje.«

MOLITELJ: Bože naš, molimo te, daj da shvatimo i prihvatimo da je praštanje i pomirenje jedini put zdravih međuljudskih odnosa te da nam se od krivnje i straha valja osloboditi jer oni čovjeku izjedaju i dušu i tijelo. Daj da svatko od nas sa svoje stane pri tome čini što može, jer ti nas ne ćeš pitati kakvi su bili drugi, nego samo kakvi smo bili mi. Molimo te, neka bude tako!

Snimio: Z. Atletić

LJETOPISAC: DVANAESTA POSTAJA – Isus umire na križu.

PUSTINJAK: Svatko će od nas jednom tako kao on na svom križu otići, premda ne znamo ni kamo ni kada ni kako ćemo se u posljednjim časovima osjećati. Isus nas je učio da vazda budemo spremni, tako da nas ni život ni smrt ne mognu iznenaditi.

MOLITELJ: Bože, daj da svojim životom ostavljamo iza sebe što više dobrih tragova pa da u času smrti sa što manje kajanja i sa što više zadovoljstva mognemo pogledati unatrag. Daj da se ovdje svom snagom zauzimamo za tvoje kraljevstvo ljubavi, mira i slobode, jer ono poslije smrti svakako je naše! Molimo te, neka bude tako!

Snimio: Z. Atletić

LJETOPISAC: TRINAESTA POSTAJA – Isusa skidaju s križa i predaju majci.

PUSTINJAK: Samo žene takve sudbine, a takvih je u našem narodu uvijek bivalo previše, razumiju Mariju. Ona je najprije ostala bez muža, a sada i bez jedinoga sina. Zaslužila je, ali ne uživaše plodove svoga truda?! Kao i ljudi koji dadoše živote za mir i slobodu naše domovine ili se boriše za nju! Mi vjerujemo u Boga koji daje da sunce sja i dobrima i zlima, da bude sloboda onima koji su se borili za nju i onima koji su se borili protiv nje?! Neizmjeran je naš Bog koji bezuvjetno ljubi i strpljivo čeka svakoga čovjeka i svakomu daje novu priliku. Jedino oni koji sami ne htjednu, ne će njemu doći.

MOLITELJ: Otče naš, pomaži nam da u svom djelovanju ne gledamo sve samo iz svoga kuta, nego da se uživljavamo u sudbine drugih i ravnamo po tvojim mjerilima. Ojačaj u nama uvjerenje da puno toga kraj nas svojom važnošću nadilazi naše osobne sudbine i potrebe! Daj da vazda budemo spremni za žrtvu i da nesebično dajemo prednost bitnim interesima našega naroda. Molimo te, neka bude tako!

Snimio: Z. Atletić

LJETOPISAC: ČETRNAESTA POSTAJA – Isusa položiše u grob.

PUSTINJAK: Isusova se smrt odmah očitovala ne kao kraj, nego kao novi početak. Primjerice, sve do Isusove smrti bogati Josip i učeni Nikodem bojaše se opredijeliti se javno za Isusa, a sada stadoše uz njega i Josip mu darova svoju grobnicu.

MOLITELJ: Bože, tvoje kraljevstvo počinje i jest već ovdje među nama, a ne tek jednom poslije smrti. Pomaži nam da razvijemo sve svoje sposobnosti i ostvarimo sve svoje plemenite planove. I bogatstvo pravedno stečeno dar je Božji, pa daj da imućni budu darežljiva srca prema siromasima i društvenim potrebama, a da svi shvatimo da nitko osiromašio nije što darove je pružao bližnjemu svomu. Molimo te, neka bude tako!

Snimio: Z. Atletić

LJETOPISAC: PETNAESTA POSTAJA – Isus uskrsnu od mrtvih.

PUSTINJAK: Nekoliko dana nakon Isusove smrti vraćalo se u svanuće lađicom nekoliko Isusovih učenika iz ribolova. Te noći ne uloviše ništa. Dok su se primicali obali, netko im od tamo doviknu da bace mreže na desnu stranu lađice. U ta doba se ne lovi riba, ali baciše mreže i malo nakon toga bile su prepune riba. Kad iziđoše na kopno, opaziše uskrsnuloga Isusa kako potiče vatru, na žeravici ribu i kruh sa strane. »Dođite i doručkujte«, pozva ih on. Eto, mi vjerujemo u Boga tvorca svemira, ali i onoga koji za čovjeka loži vatru da se ogrije, priprema doručak da se okrijepi i brine se da ne dođe praznih ruku svojoj obitelji. Upozoravao je često da se život ne da razbiti, da se smrću samo mijenja. Premali smo da bismo to sve mogli shvatiti…

MOLITELJ: Otče naš, Isusova se sudbina u mnogim pojedinostima ponavlja u našim životima. Ti svakoga od nas najbolje poznaš i znaš što je svakomu od nas najpotrebnije! Izbavi nas od svakoga zla i nereda. Uvećaj nam povjerenje u tebe, u sebe i u ljude kraj nas. Jačaj u dobru naš narod i njegove potomke po cijelom planetu! Daj da se ostvari i uskrsne sve što si ti u našem narodu i svijetu dobro i kao mogućnost začeo.

I obriši, o Gospode, svakoj majci suze za mrtvim sinom,
a bližnji da dočekuju se lijepom riječju, kruhom i vinom.
Da svi jedni drugim na tvrdoj stazi ljubavi, poslanja,
budu nježni kao rosa jutru, kao duga nebu povrh granja.
I ne daj da tvog čovjeka malog satru tuge i strave,
neka rastu nam u miru djeca, leptiri i trave.

Molimo te, neka bude tako!