SEDAM MJESECI BRATSKOGA POTHVATA GRADNJE Crkva sv. Križa na novom groblju u Blatu

Snimio: Z. Galić | Crkva sv. Križa na novom groblju u Blatu

Na groblju uz romaničku crkvu sv. Jeronima u Blatu pokapalo se od 4. ili 5. st. Dolaskom Hrvata na otok i u Blato groblje se formiralo uz ranosrednjovjekovnu crkvicu sv. Križa na padini brda Vela strana. Na tom se groblju pokapalo do g. 1904. Godinu kasnije ukapalo se kod crkvice Gospe od Poja, a izgradnjom novoga groblja Tišji Humac s novom crkvom sv. Križa na toj lokaciji.

Godine 1905. kotarski liječnik pregledao je radove na novom groblju te je 15. veljače dopustio prvi ukop sljedeći dan. Nekoliko dana kasnije, 19. veljače, blagoslovljen je temeljni kamen grobljanske crkve sv. Križa. Na groblju, podizanju okolnoga zida i iskapanju 210 grobova radove su u roku od sedam mjeseci izvršila braća Amić. 

Godine 1905. kotarski liječnik pregledao je radove na novom groblju te je 15. veljače dopustio prvi ukop sljedeći dan. Nekoliko dana kasnije, 19. veljače, blagoslovljen je temeljni kamen grobljanske crkve sv. Križa. Na groblju, podizanju okolnoga zida i iskapanju 210 grobova radove su u roku od sedam mjeseci izvršila braća Amić. Na kraju grobljanske aleje podignuta je crkva stilom starijih blatskih crkava, sastavljena je od većih blokova tesanoga kamena, odijeljenoga je i suženoga svetišta s ravnim začelnim zidom te pokrivena kanalicama. Pročelje je ukrašenije nego kod sličnih crkava, na primjer Gospe od Zdravlja na Malom Učjaku. Dovratak završava stiliziranim otvorenim timpanonom na čijem se kraju iznad nosećega ravnoga okvira vrata nalaze glave dvojice anđela. Između vitke i visoke preslice sa zvonom iz g. 1939. i portala postavljena je ukrašena rozeta. Na bočnim zidovima i pročelju nalaze se veliki dugoljasti prozori sa završnim lukom. Unutrašnjost je uređena g. 1989. kada je bila sanacija svoda zbog dotrajalosti kanalica na krovu. Tada je uklonjena uljana boja na oltaru, a radove na krovu i oltaru izvršilo je domaće poduzeće »Radež« iz Blata. Oltarni je stol postavljen na šest vitkih stupića, odmaknut je od začelnoga zida i plitke zidne niše u kojoj se nalazi scena raspetoga Krista s likovima pod križem. Kraj niše su slike Srca Isusova i Marijina. Trijumfalni je zid bez ukrasa i dijeli svetište od ostaloga dijela, a zidni vijenac podržava obli svod crkve. Groblje i crkva nalaze se na putu koji vodi od Blata prema Prigradici.