MARIE SMITH U PARLAMENTARNOJ MREŽI Za životno djelo nagrađena zaštitnica života

Marie Smith

Marie Smith direktorica je Parlamentarne mreže za problematična pitanja, nestranačke globalne organizacije »Službe evanđelja života« koja radi na identificiranju, ujedinjavanju i izradi strategije sa skupinama koje zagovaraju pravo na život, zakonodavcima i vjerskim vođama kako bi unaprijedili poštovanje života u zakonu i politici. Jedna je od šest dobitnika nagrade za životno djelo za 2009./2010. godinu koja se dodjeljuje za postizanje većega napretka u promicanju svetosti ljudskoga života i rad na njegovoj zaštiti i očuvanju. Radila je na zaštiti djece u utrobi njihovih majki od nasilja pobačaja, kao i s Institutom za pitanja života na promicanju međunarodne poruke za život. Zajedno sa suprugom Chrisom primila je medalju Notre Dame Evangelium Vitae 2014. godine za svoje neumorne napore u borbi protiv trgovine ljudima i promicanju ljudskih prava, posebice prava na život nerođenih jer ona i suprug snažno podupiru kulturu života od začeća do prirodne smrti.