RANJENE CRKVE ZAGREBAČKE NADBISKUPIJE Župa sv. Petra u Vlaškoj ulici

Snimio: M. Erceg

Iako su prve fotografije 22. ožujka prikazivale teška stradanja užega središta Zagreba, župna crkva sv. Petra ostala je, činilo se, pošteđena teških posljedica potresa. Danas su one vidljive na kupoli koja natkriva glavni brod crkve. Na mjestima gdje se spajaju bočni zidovi sa stropom koji čini kupola vidljivo je nekoliko debljih pukotina iz kojih proviruju sive cigle. Na nekoliko je mjesta na kupoli iznad glavnoga broda popucala žbuka i otpala boja, no bez unutarnjih oštećenja zidova. Ipak ta će oštećenja zahtijevati pažljivu obnovu i postavljanje skela u skorijem vremenu.

Oštećenja su vidljiva i na prostoru kora, no ondje je najozbiljnije ugrožen napuknuti luk koji ga natkriva, a kod ostalih je napuknuća prije svega riječ o oštećenjima boje i žbuke.

Kipu sv. Petra otpala glava

Bočni oltar koji se nalazi zdesna svetištu na više je mjesta raširen pa je i slika koja prikazuje Isusovo raspeće ispala iz okvira, no nije ni na jednom mjestu napuknula. S vrha toga bočnoga oltara otpao je kameni križ koji se razbio u više komada.

Kipu sv. Petra u trešnji otpala je glava i dio lijeve ruke. Za vrijeme potresa kip je potiljkom glave udario u obližnji zid, pri čemu se glava odvojila i u padu oštetila ruku, no mramorni je kip ipak ostao stajati na svojim temeljima. U prostoru glavnoga oltara golim okom nisu vidljiva ozbiljnija oštećenja. Većina umjetnina koje krase crkvu sv. Petra ostala je očuvana.

Zvonik, koji je obnovljen prije nekoliko godina, za vrijeme sadašnjega župnika Josipa Golubića, također nije pretrpio teška oštećenja pa njegova zvona mogu zvoniti bez sigurnosne ugroze za unutrašnjost crkve ili prolaznika u Vlaškoj ulici. Tri statičara nekoliko su dana nakon potresa crkvi dodijelila zelenu oznaku uporabljivosti pa se u njoj održavaju misna slavlja i druge redovite župne aktivnosti.

Pretpostavlja se da je na mjestu današnje župe sv. Petra u Vlaškoj ulici župna crkva postojala još u vrijeme osnutka Zagrebačke biskupije krajem 11. stoljeća, a u rasponu od devet stoljeća ondje je dograđivano i obnavljano više crkava. Današnji je izgled iz dvadesetih i tridesetih godina prošloga stoljeća kad je uz nju izgrađen župni ured i stan, a blagoslovio ju je pomoćni biskup Franjo Salis Sewis. Svojom dojmljivom i prepoznatljivom vanjštinom crkva sv. Petra jedan je od nezaobilaznih simbola užega i širega središta Zagreba.