OBITELJSKO I CRKVENO BLAGO U KORČULI Sakralni biser koji je služio i kao – skladište

Otok Korčula (58), Kapela Bezgrješnoga začeća u Korčuli

Snimio: Z. Galić | Kapela Bezgrješnoga začeća u Korčuli

Kapela »Mariae Sanctissimae Immaculatae ac Reginae«, kako je upisano na ploči obnove iz g. 1954./55., koja se nalazi na zidu u unutrašnjosti, izgrađena je g. 1369. na južnoj strani katedralnoga trga. Crkvica ima pročelje na trgu, a apsidu i krovnu preslicu sa zvonom u Ulici Ismaelli. Upravo su Ismaelli, Zmajevići ili Izmaelovići jedna od značajnih korčulanskih plemićkih obitelji od kojih je kanonik Antun Ismaelli dobio g. 1483. na poklon kapelicu Bezgrješne s nakanom da joj bude pokrovitelj.

Skromno uređena unutrašnjost

Kapela je građena renesansnim stilom od masivnih pravilno tesanih kamenih blokova s plošnim pročeljem, profiliranim dovratkom, otvorenom trokutastom lunetom i osmodijelnom rozetom. Bočni zidovi otvoreni su s visoko postavljenim uskim prozorima završnoga luka. U skromno uređenoj unutrašnjosti s bačvastim svodom i kamenim oltarnim stolom na četiri stupa uz začelni zid te mramornim baroknim tronetom (prenesen iz katedrale) s kipom Bogorodice s Djetetom na njemu ističu se grobovi u pločniku. Grobne ploče s grbovima obitelji označavaju da su ondje pokopani Ismaelli, Gabriellisi i Rozanovići. Među njima je i grob svećenika Antuna Rozanovića, voditelja obrane Korčule od napada turskoga gusara Uluz-Alije, koji je grad opsjedao g. 1571. dan prije Lepantske bitke. Zid apside oslikan je zlatno-plavom bojom. Na njem se nalazi ucrtani medaljon s Gospinim likom nizozemskoga majstora Louisa Schrikkela iz g. 1967. Dvoja vrata u zidu apside vode u stražnju sakristiju, a napravljena su g. 1954. kod preuređenja.

Od skladišta do crkve

Neko je vrijeme crkvica služila za skladište, ali je g. 1914. obnovljena novcem od crkvenih zemljišta u Lumbardi i Žrnovu. Za vrijeme talijanske okupacije od g. 1920. u crkvi su se održavale mise za Talijane. Oni su u crkvu postavili spomenik »Stella matutina« (jutarnja zvijezda), koji je uklonjen, kao i njihove fašistoidne neukusne slikarije.