PLEŠIVIČKA LJEPOTICA Čuvarica još jedne »Crne Madone«

Samoborskim krajem (61) - Župna crkva sv. Jurja u Plešivici - II.

Snimio: Z. Galić | Župna crkva sv. Jurja u Plešivici - II.

Za župnu crkvu sv. Jurja povijesni su zapisi od 1334. g., i to za prvu crkvu u mjestu Prilipe te novu u Plešivici od 1768. g. Među prvim radovima na crkvi dograđena je, u blizini svetišta na južni zid, kapela posvećena Majci Božjoj Lauretanskoj. Do g. 1704. nosila je naslov Navještenja Marijina. U kapeli se nalazi kasnobarokni drveni obojeni oltar sa zavjetnim kipom »Crne Madone« iz g. 1760., koji je tamo postavljen 1820. g. i temeljito obnovljen 2003. i 2006. g. Drugi pokrajnji oltar Presvetoga Srca Isusova nalazi se u sjevernoj kapeli, a postavljen je u plitku polukružnu nišu.

Erdödy su g. 1776. darovali orgulje, koje su poslije prenesene u župnu crkvu u Desincu. Nove orgulje i pjevalište u crkvi sv. Jurja potječu iz 1864. g. Iz g. 1776. je i obnovljena kasnobarokna propovjedaonica. Erdödy su 1791. postavili glavni oltar sv. Jurja s palom, kipovima sv. Petra, sv. Pavla te evanđelistima sv. Matejom i sv. Ivanom. Na atici je Bog Otac i njihov grb. Kipovi su obojeni zlatnom bojom u duhu klasicizma, a odijeljeni su stupovima s pozlaćenim bazama i kapitelima. Svetište je 1888. g. svođeno češkim stropom i oslikano medaljonima s prizorima iz života Blažene Djevice Marije te likovima četiriju evanđelista. Sakristija iza glavnoga oltara dodana je 1821., a prethodna se nalazila na sjevernoj strani crkve. Okolo crkve izgrađen je cinktor, a do glavnoga pročelja i zvonik 1847. g. Prazne niše u crkvi mjesta su nekadašnjih oltara sv. Antuna (u crkvi do 1886. g.) i sv. Tri kralja, koji je 1767. zamijenjen oltarom Ranjenoga Isusa. Crkvu je blagoslovio župnik Mirko Ivančić 1888. g.

Mise su nedjeljom u 8,30 i 11 sati. Glavno je proštenje na blagdan sv. Urbana, zaštitnika vinogradara, 25. svibnja, a nedjelju nakon blagdana ispred kapele sv. Franje Ksaverskoga na groblju, jer se ondje nalazi pokrajnji oltar sv. Urbana.