CENTAR ZA KOORDINACIJU PALIJATIVNE SKRBI Što činiti s uznapredovalom bolešću?

Foto: Shutterstock
Mr. sc. Renata Marđetko, Voditeljica Centra za koordinaciju palijativne skrbi u Gradu Zagrebu

U Zagrebu od 2012. u sklopu Ustanove za zdravstvenu njegu u kući djeluje Centar za koordinaciju palijativne skrbi. Osnovao ga je i financira ga Ured za zdravstvo Grada Zagreba. Uloga Centra za koordinaciju je povezivanje svih dionika koji pridonose razvoju palijativne skrbi u Zagrebu radi stvaranja cjelovite i kontinuirane skrbi za bolesnika s uznapredovalom bolešću te podrške njegovoj obitelji u skrbi i žalovanju. Nadalje, uloga Centra je suradnja s postojećim službama i novonastalim timovima i službama palijativne skrbi, profesionalcima, volonterima i udrugama, zajedničko planiranje skrbi, posjeti bolesnicima, podrška bolesniku i obitelji, besplatno posuđivanje ortopedskih pomagala, podrška obitelji u žalovanju, organizacija edukacije, suradnja s akademskom zajednicom i suradnja u razvoju palijativne skrbi u Hrvatskoj. Centar za koordinaciju povezuje i surađuje sa službama palijativne skrbi, ali i lokalnim službama zdravstvene, socijalne i duhovne skrbi te povezuje razine skrbi.

Uloga Centra za koordinaciju je povezivanje svih dionika koji pridonose razvoju palijativne skrbi u Zagrebu radi stvaranja cjelovite i kontinuirane skrbi za bolesnika s uznapredovalom bolešću te podrške njegovoj obitelji u skrbi i žalovanju.

Takvom suradnjom i zajedničkim radom pridonosi se kontinuiranoj skrbi za bolesnika na različitim mjestima skrbi kad se bolesnik, na primjer, otpušta iz bolnice i nastavlja skrb u svom domu. Službe palijativne skrbi koje postoje i koje pružaju skrb u suradnji s Centrom za koordinaciju su mobilni timovi, bolnički odjeli s palijativnom skrbi i volonteri. Mobilni timovi koji uključuju liječnika i medicinsku sestru nisu paralelni sustav skrbi, nego su produžena ruka liječnika opće prakse koji u kući bolesnika prate specifične i kompleksne fizičke i druge simptome kod uznapredovale bolesti i pružaju podršku bolesniku, ali i članovima obitelji. Tim volontera Franjevačkoga svjetovnoga reda uključuje socijalnu radnicu i volontere koji odlaze u kuću bolesnika.

U Zagrebu je odjel palijativne skrbi formiran u Specijalnoj bolnici za plućne bolesti u Rockefellerovoj ulici, u bolnici Vrapče za psihijatrijske palijativne bolesnike te u bolnici »Sveti Ivan« u Jankomiru za palijativne bolesnike s demencijom. Centar za koordinaciju palijativne skrbi u Zagrebu kao primjer dobre prakse postao je dio Strateškoga plana razvoja palijativne skrbi u Hrvatskoj 2014. – 2016. te je obvezna služba razvoja palijativne skrbi u svakoj županiji. Za informacije zainteresirani se mogu javiti na telefon 091 4841 048.