REDOVNIČKA ZAJEDNICA U SUKOBU S MULTINACIONALNOM KOMPANIJOM Redovnice štite zemlju od plinovoda

Družba sestara Klanjateljice Krvi Kristove u američkoj državi Pennsylvaniji protivi se izgradnji plinovoda čija predviđena trasa prelazi preko njihova zemljišta u državnom okrugu Lancaster. U znak prosvjeda klanjateljice su usred kukuruzišta na trasi plinovoda izgradile kapelicu. Na nedavnom posvećenju kapelice okupilo se više od tri stotine ljudi iz okolnih mjesta, koji podržavaju stajalište redovnica da je izgradnja plinovoda – ekološka nepravda.

Družba sestara klanjateljica osnovana je 1834. godine u talijanskom gradu Acutu, a zaštita okoliša i prirode jedna je od njihovih važnih misija. Redovnice iz Pennsylvanije usvojile su 2005. godine takozvanu etiku zemlje prema kojoj je zemlja svetište u kojem je život zaštićen i treba ga očuvati za buduće generacije. Sestra Linda Fischer, koja predvodi pobunu protiv plinovoda, dala je izjavu za »Washington Post«: »Plan izgradnje plinovoda protivan je onomu što smatramo važnim jer vjerujemo u održivost i povezanost svega stvorenoga.« 

Kapelica na putu plinovoda

Sestra Janet McCann, članica u vodstvu američkoga udruženja klanjateljica, dodatno pojašnjava stajalište družbe: »Mi vjerujemo i podržavamo održive izvore energije. Plinovod je namijenjen za fosilna goriva, a ona su štetna za okoliš i klimu. Fosilna goriva nisu održiv izvor energije. Izgradnja kapelice na trasi plinovoda simboličan je čin kojim želimo podsjetiti da je naša zemlja sveta.«

Taj slučaj plinovoda otkriva beskompromisan pristup kompanija. U pohodu na profit odvjetnici kompanija stvaraju pravni okoliš kojim se njihova djelatnost proglašava javnim interesom, a druga strana ima samo jednu moguću pravnu pozu – ulogu dobrovoljnoga davatelja zemljišta.

Osim simbolične borbe »na ulici« klanjateljice su pokrenule i sudsku tužbu protiv odluke saveznih vlasti koje su trasu plinovoda proglasile takozvanim eminentnim područjem. Time se omogućuje oduzimanje privatnoga vlasništva u korist javne svrhe. Drugim riječima, kompanije »Williams« i »Transco« imaju pravo izvlastiti i koristiti zemljište koje posjeduje družba klanjateljica. Mark Clatterbuck, predstavnik civilne udruge »Lancaster protiv plinovoda«, potvrđuje pravnu pat-poziciju: »Način na koji je u ovom slučaju postavljen pravni sustav onemogućuje pojedincima, vlasnicima zemljišta, reći – ne.«

U napisanoj žalbi jasno se ističu motivi i polazišta sestara klanjateljica. Klanjateljice Krvi Kristove vjeruju da je Bog pozvao ljude da upravljaju zemljom kao darom ljepote, koji se ne smije iskorištavati na pretjeran ili štetan način. Njihovo je poslanje educirati i isticati pitanja koja su važna za socijalnu i ekološku pravdu, poput siromaštva, rata, rasizma i globalnoga zagrijavanja i koja razdvajaju ljude na način suprotan slici kraljevstva Božjega.

Sukob profita i vjerskih sloboda

U žalbi se također ističe temeljna struktura pravnoga sukoba, odnosno pravna napetost između eksproprijacije zemljišta i zajamčenih prava vjerskih sloboda. Klanjateljice podsjećaju sud na Zakon o vjerskim slobodama koji osigurava da vlasti ne će onemogućavati pojedince da prakticiraju svoja religijska uvjerenja. Stoga u 32. točki žalbe pišu: »U skladu s religijskom praksom i uvjerenjima, klanjateljice ne pristaju da se njihovo zemljište rabi za instalaciju plinovoda, koji služi za transport fosilnih goriva, jer vjeruju da takva uporaba zemlje narušava sliku Božjega stvaranja, oštećuje svetost njihova posjeda i oduzima njihovo pravo da slobodno izražavaju i žive svoja religijska uvjerenja na svojem zemljištu.«

Taj slučaj plinovoda otkriva beskompromisan pristup kompanija. U pohodu na profit odvjetnici kompanija stvaraju pravni okoliš kojim se njihova djelatnost proglašava javnim interesom, a druga strana ima samo jednu moguću pravnu pozu – ulogu dobrovoljnoga davatelja zemljišta. 

Enciklika »Laudato si’« kao nadahnuće

Slučaj je također zanimljiv društveni eksperiment u kojem se mala redovnička zajednica sukobljava s multinacionalnom kompanijom i na taj način provjerava, ali i javno iznosi svoja stajališta o važnim ekosocijalnim pitanjima. Klanjateljice su očigledno dobro upoznate sa sadržajem ekološke enciklike »Laudato si’« koju je pretprošle godine objavio papa Franjo. Tako je prilikom posvećenja kapelice na trasi plinovoda s. Bernice Klostermann čitala dijelove teksta upravo iz enciklike o brizi za zajednički dom: »Živjeti svoj poziv da budemo čuvari Božjega djela bitan je dio krjeposnoga života; to nije tek mogući ili sporedni vid našega kršćanskoga iskustva.«

Vrlo je vjerojatno da će klanjateljice Krvi Kristove iz Pennsylvanije izgubiti pravnu bitku te će njihova zemlja biti izvlaštena u korist kompanija »Williams« i »Transco«. Kapelica će biti srušena, ali ostat će poruka simboličnoga protesta protiv onoga napretka koji uzrokuje globalno zagrijavanje i klimatske poremećaje.