SKROMNA CRKVICA S TRIJEMOM Crkva sv. Petra u Triportima blizu Blata

Otok Korčula (18)

Snimio: Z. Galić | Crkva sv. Petra u Triportima blizu Blata

Tri spojene ribarske lučice na južnoj strani otoka Korčule ispod naselja Donje i Gornje Potirne nazvane su Triporta. U najdubljoj uvali, u blizini obale, izgrađena je skromna crkvica s trijemom o kojoj ima tek nekoliko podataka u literaturi. U ljetopisu župe Blato zabilježeno je da je podignuta vlastitim troškom ribara s toga područja, a pretpostavlja se da je to bilo prije 18. st.

Prikaz Krista

Crkvica ima četvrtast oblik i jedinstvena je na otoku zbog trijema (lopice) ispred ulaza. Trijem je iste veličine kao i crkva. Drveno mu se krovište oslanja na šest kamenih stupova koji su građeni istim tesanim blokovima kamena kao i cijeli kompleks. Trijem je zatvoren zidom u visini 1,5 m, a na ulazu s južne strane ima postavljena rešetkasta vrata. Pročelje završava rustičnom preslicom i jednim zvonom, ispod kojega se nalazi križna kamena rozeta. Na bočnim zidovima crkvice probijeni su prozorčići, po jedan sa svake strane. Začelni zid je ravan. U unutrašnjosti se oltarna kamena menza nalazi na stražnjem zidu.

Uzdignuta je od kamenoga poda na postolje, a iznad nje je drveni ormarić oltara u koji je smještena slika. Slika je pučki rad živih boja. Prikazuje Krista na krštenju u rijeci Jordanu, sv. Ivana Krstitelja, sv. Petra s ključevima i Duha Svetoga iznad njih. Vratašca ormarića s unutarnje su strane obojena prikazom cvijeća i zelenila. Strop crkvice je bačvast bez bočnih pojasnica ili oslonaca. Blagdan sv. Petra (i Pavla) je 29. lipnja. 

Na južnim padinama

Druga crkvica koja je izgrađena na južnim padinama Korčule s kojih se pružaju vidici na Lastovski kanal, ali je bliže Blatu, posvećena je sv. Marku evanđelistu. Taj predio nazvan je Morkan. Crkva je nadograđena g. 1765., a temeljito obnovljena g. 1874. Od starije građevine ističe joj se šiljast luk preslice. Blagdan sv. Marka je 25. travnja.