ŠTO JE NIKNULO IZ ŠIBENSKE LOZE NA KORČULI? Dominikanke kao preporoditeljice mladih

Otok Korčula (67) Samostan svetih Anđela čuvara u Korčuli

Snimio: Z. Galić | Samostan svetih Anđela čuvara u Korčuli

Obljetnica 800 godina Reda dominikanaca proslavlja se 2021. godine. U Hrvatsku su prvi redovnici sv. Dominika (8. kolovoza 1170. – 6. kolovoza 1221.) došli g. 1225., u Dubrovnik, a dominikanke g. 1241. u Zadar i Nin.

Korčulanska kongregacija sa Zavodom svetih Anđela čuvara uz samostan osnovana je prema planu fra Anđela Miškova (Zlarin 1848. – Korčula 5. kolovoza 1922.). On je krajem g. 1902. poslao tri sestre iz Šibenika u Korčulu da preuzmu upravu »Zakloništa siromaha«. Ubrzo, 2. listopada 1905., o. Miškov proglasio je utemeljenje i otvaranje nove kongregacije (danas matice i vrhovne uprave sestara dominikanaka) te blagoslovio samostan sv. Anđela čuvara u Korčuli s geslom »Bogu, Redu i narodu«. Za prvu poglavaricu izabrana je sestra Imelda Jurić (umrla 14. srpnja 1924. u 45. godini). Gradnju samostana pripomogli su biskupi Strossmayer i Krapac te nadbiskupi Posilović i Bauer. Plodan i koristan rad sestara prekinut je u vrijeme komunizma, kojemu nije odgovarao rad s djecom (dječje zabavište osnovano g. 1906.), školovanje u osnovnoj i prvoj privatnoj ženskoj građanskoj školi s internatom (otvorena 4. listopada 1910. s pravom javnosti od g. 1921.), jer se odgoj mladeži odvijao u hrvatskom i vjerskom duhu. Visoki nivo škole očitovao se u priljevu djevojaka koje su dolazile iz svih krajeva i sredina, raznih vjera. Zauzimanje s. Imelde i Zavoda u Prvom svjetskom ratu na »polju dječje obrane i mladenačke njege« nagrađeno je »ratnim krstom za građanske zasluge« koji im je dodijelio car bl. Karlo I.

Samostan se sastoji od dviju zgrada, a jedna je kapela (uništena bombom u II. svjetskom ratu, kasnije obnovljena), s kipovima Blažene Djevice Marije, sv. Dominika i bl. Ozane Kotorske na glavnom oltaru te kipom anđela i reljefnim križnim putom. Sestre izdaju glasilo »Ave Maria«, a blagdan je 2. listopada. Samostan se nalazi na adresi Put sv. Nikole 31. U Hrvatskoj su 22 ogranka kongregacije, a na Korčuli su još u Žrnovu i Veloj Luci.